Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông tin quan trọng dành cho người bán quốc tế

Nhắc nhở quan trọng về nghĩa vụ của bạn với tư cách là người bán quốc tế

Khi bán hàng trên trang web của chúng tôi với tư cách là một người bán quốc tế, có những yêu cầu quan trọng bạn phải tuân theo để đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Hiểu và tuân thủ các yêu cầu này là điều cần thiết để bán hàng quốc tế thành công và là điều kiện bắt buộc để bạn có thể tham gia vào các chương trình bán hàng quốc tế của Amazon.

Trước khi bắt đầu bán hàng trên một trang web Amazon marketplace ở một quốc gia bên ngoài địa điểm kinh doanh của bạn, bạn cần cung cấp một tài khoản ngân hàng ở quốc gia được Amazon hỗ trợ để nhận được thanh toán. Ngoài ra, bạn cần hiểu các luật áp dụng cho bạn với tư cách là người bán trên trang web của chúng tôi và bạn chỉ được đăng tải và bán các sản phẩm tuân thủ các luật đó. Bạn nên tham khảo ý kiến của nhân viên tư vấn pháp lý và thuế của mình, bởi họ là những người hiểu các yêu cầu có thể áp dụng cho bạn để bạn chỉ cung cấp các sản phẩm trên trang web Amazon marketplace:

 • Bạn được phép bán hàng,
 • Bạn có thể cung cấp cho khách hàng kịp thời, mỗi lần mà không gây bất ngờ cho khách hàng và
 • Bạn có thể hỗ trợ sau khi bán hàng.

Những điều sau đây áp dụng cho mỗi sản phẩm bạn cung cấp, quảng bá hoặc bán trên một trang web Amazon marketplace:

 • Kỳ vọng của khách hàng: Bạn sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác về vị trí mà bạn đang vận chuyển sản phẩm của mình từ đó.

  Bạn cần cung cấp địa chỉ vận chuyển chính xác trong hồ sơ người bán và quản lý kỳ vọng của khách hàng bằng cách nêu rõ thời gian vận chuyển thực tế từ địa điểm của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng các kỳ vọng vận chuyển cho tất cả các đơn hàng bạn nhận được.

 • Giao hàng cho khách hàng: Bạn phải sử dụng một phương thức vận chuyển đáng tin cậy để khách hàng luôn nhận được hàng họ mua đúng thời hạn.

  Không để khách hàng bị chậm trễ về thủ tục hải quan và phải chịu thêm các nghĩa vụ và thuế đối với việc mua hàng của họ. Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các nghĩa vụ xuất nhập khẩu và thanh toán tất cả các khoản thuế và phí hải quan hiện hành. Tóm lại, khách hàng phải nhận được chính xác những gì họ đặt hàng mà không phải chịu thêm các khoản phí hoặc chi phí và trong phạm vi ngày giao hàng dự tính đề trên đơn hàng của bạn trên trang web Amazon marketplace.

  Bạn phải chuẩn bị phản hồi nhanh chóng với các liên hệ khách hàng bằng ngôn ngữ của Amazon marketplace.
  Important notice for international sellers shipping from the United States to Mexico: Không phải tất cả các tùy chọn vận chuyển đều cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh mà khách hàng Amazon trên toàn thế giới mong đợi. Ví dụ: một nghiên cứu gần đây về các đơn hàng được thực hiện bởi người bán vận chuyển từ Hoa Kỳ đến Mexico cho thấy rằng khoảng 69% đơn hàng được vận chuyển qua Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ (USPS), sử dụng Correos de México/Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) để giao hàng trong phạm vi Mexico, đã không đáp ứng yêu cầu thời gian vận chuyển quốc tế của Amazon. Để cung cấp một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng muốn vận chuyển hàng từ Hoa Kỳ đến Mexico, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các hãng vận chuyển khác (ví dụ: FedEx, DHL, UPS).
 • Dịch vụ khách hàng: Bạn phải chuẩn bị phản hồi nhanh chóng với các liên hệ của khách hàng bằng ngôn ngữ của trang web Amazon marketplace mà bạn đã đăng ký bán hàng.

  Khách hàng mong đợi dịch vụ nhanh chóng, hữu ích khi họ có thắc mắc hoặc lo ngại về sản phẩm của bạn. Các chuyên gia dịch vụ khách hàng của bạn phải là người (i) hiểu sản phẩm của bạn, (ii) biết sản phẩm của khách hàng đang ở đâu và khi nào sản phẩm sẽ được giao và (iii) có thể phản hồi nhanh (nhưng trong mọi trường hợp đều là trong vòng 24 giờ) đối với các liên hệ email của khách hàng bằng ngôn ngữ của trang web Amazon marketplace mà bạn đăng ký bán hàng.

  Note: Nếu bạn cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, bạn phải thực hiện điều này bằng tiếng Anh và/hoặc bằng ngôn ngữ của và trong giờ làm việc của múi giờ của quốc gia được đại diện bởi trang web Amazon marketplace tương ứng.

  Khi tương tác với Dịch vụ khách hàng hoặc Hỗ trợ người bán của Amazon, bạn phải giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ của trang web Amazon marketplace hiện hành mà bạn đăng ký bán hàng.

 • Quyền bán hàng: Bạn phải được phép cung cấp, quảng bá và bán sản phẩm trên trang web đó.

  Luật pháp của mỗi quốc gia khác nhau (và luật pháp có thể thay đổi trong phạm vi quốc gia). Là người bán sản phẩm của mình, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không giới thiệu cho khách hàng những ưu đãi cho sản phẩm của mình trừ khi bạn đã xác nhận rằng bạn được phép bán và cung cấp sản phẩm cho tất cả các khách hàng tiềm năng theo tất cả các luật hiện hành.

  Ví dụ: bạn cần xác nhận rằng:

  • Luật xuất nhập khẩu hiện hành cho phép giao sản phẩm đó cho mỗi khách hàng tiềm năng,
  • Sản phẩm của bạn đáp ứng các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, quy định về sản phẩm và về môi trường. Ví dụ: sản phẩm phải tuân thủ các hạn chế về độ tuổi của địa phương, yêu cầu về khả năng sử dụng (ví dụ: có tài liệu về sản phẩm đi kèm bằng ngôn ngữ địa phương) và các yêu cầu và chứng nhận an toàn sản phẩm (ví dụ: tuân thủ tất cả các hạn chế về vật liệu nguy hiểm, bao gồm việc dán nhãn bắt buộc trên sản phẩm) và
  • Việc bán và giao hàng sản phẩm của bạn sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác (ví dụ: nhà sản xuất sản phẩm).

 • Thông tin đăng tải: Bạn sẽ đăng tải các sản phẩm của mình bằng ngôn ngữ chính và đồng tiền của trang web Amazon marketplace mà bạn đã đăng ký bán hàng.
 • Phí khách hàng: Thông tin đăng tải của bạn sẽ bao gồm tất cả các khoản phí và thuế hiện hành (bao gồm thuế GTGT, thuế hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v. nếu có). Bạn sẽ cung cấp hóa đơn thuế GTGT cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng, nếu có.
 • Hàng trả về: Để biết thông tin chi tiết về chính sách và thủ tục gửi trả quốc tế của Amazon.com, hãy xem Hàng khách trả lại đối với bán hàng quốc tế.
 • Thuế: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc (i) xác định xem có bất kỳ loại thuế nào được áp dụng không, (ii) tính toán các khoản thuế đến hạn, và (iii) báo cáo cho cơ quan thuế thích hợp Trong tiểu bang. Bạn có trách nhiệm đáp ứng các nghĩa vụ thuế GTGT/GST hiện hành, bao gồm nghĩa vụ thuế GTGT/GST tại Quốc gia được chọn, quốc gia mà bạn vận chuyển sản phẩm của mình đến và bất kỳ quốc gia hiện hành nào khác.
 • Thỏa thuận bán hàng của bạn: Bạn sẽ luôn tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận bán hàng của bạn.

Nhắc nhở quan trọng về nghĩa vụ của bạn khi sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) bên ngoài địa điểm kinh doanh của bạn, bạn cần cung cấp một tài khoản ngân hàng ở quốc gia được Amazon hỗ trợ để nhận được thanh toán. Ngoài ra, vui lòng xem xét kỹ các vấn đề sau đây với các chuyên gia pháp lý và thuế của bạn (nếu bạn cho là cần thiết) và chỉ tham gia vào dịch vụ FBA khi bạn tuân thủ tất cả các điều sau đây:

Giao hàng lưu kho

Nếu bạn chọn gửi hàng lưu kho trực tiếp đến Amazon từ bên ngoài Quốc gia được chọn, bạn phải sử dụng một nhà môi giới nhập khẩu (do bạn lựa chọn hoặc do Amazon chỉ định). Tất cả hàng lưu kho được gửi trực tiếp đến Amazon từ bên ngoài Quốc gia được chọn phải được gửi theo các điều khoản vận chuyển “điểm đến Giao hàng đã nộp thuế”, tức là đã thanh toán tất cả các thuế nhập khẩu có liên quan và các loại thuế khác. Amazon sẽ không chịu trách nhiệm đối với các loại thuế nhập khẩu, thuế, phí nhờ thu hoặc chi phí khác liên quan đến việc nhập khẩu vào Quốc gia được chọn.

Hợp đồng bảo lãnh

Nếu bạn chọn gửi hàng lưu kho trực tiếp đến Amazon từ bên ngoài Quốc gia được chọn, bạn sẽ cần phải có được một hợp đồng bảo lãnh nhập khẩu.

Nhà nhập khẩu và người nhận hàng

Nếu bạn chọn gửi hàng lưu kho trực tiếp đến Amazon từ bên ngoài Quốc gia được chọn, bạn sẽ đăng tải thông tin của chính mình với tư cách là nhà nhập khẩu và người nhận hàng, sẽ không tuyên bố Amazon là nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng và sẽ đăng ký là nhà nhập khẩu không cư trú nếu cần. Amazon sẽ không giữ vai trò là nhà nhập khẩu của người nhận hàng đối với hàng lưu kho này.

Địa chỉ vận chuyển hàng đổi trả

Amazon hiện không thể đổi trả hàng lưu kho FBA đến địa chỉ bên ngoài Quốc gia được chọn. Hơn nữa, dịch vụ FBA hiện không hỗ trợ các tùy chọn nhận hàng cho người bán tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi. Nếu bạn muốn được trả lại hàng lưu kho, bạn phải cung cấp địa chỉ đổi trả hàng tại Quốc gia được chọn.

Thuế.

Khi có hàng lưu kho tại Quốc gia được chọn, bạn có thể sẽ phải trả các loại thuế nhất định tại Quốc gia được chọn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates