Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Khu vực Châu Âu Thỏa thuận đăng ký thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT khu vực Châu Âu)

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp được thành lập tại một trong các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (“EU”) và đã nhận được Số đăng ký thuế GTGT từ cơ quan thuế ở quốc gia đó, bạn có thể gửi số đăng ký thuế GTGT đó. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xác định xem có tính thuế GTGT cho phí người bán của bạn hay không.

Trước khi gửi số đăng ký thuế GTGT của bạn, bạn phải đọc kỹ các thông tin sau đây. Bạn chỉ có thể gửi số đăng ký thuế GTGT của mình nếu bạn thừa nhận và đồng ý với tất cả các điều kiện được nêu dưới đây.

  1. Số đăng ký thuế GTGT bạn gửi cho Amazon thuộc về doanh nghiệp bạn điều hành và bạn đang bán hàng trên Amazon từ tài khoản doanh nghiệp đó.
  2. Tất cả các giao dịch trên tài khoản người bán trên Amazon của bạn sẽ là các giao dịch liên quan đến và thực hiện bởi doanh nghiệp liên kết với số đăng ký thuế GTGT mà bạn gửi cho Amazon.
  3. Số đăng ký thuế GTGT của bạn và tất cả các thông tin khác do bạn cung cấp là đúng, chính xác và hiện hành, và bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức mọi thông tin như vậy từ chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.
  4. Tất cả thông tin bao gồm số đăng ký thuế GTGT của bạn sẽ được thu thập, xử lý và duy trì theo các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon và Thông báo quyền riêng tư.
  5. Amazon có quyền yêu cầu bạn hoặc cơ quan chính phủ bổ sung thông tin và xác nhận tính hợp lệ của thông tin Tài khoản người bán của bạn (bao gồm cả số đăng ký thuế GTGT của bạn) khi được pháp luật cho phép. Bạn đồng ý cung cấp mọi thông tin như vậy cho chúng tôi khi có yêu cầu.
  6. Amazon có quyền tính mọi khoản thuế GTGT chưa được lập hóa đơn hiện hành cho bạn nếu bạn cung cấp số đăng ký thuế GTGT được xác định là không hợp lệ. Bạn không thể hủy quyền Amazon ghi nợ thẻ tín dụng của mình cho bất kỳ khoản thuế GTGT nào chưa được lập hóa đơn như vậy.
Important: Để biết thêm thông tin về đăng ký và tuân thủ thuế GTGT, hãy xem Đăng ký thuế GTGT tại Châu Âu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates