Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quan hệ biến thể đối với Quần áo & Phụ kiện

Các biến thể cho phép khách hàng chọn màu và/hoặc kích thước mong muốn của một sản phẩm từ một trang chi tiết riêng rẽ. Điều này mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua hàng trực quan hơn.

Nếu không có quan hệ biến thể, mọi kích thước và sự kết hợp màu sắc độc đáo cho một sản phẩm sẽ được liệt kê riêng biệt, dẫn đến trải nghiệm khách hàng kém.

Video hướng dẫn

Tạo biến thể bằng mẫu đăng tải hàng loạt

 • Tìm hiểu cách thiết lập đúng đặc điểm sản phẩm và mối quan hệ sản phẩm của bạn.

Tổng quan

Sản phẩm gốc là sản phẩm mà khách hàng xác định thông qua tìm kiếm và duyệt tìm. Sản phẩm biến thể sẽ hiển thị khi người mua lựa chọn một biến thể. Mối quan hệ của sản phẩm gốc với sản phẩm biến thể là đặc điểm sản phẩm: kích thước, màu sắc, hoặc kích thước - màu sắc.

Có ba thành phần trong quan hệ giữa sản phẩm gốc - sản phẩm biến thể

Các sản phẩm có thể mua được, liên quan đến một sản phẩm gốc và thay đổi theo kích thước, màu sắc, hoặc cả hai.

Mối quan hệ:

Sản phẩm gốc

Các sản phẩm không thể mua được, được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Sản phẩm biến thể

Các sản phẩm có thể mua được, liên quan đến một sản phẩm gốc và thay đổi theo kích thước, màu sắc, hoặc cả hai.

Đặc điểm sản phẩm

Xác định cách các sản phẩm có liên quan đến nhau: kích thước, màu sắc, hoặc cả hai.

Tất cả các loại Quần áo & Phụ kiện đều hỗ trợ các mối quan hệ biến thể. Hãy sử dụng các biến thể trong danh mục Em bé để giảm thiểu số lượng các mục hàng tương tự được liệt kê riêng biệt.

Ví dụ

Sản phẩm gốc: Ốp điện thoại iPhone Otterbox

Sản phẩm biến thể: Ốp điện thoại iPhone Otterbox màu Xám.

Sản phẩm gốc: Mũ bảo hiểm xe đạp

Sản phẩm biến thể: Mũ bảo hiểm xe đạp nhỏ màu đỏ

Sản phẩm gốc: Áo sơ mi nam

Sản phẩm biến thể: Áo sơ mi nam lớn, màu xanh da trời

Khi nào nên sử dụng các mối quan hệ biến thể

Sử dụng các biến thể đơn (Kích thước hoặc màu sắc)

 • Sản phẩm này phù hợp với mọi dáng người, nhưng có nhiều màu sắc khác nhau.
 • Sản phẩm có sẵn các kích thước khác nhau nhưng chỉ có một màu.

Sử dụng biến thể đôi (Kích thước - Màu sắc)

 • Một sản phẩm có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau.
 • Sản phẩm bạn đang bán giống với sản phẩm được một người bán khác liệt kê với các kích thước và màu sắc khác nhau.

Không có biến thể

 • Sản phẩm thay đổi theo mẫu, chất liệu, thiết kế hoặc phong cách.
 • Sản phẩm không có kích thước hay màu sắc khác nhau.


Tạo các biến thể

Khi tạo các biến thể để tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn, bạn phải cung cấp thông tin trong các trường bắt buộc sau:

sku Các SKU của mục hàng.
sản phẩm gốc Xác định sản phẩm là sản phẩm gốc hay biến thể của sản phẩm chính.
SKU của sản phẩm gốc Nếu sản phẩm là biến thể, hãy liệt kê SKU của sản phẩm gốc.
kiểu mối quan hệ Nếu sản phẩm là biến thể (khác nhau về kích thước, màu sắc hoặc cả hai) của một sản phẩm gốc, hãy nhập giá trị "biến thể." Chỉ dành cho các mục hàng biến thể.
Đặc điểm sản phẩm Tham số mà sản phẩm gốc có thể thay đổi: kích thước, màu sắc hoặc kích thước - màu sắc. Giá trị cho trường này phải giống nhau đối với cả SKU của sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể.

Note: Nếu bạn không nhập thông tin vào bất kỳ trường bắt buộc nào, ưu đãi của bạn có thể bị ngăn hiển thị trên Amazon.

Bắt buộc

 • Mô tả đầy đủ mỗi sản phẩm biến thể để sản phẩm biến thể được đưa vào kết quả duyệt tìm và tìm kiếm.
 • Bao gồm kích thước và màu sắc cho tiêu đề sản phẩm biến thể.
 • Sử dụng SKU để xây dựng mối quan hệ.
 • Liệt kê các ưu đãi sản phẩm biến thể phía dưới sản phẩm gốc (Parent SKU) trong tập tin tải lên hàng lưu kho hoặc XML của bạn.

Bị cấm

 • Không chỉ định các giá trị giá và số lượng cho các sản phẩm gốc.
 • Không đưa kích thước hoặc màu sắc vào tiêu đề sản phẩm gốc.
 • Không nhập một đặc điểm sản phẩm khác với kích thước, màu sắc hoặc kích thước - màu sắc.
 • Không liên kết bất kỳ sản phẩm nào không phải là một biến thể về kích thước hoặc màu sắc với sản phẩm gốc.

Trợ giúp XML

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates