Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiết lập tài khoản Amazon Global Selling của bạn

Bạn sẽ cần thiết lập tài khoản bán hàng trên Amazon của bạn cho thị trường trực tuyến nơi bạn muốn bán. Ngay cả khi bạn đã bán tại một thị trường Amazon, bạn sẽ cần phải tạo tài khoản người bán mới tại một thị trường khác. Ví dụ: nếu bạn bán hàng trên Amazon.com và muốn bán trên các thị trường khu vực Châu Âu của Amazon, bạn cần tạo một tài khoản người bán trên Amazon mới ở khu vực Châu Âu, như một tài khoản hợp nhất bao gồm nhiều thị trường Amazon khu vực Châu Âu (Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan).

Các ngoại lệ bao gồm:

  • Nếu bạn đã bán hàng tại một thị trường Amazon Bắc Mỹ, như Amazon.com, và muốn bán hàng tại một thị trường Amazon Bắc Mỹ khác, như Amazon.com.mx. Trong trường hợp này, bạn có thể làm như vậy từ tài khoản người bán hiện tại của mình, vì Amazon cung cấp một tài khoản thị trường Amazon Bắc Mỹ.
  • Nếu bạn đã bán hàng tại một thị trường Amazon khu vực Châu Âu, như Amazon.co.uk, và muốn bán hàng tại một thị trường Amazon khu vực Châu Âu khác, như Amazon.es. Trong trường hợp này, bạn có thể làm như vậy từ tài khoản người bán hiện tại của mình, vì Amazon cung cấp một tài khoản Amazon thị trường Châu Âu.

Nếu bạn đã có một tài khoản trong một khu vực khác, bạn có thể liên kết tài khoản của mình bằng cách vào Trang tổng quan bán hàng toàn cầu.

Hãy tìm hiểu thêm về cách đăng ký và tạo tài khoản người bán mới tại một thị trường Amazon bằng cách nhấp vào một hoặc nhiều liên kết dưới đây:

Khu vực Châu Âu Châu Á Thái Bình Dương Trung Đông và Bắc Phi Châu Mỹ
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates