Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) là một khoản phí cố định trên mỗi đơn vị hàng hóa, được tính dựa trên kích thước và trọng lượng của mỗi sản phẩm. Hãy sử dụng các loại kích thước để tính toán trọng lượng vận chuyển và mức cước phí sẽ được áp dụng.

Important: Mỗi năm, Amazon đánh giá lại phí FBA để phản ánh những thay đổi trong chi phí để hoàn thiện, vận chuyển và phân phối sản phẩm, và sẽ tiếp tục đầu tư vào hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng.

Để biết phí hoàn thiện đối với các sản phẩm bạn bán trên Amazon hoặc sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh, hãy tham khảo các trang Trợ giúp được liệt kê dưới đây:

Phí hoàn thiện các Đơn đặt hàng trên Amazon Tìm hiểu cách tính phí hoàn thiện cho các đơn đặt hàng được đặt trên Amazon dựa trên loại danh mục và kích thước sản phẩm.
Phí hoàn thiện đối với hàng hoàn thiện đơn hàng đa kênh Tìm hiểu cách tính phí hoàn thiện của các đơn đặt hàng trên các trang web không phải là Amazon dựa trên loại danh mục và kích thước sản phẩm.
Cách xem trước các khoản phí Khi tìm hiểu về tính năng Xem trước lệ phí, bạn sẽ có thể tìm kiếm, xem và hiểu về phí hoàn thiện ước tính cho các sản phẩm trong số hàng lưu kho của bạn. Tính năng Xem trước lệ phí chỉ đưa ra con số ước tính và chi phí thực tế có thể sẽ thay đổi.
Tổng quan về danh mục Tìm hiểu về loại danh mục sản phẩm bạn có thể bán trên Amazon.
Xem lại yêu cầu danh mục Tìm hiểu các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể để bán hàng trong một danh mục cụ thể.
Danh mục và sản phẩm yêu cầu phê duyệt Tìm hiểu về các sản phẩm và danh mục yêu cầu thêm phí, kiểm tra hiệu suất và các tiêu chuẩn khác.
Hướng dẫn về danh mục bổ sung Tìm hiểu về các sản phẩm bổ sung có thể bị hạn chế dựa trên danh mục liệt kê các sản phẩm đó trên Amazon.

Để biết thông tin về các loại phí FBA khác, hãy tham khảo các trang Trợ giúp sau đây:

Phí lưu kho hàng tháng Tất cả mặt hàng của bạn được lưu trữ tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon sẽ bị thu phí lưu trữ theo tháng dương lịch và thể tích hàng lưu kho trung bình hàng ngày .
Phí lưu trữ dài hạn Hàng lưu kho tại các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon sẽ bị thu một khoản phí lưu trữ dài hạn ngoài phí lưu trữ hàng tháng.
Phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho Bạn có thể yêu cầu Amazon đổi trả hoặc hủy bỏ hàng lưu kho của mình tại các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Phí trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ được áp dụng.
Phí xử lý hàng trả lại Các đơn hàng mà Amazon cung cấp dịch vụ miễn phí vận chuyển đổi trả hàng sẽ bị thu phí xử lý hàng trả lại.
Phí dịch vụ ngoài kế hoạch Khi hàng lưu kho đến một Trung tâm hoàn thiện đơn hàng mà không được chuẩn bị hay dán nhãn thích hợp, Amazon sẽ cung cấp các dịch vụ đó cho bạn. Phí trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ được áp dụng.
Phí lưu trữ hàng lưu kho FBA thặng dư Để đảm bảo bạn nhận thức được lượng hàng lưu kho của bạn đang được lưu trữ, bạn nên xem lại thể tích hàng trung bình hàng ngày trong Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến phí hoàn thiện đơn hàng đối với hàng lưu kho FBA nhỏ và nhẹ, hãy xem phầnFBA Nhỏ và Nhẹ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates