Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ cho người bán

Chính sách này là tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ (IP) và một số mối quan tâm thường gặp về IP có thể phát sinh khi bán hàng trên Amazon. Khi bạn bán hàng trên Amazon:

 • Bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của Amazon được áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải của bạn
 • Bạn không được vi phạm quyền IP của thương hiệu hoặc chủ sở hữu quyền khác
Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn đến mất đặc quyền bán hoặc các hậu quả pháp lý khác.
Important: Chính sách này không phải là tư vấn pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư nếu có câu hỏi cụ thể về quyền sở hữu IP của bạn hoặc quyền sở hữu IP của người khác.

Có 3 loại quyền IP chính:

 • Bản quyền là sự bảo vệ pháp lý đối với các tác phẩm gốc của tác giả
 • Thương hiệu là sự bảo vệ pháp lý cho một từ, biểu tượng, thiết kế hoặc sự kết hợp của những thứ đó mà một công ty sử dụng để nhận diện hàng hóa và dịch vụ
 • Bằng sáng chế là sự bảo vệ pháp lý cho các phát minh

Thực thi Sở hữu trí tuệ của Amazon

 • Trả lời thông báo vi phạm Sở hữu trí tuệ. Nếu bạn nhận được thông báo hoặc cảnh báo về vi phạm và bạn tin rằng chủ sở hữu quyền hoặc Amazon đã có lỗi, bạn có thể kháng cáo hoặc tranh chấp khiếu nại.

Loại thông báo hoặc cảnh báo Hành động bạn có thể thực hiện
Đối với một sản phẩm bạn chưa từng đăng tải thông tin trên Amazon Trả lời thông báo bạn nhận được và cho chúng tôi biết rằng bạn chưa bao giờ đăng tải thông tin về sản phẩm bị báo cáo. Chúng tôi sẽ điều tra để xác định xem lỗi có xảy ra hay không.
Nếu bạn có sẵn mối quan hệ với chủ sở hữu quyền Nếu bạn có giấy phép hoặc thỏa thuận khác cho phép bạn sử dụng Sở hữu trí tuệ được xác định trong thông báo, hãy liên hệ với chủ sở hữu quyền đã gửi khiếu nại để yêu cầu họ rút lại. Nội dung của bạn có thể được khôi phục nếu chúng tôi nhận được sự rút lại khiếu nại từ chủ sở hữu quyền.
Hành vi vi phạm nhãn hiệu hoặc giả mạo trên sản phẩm hoặc bao bì Sử dụng Trang tổng quan tình trạng tài khoản trong tài khoản bán hàng của bạn để cung cấp hóa đơn hoặc mã đơn hàng thể hiện tính xác thực của sản phẩm. Sau đó chúng tôi sẽ đánh giá lại thông báo và nội dung của bạn có thể được khôi phục.
Hành vi vi phạm nhãn hiệu hoặc giả mạo trên trang chi tiết sản phẩm

Sửa đổi một hoặc nhiều trang chi tiết sản phẩm để đảm bảo chúng không vi phạm nhãn hiệu, và sau đó gửi kháng cáo bằng cách truy cập trang Tình trạng tài khoản.

HOẶC

Nếu bạn tin rằng thông tin đăng tải của mình đã bị xóa do lỗi, bạn có thể gửi kháng cáo bằng cách truy cập trang Tình trạng tài khoản. Vui lòng cung cấp tài liệu hỗ trợ (ví dụ: thư ủy quyền, thỏa thuận cấp phép). Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá lại thông báo và nội dung của bạn có thể được khôi phục.

Vi phạm bằng sáng chế Trả lời thông báo bạn nhận được với những lý do cụ thể giải thích tại sao bạn tin rằng đã có nhầm lẫn. Bạn cũng có thể cung cấp lệnh của tòa án chứng minh rằng sản phẩm của bạn không vi phạm hoặc bằng sáng chế được khẳng định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi.
Vi phạm bản quyền Bạn có thể nộp một thông báo phản đối theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. Thông báo phản đối phải gửi đến email được cung cấp trong cảnh báo bản quyền của bạn và phải bao gồm:
 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn. Bạn có thể ký điện tử bằng cách nhập tên của bạn với một dấu hiệu cho thấy nó là một chữ ký: “/s/ Tên người bán.”
 • Thông tin xác nhận tài liệu đã bị xóa hoặc truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí cụ thể nơi tài liệu xuất hiện trước khi nó bị xóa hoặc truy cập bị vô hiệu hóa. Thường thì chỉ cần một ASIN là đủ.
 • Một tuyên bố sẽ có hình phạt cho tội khai man rằng bạn có niềm tin vững chắc về việc tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do lỗi hoặc nhận dạng sai tài liệu cần gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn, và một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Quận Liên bang đối với khu tư pháp nơi địa chỉ người bán của bạn được đăng ký; hoặc, nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ thì bạn đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Hoa Kỳ đối với Quận Tây Washington, và bạn sẽ chấp nhận dịch vụ quy trình từ người cung cấp thông báo về việc cáo buộc vi phạm bản quyền hoặc đại lý của người đó.
 • Nhiều cảnh báo về vi phạm Sở hữu trí tuệ. Nếu bạn đã nhận được nhiều cảnh báo về vi phạm Sở hữu trí tuệ và bạn tin rằng bạn đang bán các sản phẩm không vi phạm, hãy gửi đơn kháng cáo qua Seller Central với các thông tin sau:

  Danh sách các ASIN bị cáo buộc vi phạm và ít nhất một trong những điều sau đây, nếu có:

  a. Hóa đơn chứng minh tính xác thực của sản phẩm của bạn (bạn có thể xóa thông tin về giá cả); HOẶC

  b. Mã đơn hàng Amazon thể hiện tính xác thực của sản phẩm; HOẶC

  c. Thư ủy quyền của chủ sở hữu quyền (không được là email chuyển tiếp); HOẶC

  d. Lệnh của tòa án cho thấy sản phẩm của bạn không vi phạm Sở hữu trí tuệ được khẳng định, hoặc rằng Sở hữu trí tuệ được khẳng định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi.

 • Đình chỉ tài khoản. Nếu tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì thông báo vi phạm Sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm hoặc nội dung của bạn, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một Kế hoạch hành động khả thi. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Tạo kế hoạch hành động để khôi phục đặc quyền bán hàng

  Bạn nên gửi Kế hoạch hành động của mình qua Trang tổng quan tài khoản của bạn hoặc trả lời thông báo đình chỉ tài khoản mà bạn nhận được. Chúng tôi sẽ đánh giá Kế hoạch hành động của bạn và xác định xem tài khoản của bạn có được khôi phục hay không. Xin lưu ý rằng Amazon sẽ chấm dứt tài khoản có các hành vi vi phạm lặp lại trong các trường hợp thích hợp.

 • Người bán nên tuân thủ luật pháp. Amazon coi trọng tuyên bố vi phạm Sở hữu trí tuệ. Ngay cả khi một người bán vô ý vi phạm Sở hữu trí tuệ, chúng tôi vẫn sẽ hành động và tài khoản người bán có thể nhận được một cảnh báo hoặc bị đình chỉ. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư để được giúp đỡ và đảm bảo rằng bạn có thủ tục phù hợp để ngăn chặn vi phạm Sở hữu trí tuệ.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates