Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách chống hàng giả của Amazon

Sản phẩm được cung cấp để bán trên Amazon phải là hàng thật. Nghiêm cấm bán các sản phẩm giả. Việc không tuân thủ chính sách này có thể dẫn đến các hậu quả như mất đặc quyền bán hàng, bị giữ lại tiền và tiêu hủy hàng lưu kho chúng tôi đang sở hữu.

Mỗi người bán và nhà cung cấp có trách nhiệm chỉ tìm nguồn bán, bán và cung cấp các sản phẩm thật. Các sản phẩm bị cấm bao gồm sản phẩm lừa đảo, giả mạo hoặc bản sao lậu của sản phẩm hoặc nội dung; sản phẩm bị sao chép, làm nhái hoặc sản xuất bất hợp pháp; và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên khác. Nếu bạn bán hoặc cung cấp các sản phẩm giả, chúng tôi có thể ngay lập tức tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản bán hàng trên Amazon của bạn (và mọi tài khoản liên quan) cũng như xử lý tất cả sản phẩm giả tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi bằng chi phí từ bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chi trả cho người bán đến khi chắc chắn khách hàng của mình đã nhận được sản phẩm thật mà họ đã đặt. Chúng tôi có thể giữ lại tiền thanh toán nếu xác định được tài khoản Amazon dùng để bán hàng giả, lừa đảo hoặc tham gia vào các hoạt động trái phép khác.

Chúng tôi làm việc với các nhà sản xuất, chủ sở hữu quyền, chủ sở hữu nội dung, nhà cung cấp và người bán để cải thiện phương thức phát hiện và ngăn chặn các sản phẩm giả tiếp cận khách hàng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ xóa những thông tin đăng tải đáng ngờ dựa trên đánh giá của chúng tôi về sản phẩm. Chúng tôi cũng làm việc với những nhà cầm quyền và cơ quan thi hành pháp luật trên toàn thế giới để thực hiện và hỗ trợ hành động pháp lý đối với người bán và nhà cung cấp cố ý vi phạm chính sách này và gây hại đến khách hàng của chúng tôi. Ngoài các hình thức xử phạt hình sự như phạt tiền và phạt tù, người bán và nhà cung cấp sản phẩm giả có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự, bao gồm bị tước hết số tiền thu được từ hoạt động bán sản phẩm giả, chịu tổn thất hoặc thiệt hại mà chủ sở hữu quyền phải chịu, chịu thiệt hại theo luật định và các thiệt hại khác cũng như chi trả phí luật sư.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates