Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Huấn luyện bán hàng Amazon

Individual sellers: Tính năng này khả dụng đối với người bán tham gia Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.

Tính năng Huấn luyện bán hàng Amazon cung cấp các khuyến nghị được cá nhân hóa để giúp bạn thành công hơn nữa trên Amazon.

Chúng tôi luôn tìm cách giúp bạn thành công hơn nữa trên Amazon. Khi chúng tôi phát hiện thấy cơ hội bán hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo các cách sau đây.

Huấn luyện bán hàng Amazon trong Seller Central

Bạn có thể tìm thấy tính năng Huấn luyện bán hàng Amazon trên trang chủ tài khoản người bán. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này trên trang Huấn luyện bán hàng.

Khuyến nghị qua email

Để xác minh địa chỉ email và các chế độ cài đặt nhận thông báo từ Huấn luyện bán hàng Amazon khác, hãy xem Thông báo tùy chọn. Bạn có thể xem thông báo qua email trên trang Thông tin liên lạc từ huấn luyện bán hàng Amazon. Bạn có thể nhận được các khuyến nghị qua email bằng ngôn ngữ thị trường chính, tiếng Anh hoặc tiếng Trung giản thể. Tìm hiểu thêm.

Thông báo

Tính năng Huấn luyện bán hàng Amazon thông báo cho bạn về các loại cơ hội sau đây. Để xem danh sách cụ thể về các thông báo, hãy chọn Huấn luyện bán hàng Amazon trên trình đơn Báo cáo. Sau đó nhấp vào thẻ Cài đặt email.

Thông báo về số lượng hàng tồn dự kiến

Tìm hiểu xem khi nào bạn đang bán hàng chậm dựa trên dữ liệu về hàng lưu kho và doanh số bán hàng gần đây. Tìm hiểu xem khi nào cần bổ sung hàng để có thể tránh tình trạng hết hàng và phải hủy đơn hàng. (Những dự báo về hàng lưu kho căn cứ trên doanh số bán hàng của bạn trong bảy ngày qua.)

Cơ hội mua sản phẩm

Làm phong phú danh mục chọn lựa của bạn bằng cách thêm những sản phẩm mới thịnh hành với khách hàng nhưng còn hạn chế nguồn hàng trên Amazon. Bạn có thể thiết đặt phần tùy chọn để thêm vào hoặc xóa bỏ thương hiệu, danh mục hoặc sản phẩm. Nếu bạn đã từng đăng tải các sản phẩm tương tự, chúng tôi sẽ cho bạn biết về mối quan tâm của khách hàng và giúp bạn phát hiện thấy cơ hội tăng trưởng kinh doanh.

Cơ hội bán hàng toàn cầu

Cung cấp sản phẩm cho khách hàng quốc tế qua các chương trình bán hàng toàn cầu Amazon Marketplace. Bạn có thể đăng tải sản phẩm ở các thị trường khác để mở rộng số lượng khách hàng nhìn thấy chúng.

Cơ hội hoàn thiện đơn hàng

Tìm hiểu xem khi nào khách hàng thể hiện thái độ quan tâm cao độ đối với những sản phẩm mà bạn chào bán không được cung cấp qua dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Nếu bạn chào bán những sản phẩm này qua FBA, những sản phẩm đó có thể đủ điều kiện được hưởng quyền lợi miễn phí vận chuyển, Amazon Prime hoặc những quyền lợi FBA thông thường khác.

Note: Để xem các cơ hội hoàn thiện đơn hàng, bạn phải đăng ký dịch vụ FBA. Tham khảo trang Bắt đầu với dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Thông báo về khả năng cạnh tranh giá

Tìm hiểu xem khi nào có ưu đãi tương đương với mức giá thấp hơn. Tính năng Khớp mức giá thấp tìm ra mức giá thấp nhất hiện có đối với những thông tin đăng tải đang hoạt động trên Amazon.

Ngôn ngữ thông báo bạn ưa thích

Bạn có thể chọn loại khuyến nghị qua email mà bạn sẽ nhận và kiểu ngôn ngữ bạn muốn dùng trong những khuyến nghị đó. Tìm hiểu thêm.

Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS)

Important: Bạn phải là nhà phát triển Amazon MWS mới có thể gửi yêu cầu cung cấp Báo cáo.
Bạn có thể tải xuống các khuyến nghị với số lượng lớn từ Amazon Marketplace Web Services (Amazon MWS). Tìm hiểu thêm.
Note: Tất cả các thông báo trên tiện ích Huấn luyện bán hàng sẽ xuất hiện trong phần báo cáo. “Báo cáo” là một danh sách đầy đủ các thông báo.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates