Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách hoàn trả hàng lưu kho FBA

Nếu mục hàng bạn gửi cho chúng tôi là một phần của dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) bị mất hoặc bị hỏng tại một cơ sở hoặc bởi một hãng vận chuyển do Amazon vận hành hoặc thay mặt Amazon, chúng tôi sẽ thay thế mục hàng đó bằng một mục hàng mới thuộc cùng FNSKU hoặc chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn.

Điều kiện áp dụng

Một mục hàng đủ điều kiện theo chính sách này phải thỏa mãn tất cả những điều kiện sau:

 • Mục hàng được đăng ký FBA tại thời điểm bị mất hoặc bị hư hỏng.
 • Mục hàng này tuân thủ các yêu cầu và hạn chế của sản phẩm FBA và các yêu cầu về hàng lưu kho FBA.
 • Bạn đã gửi cho chúng tôi chính xác các mục hàng và số lượng nêu trong kế hoạch vận chuyển hàng.
 • Lô hàng cho mục hàng không ở trạng thái bị hủy hoặc bị xóa.
 • Mục hàng không ở trạng thái chờ xử lý hoặc không được xử lý theo yêu cầu của bạn hoặc vì chúng tôi đã thực thi quyền làm như vậy.
 • Mục hàng không bị lỗi và không bị khách hàng làm hỏng.
 • Khi khiếu nại mục hàng bị mất hoặc bị hư hỏng được nộp, được xem xét và trong bất kỳ kháng cáo nào, tài khoản của người bán phải ở trạng thái bình thường.

Khiếu nại

Nếu mục hàng của bạn đủ điều kiện theo chính sách này và chúng tôi chưa hoàn trả cho bạn, bạn có thể nộp đơn yêu cầu hoàn trả. Quy trình gửi hồ sơ khiếu nại khác nhau tùy theo nơi mà mục hàng của bạn bị mất hoặc bị hỏng trong quá trình hoàn thiện đơn hàng.

Important: Bạn phải làm theo quy trình hiện hành được mô tả trên các trang được liên kết ở trên và cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu khi bạn nộp yêu cầu. Amazon có thể từ chối yêu cầu bồi thường của bạn nếu bạn không thực hiện đúng như trên.

Hoàn trả

Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu hoàn trả của bạn là hợp lệ, chúng tôi sẽ thay thế các mục hàng bị mất hoặc bị hư hỏng bằng một mục hàng mới của cùng một FNSKU hoặc chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

Nếu việc hoàn trả là do nhầm lẫn hoặc nếu mục hàng hoàn trả được tìm thấy sau đó và trả về kho hàng của bạn, Amazon có quyền đảo ngược tín dụng hoàn trả đã áp dụng cho tài khoản của bạn trước đó.

Chúng tôi có thể bỏ bất kỳ mục hàng nào mà chúng tôi hoàn trả cho bạn theo chính sách này, bao gồm việc bán mục hàng đó. Do đó, các mục hàng như vậy — bao gồm các mục hàng bị mất được tìm thấy sau khi hoàn trả — có thể được liệt kê để bán trên Amazon Warehouse hoặc các kênh khác.

Important: Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến khả năng giúp đỡ người bán của chúng tôi. Ví dụ về các hoạt động như vậy bao gồm việc gửi yêu cầu chưa được nghiên cứu đủ hoặc vội vàng, hoặc gửi một số lượng lớn các yêu cầu trong một thời khoảng gian ngắn. Những người bán liên tục tham gia vào các hoạt động này có thể nhận được sự hỗ trợ chậm trễ về các trường hợp của họ hoặc phải chịu sự giám sát, điều tra và các biện pháp liên quan đến tài khoản.

Cách tính giá trị hoàn trả

Important: Số tiền hoàn trả tối đa cho từng đơn vị của bất kỳ mục hàng FBA nào đủ điều kiện là $5.000. Đối với các mục hàng có giá trị hơn $5.000, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc mua bảo hiểm của bên thứ ba.

Vì giá sản phẩm có xu hướng dao động theo thời gian và có thể có sự khác biệt lớn giữa nhiều người bán nên chúng tôi so sánh một số chỉ số giá để xác định giá bán ước tính cho mục hàng khi tính số tiền hoàn trả. Các chỉ số giá chúng tôi so sánh là:

 • Giá trung bình mà bạn đã bán mục hàng trên Amazon trong 18 tháng qua
 • Giá trung bình mà người bán khác đã bán mục hàng tương tự trên Amazon trong 18 tháng qua
 • Giá niêm yết hiện tại mà bạn đã đặt cho mục hàng tương tự trên Amazon hoặc giá niêm yết trung bình nếu bạn có nhiều thông tin đăng tải cho cùng mục hàng
 • Giá niêm yết hiện tại của mục hàng tương tự từ người bán khác trên Amazon

Nếu không có đủ thông tin để tính toán giá bán ước tính của một đơn vị bằng các chỉ số giá được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ chỉ định giá bán ước tính dựa trên giá của sản phẩm có thể so sánh. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để giúp chúng tôi xác định giá trị đó.

Nếu chúng tôi chọn hoàn trả cho bạn vì yêu cầu bồi thường liên quan đến lô hàng đến Amazon hoặc yêu cầu bồi thường về hoạt động tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn số tiền thu được ước tính từ việc bán mục hàng đó.

Note: “Số tiền thu được ước tính” là giá bán ước tính của mục hàng mà bạn được hoàn trả trừ phí giới thiệu và phí hoàn thiện.

Nếu chúng tôi chọn hoàn trả cho bạn yêu cầu bồi thường về xóa bỏ, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn số tiền thu được ước tính từ việc bán mục hàng đó, trừ khi mục hàng đó ở trong tình trạng không thể bán được khi bị loại bỏ khỏi mạng lưới hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Đối với các mục hàng loại bỏ không thể bán được, Amazon sẽ hoàn trả cho bạn theo định giá phù hợp với số tiền thu được ước tính từ việc bán giảm giá đơn vị đó. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để giúp chúng tôi xác định giá trị chiết khấu đó.

Nếu chúng tôi chọn hoản trả cho bạn vì yêu cầu bồi thường về hàng khách trả lại, giá trị hoàn trả sẽ dựa trên số tiền hoàn trả hoặc hàng thay thế cung cấp cho khách hàng đối với đơn hàng FBA của bạn. Nếu Amazon hoàn trả hoặc thay thế một mục hàng trong đơn hàng FBA của bạn, chúng tôi tính giá trị hoàn trả là số tiền hoàn trả hoặc giá của mục hàng thay thế trong đơn hàng ban đầu trừ đi các loại phí áp dụng.

Nếu bạn không đồng ý với các định giá đơn vị hàng của Amazon, bạn có thể nộp yêu cầu khiếu nại bằng cách sử dụng trang Liên hệ chúng tôi trong Seller Central trong vòng 90 ngày kể từ ngày chúng tôi hoàn trả.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates