Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đóng tài khoản người bán của bạn

Đóng tài khoản người bán của bạn

Bạn có thể chọn hạ cấp tài khoản của mình từ Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp xuống Kế hoạch bán hàng cá nhân nếu bạn không muốn bị thu phí đăng ký hàng tháng. Để hạ cấp tài khoản của bạn xuống Kế hoạch bán hàng cá nhân, hãy nhấp vào “Hạ cấp” trong mục Dịch vụ của tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Kế hoạch bán hàng.

Nếu bạn quyết định đóng tài khoản của mình, hãy đến phần Cài đặt, chọn Thông tin tài khoản, sau đó nhấp vào Đóng tài khoản, để yêu cầu đóng tài khoản. Sau đó, bạn sẽ nhận được email xác nhận sau khi tài khoản của bạn đã được đóng hoặc email giải thích chi tiết lý do tại sao tài khoản của bạn không thể đóng tại thời điểm này và các bước bổ sung bắt buộc. Hãy lưu ý rằng bạn phải đóng từng tài khoản khu vực một cách riêng lẻ: Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Úc. Nếu bạn vẫn duy trì bất kỳ tài khoản nào có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp và có thông tin đăng tải có thể mua được, bạn sẽ vẫn phải chịu phí đăng ký hàng tháng (xem thông tin về phí đăng ký hàng tháng tại đây). Bạn có thể xem danh sách các tài khoản toàn cầu của mình tại đây.

Note: Nếu bạn quyết định đóng tài khoản thì Amazon sẽ không thể kích hoạt lại hoặc khôi phục lại các tài khoản đã đóng. Vì vậy, nếu bạn muốn bán hàng trên Amazon trong tương lai, bạn có thể đăng ký lại tại đây .

Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định đóng tài khoản người bán của mình vĩnh viễn, chúng tôi khuyên bạn nên đọc những nội dung sau đây.

Tạm ngừng thông tin đăng tải của bạn

Các bước cần thực hiện trước khi đóng tài khoản người bán

Nếu bạn quyết định đóng tài khoản của mình vĩnh viễn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Thực hiện mọi đơn hàng chưa hoàn thiện.
  2. Chờ 90 ngày sau ngày bán hàng cuối cùng để đảm bảo đủ thời gian giải quyết khiếu nại từ A – Z.
  3. Chờ đến khi tài khoản của bạn có số dư bằng không (ngày giải ngân hoặc ngày thu phí tiếp theo của bạn).
  4. Giải quyết tất cả các giao dịch của bạn với người mua, bao gồm cả việc trả các khoản hoàn tiền cần thiết.
  5. Xác nhận rằng bạn có thông tin tài khoản ngân hàng hợp lệ trong hồ sơ để nhận khoản thanh toán cuối cùng.
  6. Kiểm tra Thông báo hiệu suất của bạn để đảm bảo rằng tất cả các lý do tạm ngừng tài khoản của bạn đã được giải quyết và tài khoản của bạn đã được khôi phục.

Note: Nếu bạn có hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) thì bạn phải gửi yêu cầu trả hàng hoặc hủy tất cả hàng lưu kho trước khi đóng tài khoản. Để tìm hiểu thêm về cách tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, hãy xem mục Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đóng tài khoản của mình?

Nếu bạn quyết định đóng tài khoản người bán của mình vĩnh viễn, trước tiên hãy đọc những thông tin sau đây:

  • Khi bạn đóng tài khoản người bán của mình, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào tài khoản đó nữa. Bạn không thể xem lịch sử đơn hàng, xử lý hàng trả về, thực hiện hoàn tiền, trả lời khiếu nại từ A – Z hay liên lạc với người mua.
  • Nếu bạn có tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và đóng tài khoản người bán của mình, tất cả các tài khoản đủ điều kiện khác của bạn cũng sẽ bị đóng cùng một lúc. Ví dụ: nếu bạn đóng tài khoản Hoa Kỳ, các tài khoản Canada và Mexico của bạn cũng sẽ bị đóng. Cách đơn giản nhất để biết liệu bạn có tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ hay không là kiểm tra xem trình chuyển đổi thị trường có khả dụng trong tiêu đề tài khoản người bán của bạn hay không. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Câu hỏi thường gặp về tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ (trang này chỉ dành cho người bán có tài khoản Hoa Kỳ).
  • Nếu bạn có Tài khoản Amazon thị trường Châu Âu và đóng tài khoản người bán của mình thì tài khoản của bạn sẽ bị đóng trên tất cả các thị trường Châu Âu của Amazon. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Bán hàng trên thị trường Châu Âu của Amazon (trang này chỉ dành cho người bán có tài khoản tại Liên minh Châu Âu).
  • Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ tính thuế tại Hoa Kỳ, hãy xem trang Hạ cấp/Nâng cấp và Dịch vụ tính thuế (trang này chỉ dành cho người bán có tài khoản Hoa Kỳ) để biết thông tin quan trọng trước khi đóng tài khoản.

Không thể đóng tài khoản khi chưa được 90 ngày kể từ ngày bán hàng gần nhất của bạn. Yêu cầu trên để đảm bảo đủ thời gian giải quyết khiếu nại từ A – Z. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại từ A – Z mở nào, tài khoản của bạn phải duy trì trạng thái hoạt động cho đến khi giải quyết hết khiếu nại. Trước khi bạn đóng tài khoản, số dư tài khoản của bạn phải về không.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates