Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Rút hàng lưu kho (tổng quan)

Dùng công cụ dưới đây để tạo đơn hàng lưu kho rút về. Nhập một SKU mạng lưới hoàn thiện đơn hàng cho đơn vị bạn muốn rút.

Để khắc phục sự cố với đơn hàng lưu kho rút về hiện tại, hãy nhập mã đơn hàng lưu kho rút về hoặc mã lô hàng.

Bạn có thể rút hàng lưu kho khỏi một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) bằng cách gửi đơn hàng lưu kho rút về. Dùng một hoặc nhiều tùy chọn sau để rút hàng lưu kho của bạn:

Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm. Tham khảo Phí đơn hàng lưu kho rút về FBA.

Quy trình xử lý yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho

Thời gian xử lý các yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho và rời khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể mất 90 ngày hoặc lâu hơn. Xin hãy cho hãng vận chuyển thêm hai tuần sau khi lô hàng rời khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Trong trường hợp phát sinh vấn đề trong khi vận chuyển, hãng vận chuyển sẽ cố gắng liên hệ với bạn để giải quyết. Và không thể đẩy nhanh tiến độ giao. Các trung tâm hoàn thiện đơn hàng xử lý từng loại yêu cầu loại bỏ theo thứ tự khởi tạo. Chúng tôi không thể đẩy nhanh hay ưu tiên bất kỳ yêu cầu rút hàng nào so với các yêu cầu khác. Những sự kiện xảy ra trên phạm vi rộng như thiên tai và đại dịch cũng có thể kéo dài quá trình rút hàng so với dự kiến.

Note: Khi hãng vận chuyển của chúng tôi nhận hàng lưu kho được loại bỏ theo yêu cầu của bạn, hãng sẽ liên hệ với người nhận do bạn chỉ định để sắp xếp giao hàng. Nếu hãng không thể bố trí giao hàng thì một thành viên đội ngũ Amazon sẽ liên hệ với bạn để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Hàng lưu kho có thể hoàn thiện vẫn bán được cho đến khi chúng tôi loại bỏ. Nếu không muốn bán mặt hàng đó, hãy đóng trang thông tin đăng tải. Để tìm hiểu thêm, hãy đi tới phần “Đóng thông tin đăng tải” trong Đăng tải sản phẩm trong chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Chúng tôi không thể rút hàng lưu kho trong các trường hợp sau:

Note: Sau khi tạo đơn hàng lưu kho rút về, không thể thay đổi địa chỉ ghi trên đơn hàng lưu kho rút về đó.

Những hạn chế về đơn hàng lưu kho rút về

Chúng tôi chỉ vận chuyển hàng trả về địa chỉ của bạn, nhà kho, nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của bạn. Bên cạnh đó, áp dụng những hạn chế sau:

 • Hàng lưu kho không được vận chuyển ra tới các hòm thư bưu điện, Bưu điện Quân đội, Bưu cục Hạm đội hay Bưu điện Ngoại giao. Để gửi hàng tới địa chỉ nằm ngoài Hoa Kỳ , tham khảo phần Nhà cung cấp dịch vụ gửi trả quốc tế.
  Note: Yêu cầu này cũng được áp dụng nếu bạn có Tài khoản hợp nhất.
 • Không thể vận chuyển hàng lưu kho tới trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) khác.
 • Không thể gửi hàng lưu kho dưới dạng đơn đặt hàng, quà tặng hay mục hàng khuyến mãi cho khách hàng.
 • Chỉ có thể thải bỏ hàng lưu kho được phân loại là hàng hóa nguy hiểm không vận chuyển được.

Đóng gói và vận chuyển theo đơn hàng lưu kho rút về

Hàng lưu kho rút về được đóng gói và vận chuyển sao cho vừa đảm bảo vận chuyển các đơn vị hàng an toàn vừa giảm thiểu chi phí đóng gói và vận chuyển. Phương thức vận chuyển và đóng gói tùy thuộc vào số lượng, kích thước, trọng lượng và vị trí hiện tại của hàng lưu kho bạn muốn rút về:

 • Hàng rút về với số lượng nhỏ từ cùng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) sẽ được vận chuyển trong hộp, phong bì hoặc túi nhựa nhỏ nhất có thể. Cách đóng gói có thể giống hệt với cách đóng gói đơn đặt hàng của khách hàng trên Amazon.
 • Hàng rút về với số lượng lớn từ cùng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) sẽ được đóng hộp, tập hợp trên pallet và vận chuyển bởi hãng vận chuyển hàng hóa.
 • Hàng lưu kho rút về với số lượng nhỏ dưới hình thức Vận chuyển trong container riêng (SIOC) sẽ được vận chuyển trong container riêng của họ mà không cần đóng gói thêm.
 • Hàng lưu kho rút về với số lượng lớn dưới hình thức SIOC hoặc các đơn vị hàng quá khổ không vừa hộp tiêu chuẩn sẽ được bọc chặt bằng vải thun vào một pallet.

Đơn hàng lưu kho rút về có thể được vận chuyển bởi các hãng vận chuyển bưu kiện nhỏ (ví dụ: USPS, FedEx, UPS, Amazon) hoặc các hãng vận chuyển hàng hóa (ví dụ: YRC/đường bộ, Estes Express).

Nếu một hãng vận chuyển hàng hóa vận chuyển đơn hàng lưu kho rút về của bạn thì sẽ áp dụng những hạn chế sau:

 • Chỉ có thể chuyển các pallet tới một bến tàu bốc dỡ hàng hóa hoặc cơ sở tương tự.
 • Các hãng vận chuyển sẽ chỉ chuyển tới địa chỉ ghi trong đơn hàng lưu kho rút về.
 • Trong những lần giao hàng, cần có chữ ký tại thời điểm giao.
 • Các hãng vận chuyển sẽ trực tiếp thu bạn phí tất cả các dịch vụ bổ sung ngoài dịch vụ giao hàng cơ bản, bao gồm cả việc chuyển hàng bên trong cơ sở của bạn.

Note: Nếu hàng lưu kho của bạn nằm tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) khác nhau thì đơn hàng có thể tới trong nhiều lần và từ các hãng vận chuyển khác nhau.

Chúng tôi trả lại hàng lưu kho đóng gói thành kiện theo từng mục hàng riêng.

Đã hủy đơn hàng lưu kho rút về

Nếu không có hàng lưu kho để rút về, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng lưu kho rút về khi bạn gửi. Ví dụ, hàng nằm trong đơn hàng đang chờ xử lý của khách hàng.

Note: Những đơn vị hàng bị hủy sẽ không được rút khỏi hàng lưu kho, nên không có đơn vị hàng nào được thêm lại. Nếu bạn cảm thấy thiếu đơn vị hàng, vui lòng đối soát hàng lưu kho của bạn bằng cách sử dụng báo cáo về hoàn thiện đơn hàng.

Nếu chúng tôi hủy yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, hãy gửi một yêu cầu khác. Lý do hủy có thể cụ thể đối với sản phẩm liên quan, nếu chúng tôi hủy yêu cầu lần thứ hai, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Nếu bạn muốn hủy yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho đã gửi, hãy truy cập phần Rút hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates