Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hoàn thiện đơn hàng đa kênh: Thực hiện đơn hàng cho các kênh bán hàng của bạn

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF) của Amazon có chức năng thực hiện các đơn hàng cho kênh bán hàng của bạn với cùng tốc độ giao hàng như dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang chương trình Hoàn thiện đơn hàng đa kênh của chúng tôi.

Tốc độ vận chuyển và giao hàng

Thời gian giao hàng sẽ được tính từ khi đơn hàng được gửi từ trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi đến khi đơn hàng được giao cho người mua. Thời gian vận chuyển sẽ được tính từ thời điểm đặt đơn hàng đến khi đơn hàng được vận chuyển ra khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi. Thông tin theo dõi hiển thị ngay sau khi đơn hàng được vận chuyển. Thời gian vận chuyển và thời gian giao hàng dưới đây chỉ áp dụng cho các đơn hàng chứa hàng lưu kho có sẵn (hàng lưu kho đã được tiếp nhận và lưu trữ tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)).

Tốc độ giao hàng Vận chuyển Giao hàng
Ưu tiên 1 ngày làm việc 1 ngày làm việc
Giao nhanh 1 ngày làm việc 2 ngày làm việc
Tiêu chuẩn 2 ngày làm việc 3 - 5 ngày làm việc

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh cũng cung cấp dịch vụ xuất khẩu (vận chuyển xuyên biên giới đến người mua ở quốc gia khác), nhưng chỉ dành cho các sản phẩm sách, âm nhạc, video và DVD.

Tạo đơn hàng

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF) thực hiện các đơn hàng bên ngoài Amazon, bao gồm cả trang web của chính bạn. Bạn có thể tạo đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh bằng mẫu đơn đặt hàng nhanh, công cụ tải lên đơn hàng với số lượng lớn hoặc tích hợp API của chúng tôi với các nhà cung cấp như Shopify, ChannelAdvisor, ShipStation và WooCommerce.

Mẫu đơn đặt hàng nhanh cho phép bạn đặt một lô hàng hoặc giữ lại đơn hàng chứa hàng lưu kho FBA có sẵn bằng cách nhập địa chỉ vận chuyển, mục hàng và tốc độ vận chuyển của khách hàng. Đơn hàng với số lượng lớn dùng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh cho phép người dùng tạo và hủy nhiều đơn hàng cùng lúc bằng cách tải một mẫu đã hoàn thành lên.

Nếu chọn "đặt hàng", bạn sẽ tạo đơn hàng “vận chuyển” mà sẽ lập kế hoạch và vận chuyển trong vòng hai ngày làm việc đối với tốc độ Tiêu chuẩn và ngày làm việc tiếp theo đối với tốc độ Giao nhanh và Ưu tiên. Việc tạo đơn hàng giữ lại sẽ lập kế hoạch cho một đơn hàng, dự phòng hàng lưu kho của bạn. Đơn hàng phải được kích hoạt trên trang thông tin chi tiết cho đơn hàng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh trước ngày giao hàng dự kiến để vận chuyển và đáp ứng ngày giao hàng dự kiến. Nếu đơn hàng được kích hoạt sau ngày giao hàng dự kiến, đơn hàng có thể sẽ được giao vào một ngày sau đó và không cập nhật ngày giao hàng dự kiến. Nếu đơn hàng giữ lại không được kích hoạt trong vòng hai tuần, đơn hàng sẽ bị hủy.

Hủy đơn hàng

Để hủy đơn hàng, hãy nhấp vào nút Hủy trên trang Chi tiết về đơn hàng. Nếu tùy chọn nút hủy không xuất hiện, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hủy đơn hàng nhưng không thể đảm bảo sẽ hủy thành công.

Bạn không bị tính phí cho các đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh được hủy thành công trước khi vận chuyển. Nếu một số mục hàng trong đơn hàng đã được vận chuyển, phí sẽ được tính cho các mục hàng đã vận chuyển.

Phí

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh thu phí hoàn thiện đơn hàng đối với các đơn hàng trong nướcđơn hàng xuất khẩu. Để xem trước phí Hoàn thiện đơn hàng đa kênh, hãy sử dụng máy tính phí của chúng tôi.

Hoàn thiện đơn hàng hộp trống

Hoàn thiện đơn hàng hộp trống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm phiên bản beta. Trong chương trình này, chúng tôi cung cấp bao bì đóng gói không có thương hiệu cho các mục hàng mà bạn gửi đến khách hàng thuộc kênh ngoài Amazon. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp bao bì cho kênh ngoài Amazon (“hộp trống”) cho tất cả các đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh.

Nếu bạn đã đăng ký tham gia chương trình beta của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là vận chuyển tất cả các đơn hàng của bạn bằng cách sử dụng các tuyến hộp trống chuyên dụng.

Nếu muốn đăng ký tham gia chương trình beta hoàn thiện đơn hàng dành cho Hộp trống, bạn có thể tham gia danh sách chờ. Đội ngũ của chúng tôi liên tục theo dõi danh sách này và sẽ gửi cho bạn một email ngay sau khi tư cách thành viên của bạn được chấp nhận.

Hiện tại, thông báo bổ sung hàng dành cho hàng lưu kho hộp trống không khả dụng. Để tìm hiểu số lượng mục hàng được kích hoạt hộp trống đối với một ASIN cụ thể, hãy truy cập trang Báo cáo hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng đa kênh của chúng tôi.

Tùy chọn hãng vận chuyển

Bạn có thể chặn việc vận chuyển đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh bởi Amazon Logistics với phụ phí 5%. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Phí hoàn thiện đơn hàng đối với đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh.

Bạn có thể chặn Amazon Logistics ở cấp độ tài khoản trong cài đặt Hoàn thiện đơn hàng đa kênh hoặc đối với các đơn hàng riêng lẻ trong trang tạo đơn hàng hoặc API của Hoàn thiện đơn hàng đa kênh.

Nếu bạn chặn phương thức vận chuyển này thông qua các cài đặt Hoàn thiện đơn hàng đa kênh của mình thì theo mặc định, không có đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh nào của bạn sẽ được vận chuyển bởi Amazon Logistics. Việc bạn thay đổi tùy chọn Amazon Logistics đối với các đơn hàng riêng lẻ sẽ chỉ loại bỏ tùy chọn cài đặt Hoàn thiện đơn hàng đa kênh của bạn cho các đơn hàng đó.

Hoàn trả

Bạn đủ điều kiện nhận hoàn trả cho đơn hàng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh của mình nếu chúng tôi xác định đơn hàng đã bị mất hoặc hư hỏng. Hãy kiểm tra trạng thái hoàn trả hiện tại của bạn trên Báo cáo hàng lưu kho được giao bởi Amazon hoặc Trang tổng quan về thanh toán.

Bạn không đủ điều kiện được hoàn trả nếu bạn sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh theo các cách sau đây:

Ngoài ra, các loại phí hoàn thiện đơn hàng đa kênh để chọn, đóng gói và vận chuyển, và các đơn hàng được đánh dấu là đã giao bởi hãng vận chuyển đều không đủ điều kiện được hoàn trả.

Cách tính giá trị hoàn trả

Lưu ý rằng khi một mục hàng đủ điều kiện được hoàn trả, trước tiên chúng tôi sẽ trừ mọi khoản phí, chẳng hạn như phí hoàn thiện, từ số tiền hoàn trả cuối cùng, vì phí không đủ điều kiện được hoàn trả. Nếu chúng tôi không có đủ thông tin để tính giá bán ước tính của một đơn vị bằng cách sử dụng các chỉ số giá như được mô tả trong các phần sau đây, chúng tôi sẽ dựa trên giá của một sản phẩm tương đương. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để giúp chúng tôi xác định giá trị đó.

Đơn hàng bị mất

Nếu đơn hàng của bạn không được giao trong vòng bảy ngày kể từ ngày cam kết giao hàng hoặc ngày giao hàng dự tính thì bạn có thể yêu cầu bồi thường khoản hoàn trả đối với hàng bị mất với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng. Bạn có tối đa 90 ngày kể từ ngày cam kết giao hàng để gửi khiếu nại, trong đó phải bao gồm cả ba thông tin sau đây:

 1. Mã đơn hàng
 2. Bằng chứng về đơn hàng gốc ngoài Amazon, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình đơn hàng Shopify của bạn. Đơn hàng phải bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng.
 3. Bằng chứng hoàn tiền hoặc đổi hàng cho khách hàng, bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng.

Mục hàng bị hư hỏng, nhầm lẫn hoặc thiếu

Nếu bất kỳ mục hàng nào trong đơn hàng của bạn bị sai, thiếu hoặc hư hỏng khi vận chuyển đến tay khách hàng, bạn có thể nộp đơn xin hoàn trả bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng. Để được nhận hoàn trả, bạn sẽ phải cung cấp bằng chứng bằng hình ảnh về các mục hàng bị hư hỏng, mục hàng bị nhầm lẫn hoặc mục hàng bị thiếu trong gói hàng.

Khi gửi yêu cầu hoàn trả đối với đơn hàng chứa các mục hàng bị hư hỏng, nhầm lẫn hoặc thiếu, bạn sẽ phải cung cấp cả năm thông tin sau:

 1. Mã đơn hàng, ASIN hoặc FNSKU của các mục hàng bị hư hỏng hoặc bị thiếu, và số lượng của mỗi đơn vị bị ảnh hưởng
 2. Bằng chứng về đơn hàng gốc ngoài Amazon, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình đơn hàng Shopify của bạn. Đơn hàng phải bao gồm tất cả ASIN và số lượng tương ứng, cũng như tên và địa chỉ của khách hàng.
 3. Bằng chứng hoàn tiền hoặc đổi hàng cho khách hàng, bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng
 4. Hình ảnh của hộp vận chuyển và tất cả nhãn vận chuyển
 5. Ngoài ra, hãy cung cấp những thông tin sau đây dựa trên vấn đề:
  • Đối với mục hàng bị hư hỏng, hình ảnh của toàn bộ mục hàng, bao gồm cả phần bị hư hỏng. Đối với sản phẩm điện tử tiêu dùng như TV và máy in, hãy cung cấp các hình ảnh của số sê-ri và số mẫu.
  • Đối với mục hàng bị nhầm lẫn, hình ảnh của mục hàng không chính xác cho thấy nhãn dán ASIN, FNSKU và LPN. Nếu có, hãy cung cấp hình ảnh của số mẫu và số sê-ri.
  • Đối với mục hàng bị thiếu, hình ảnh của bao bì sản phẩm rỗng nếu có

Hàng trả về

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh có hỗ trợ trả hàng về các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Bạn có thể tạo giấy phép hoàn trả hàng hóa (RMA) và theo dõi trạng thái trả hàng bằng cách kiểm tra trang Thông tin chi tiết về đơn hàng trong mục Đơn hàng. Đối với hàng khách trả lại sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn có thể theo dõi trạng thái trong mục Báo cáo hàng trả về. Truy cập chương trình Hoàn thiện đơn hàng đa kênh để biết thêm chi tiết.

Cài đặt

Bạn có thể thay đổi tên và văn bản trên phiếu giao hàng trong cài đặt dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh.


Hoàn thiện đơn hàng đa kênh: Thực hiện đơn hàng cho các kênh bán hàng của bạn


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates