Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn sử dụng huy hiệu Sẵn hàng tại Amazon dành cho người bán

Nếu là Người bán trên Amazon, bạn có thể sử dụng huy hiệu “Sẵn hàng tại Amazon” (“Huy hiệu”) được cung cấp bên dưới và tuân thủ Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu (“Hướng dẫn”) trên trang này. Nếu làm theo Hướng dẫn, bạn không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào từ Amazon để sử dụng Huy hiệu. Hướng dẫn bao gồm các yêu cầu như sau:

 • Bạn chỉ được sử dụng Huy hiệu để quảng cáo rằng sản phẩm của bạn đang có sẵn hàng trên trang web của Amazon.
 • Bạn không được thay đổi Huy hiệu theo bất kỳ cách thức nào và Huy hiệu phải được hiển thị toàn bộ.
 • Bạn không được sử dụng Huy hiệu theo bất kỳ cách nào ngụ ý sự tài trợ hoặc chứng thực bởi Amazon.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ logo Amazon hoặc nhãn hiệu Amazon nào khác, ngoài Huy hiệu, trong tài liệu tiếp thị truyền thống hoặc trực tuyến của bạn (bao gồm sản phẩm đăng tải trên các trang web của Amazon), trừ khi bạn được yêu cầu phê duyệt bằng văn bản từ Amazon.

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu

Các Hướng dẫn này áp dụng cho việc bạn sử dụng Huy hiệu, một nhãn hiệu thuộc sở hữu của riêng Amazon. Trong các Hướng dẫn này, thuật ngữ “chúng tôi” hoặc “Amazon” được sử dụng với nghĩa là Amazon Services LLC hoặc bất kỳ công ty chi nhánh nào của Amazon Services LLC và “bạn” có nghĩa là người bán (một cá nhân hoặc chủ thể doanh nghiệp) sử dụng Huy hiệu. Bạn phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt các Hướng dẫn này và bất kỳ hành vi sử dụng Huy hiệu nào vi phạm các Hướng dẫn này sẽ tự động chấm dứt mọi giấy phép liên quan đến việc bạn sử dụng Huy hiệu.


 1. Bạn chỉ được phép sử dụng Huy hiệu để quảng cáo rằng sản phẩm của bạn có sẵn hàng trên trang web của Amazon. Bạn chỉ có thể sử dụng Huy hiệu (a) trên trang web của riêng bạn, (b) trong quảng cáo trực tuyến và/hoặc (c) trong quảng cáo truyền thống.
 2. Bạn được phép liên kết Huy hiệu với một trang web của Amazon.
 3. Bạn chỉ có thể sử dụng Huy hiệu với mục đích được Amazon cho phép rõ ràng trong các Hướng dẫn này và khi sử dụng bạn phải: (i) tuân thủ phiên bản mới nhất của Hướng dẫn này và (ii) tuân thủ mọi điều khoản, điều kiện hoặc chính sách khác mà Amazon có thể ban hành tùy từng thời điểm áp dụng cho việc sử dụng Huy hiệu.
 4. Dưới đây là hình ảnh Huy hiệu đã được phê duyệt để bạn sử dụng. Bạn không được chỉnh sửa Huy hiệu theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi tỷ lệ, màu sắc hoặc phông chữ của Huy hiệu hoặc thêm vào hay bỏ bất kỳ yếu tố nào khỏi Huy hiệu.
 5. Huy hiệu phải được hiển thị toàn bộ, với khoảng cách hợp lý giữa mỗi bên của Huy hiệu và phần trực quan, hình ảnh hoặc nội dung chữ khác. Không bao giờ được đặt Huy hiệu trên bất kỳ phông nền nào gây ảnh hưởng đến khả năng nhận diện hoặc hiển thị của Huy hiệu.
 6. Không được sử dụng Huy hiệu trong một câu. Ví dụ, không được ghi rằng “Sản phẩm của chúng tôi (Huy hiệu), vui lòng mua hàng trực tuyến”.
 7. Bạn không được sử dụng Huy hiệu theo bất kỳ cách nào ngụ ý sự tài trợ hoặc chứng thực bởi Amazon, ngoài việc sử dụng Huy hiệu được Amazon cho phép cụ thể trong các Hướng dẫn này.
 8. Bạn không được sử dụng Huy hiệu để làm mất uy tín của Amazon, các sản phẩm hoặc dịch vụ của Amazon hoặc theo cách mà Amazon xác định rằng có thể làm giảm, làm tổn hại hoặc làm ảnh hưởng tới Amazon hoặc danh tiếng của Amazon đi kèm trong Huy hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác của Amazon.
 9. Trừ khi được chấp thuận, hình ảnh sản phẩm không được bao gồm logo hoặc nhãn hiệu khác của Amazon, hoặc các biến thể, chỉnh sửa hoặc bất cứ điều gì khiến người khác tưởng lầm là logo và các nhãn hiệu khác của Amazon. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ từ ngữ hoặc logo nào có thuật ngữ AMAZON, PRIME, ALEXA hoặc thiết kế Amazon Smile, cũng như các huy hiệu khác của Amazon, bao gồm “Sự lựa chọn của Amazon”, “Lựa chọn cao cấp”, “Amazon Alexa”, “Hoạt động với Amazon Alexa”, “Sản phẩm bán chạy nhất”, hoặc “Sản phẩm bán chạy hàng đầu”.
 10. Bạn có thể đưa tuyên bố sau vào bất kỳ tài liệu nào hiển thị Huy hiệu (bản giấy hoặc điện tử): “Nhãn hiệu của Amazon được sử dụng theo sự cho phép từ Amazon.com, Inc. hoặc các công ty chi nhánh”.
 11. Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền đối với Huy hiệu và tất cả các nhãn hiệu khác của Amazon là tài sản độc quyền của Amazon, và mọi thiện chí xuất phát từ việc bạn sử dụng Huy hiệu sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Amazon. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào xung đột với quyền hoặc quyền sở hữu của Amazon đối với Huy hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác của Amazon.

Amazon có toàn quyền sửa đổi Hướng dẫn này và/hoặc Huy hiệu đã được phê duyệt này và thực hiện các hành động thích hợp chống lại mọi hành vi sử dụng trái phép hoặc không tuân thủ các Hướng dẫn này.

Nếu bạn có thắc mắc về các Hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với trademarks@amazon.com để được hỗ trợ.

Nếu bạn cần thêm thông tin về các yêu cầu liên quan tới hình ảnh sản phẩm, hãy tham khảo trang này.

Hướng dẫn về Huy hiệu “Sẵn hàng tại Amazon”


Tải xuống phiên bản Sẵn hàng tại Amazon cố định (Hoa Kỳ)

Nội dung logo cho bản in và hiển thị trình chiếu.

Huy hiệu Sẵn hàng tại Amazon (Phiên bản quốc tế)

Các phiên bản quốc tế của Huy hiệu. Bao gồm cả tệp động và tĩnh.

Tải xuống phiên bản (hoạt họa) Sẵn hàng tại Amazon cố định

Các phiên bản hoạt họa của Huy hiệu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates