Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Theo dõi tình trạng tài khoản của bạn

Để xem tình trạng tài khoản của bạn, hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

 1. Đi đến trang chủ Seller Central.
 2. Trong phần Hiệu suất, nhấp vào Tình trạng tài khoản.

Trang Tình trạng tài khoản cung cấp thông tin tổng quan về việc tài khoản bán hàng của bạn tuân thủ những mục tiêu hiệu suất và chính sách cần thiết để bán hàng trên Amazon. Để đảm bảo có thể mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, Amazon có thể áp dụng các biện pháp đối với những chỉ số đó nếu không đáp ứng các mục tiêu của chúng tôi.

Chúng tôi thường xuyên đánh giá hiệu suất của tất cả những người bán và thông báo cho họ khi họ không đạt mục tiêu. Mục đích của đánh giá này là cho bạn cơ hội để cải thiện hiệu suất của bạn trước khi vấn đề ảnh hưởng đến khả năng bán hàng của bạn. Những tài khoản người bán có hiệu suất rất kém sẽ có lúc bị vô hiệu hóa ngay lập tức.

Kháng cáo tài khoản bán hàng bị vô hiệu hóa

Nếu tài khoản bán hàng của bạn bị vô hiệu hóa thì bạn có thể tìm cách đạt điều kiện để khôi phục tài khoản. Bạn có thể kháng cáo bằng cách cung cấp cho chúng tôi kế hoạch hành động để khắc phục những vấn đề dẫn tới hành động thực thi đó. Tìm hiểu cách kháng cáo việc hạn chế hoặc loại bỏ đặc quyền bán hàng.

Theo dõi tình trạng tài khoản của bạn

Trang Tình trạng tài khoản cung cấp tính năng theo dõi việc tài khoản bán hàng của bạn tuân thủ mục tiêu đối với các chính sách sản phẩm khác nhau cũng như các chỉ số hiệu suất dưới đây:

Đánh giá tình trạng tài khoản

Đánh giá tình trạng tài khoản (AHR) giúp bạn theo dõi tình trạng tài khoản của mình dựa trên việc bạn tuân thủ các chính sách bán hàng của Amazon. Đánh giá này xem xét các yếu tố như số lượng hành vi vi phạm chính sách chưa được giải quyết trên tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào, mức độ nghiêm trọng tương đối của các hành vi vi phạm đó và mức độ các hoạt động bán hàng của bạn tác động rõ ràng đến trải nghiệm khách hàng. Đánh giá này không làm thay đổi chính sách bán hàng hiện tại của Amazon và sẽ tiếp tục được tinh chỉnh tùy từng thời điểm. Để duy trì tài khoản ở tình trạng “Tốt”, hãy giải quyết tất cả các hành vi vi phạm chính sách một cách kịp thời. Nếu AHR của bạn là “Có rủi ro” hoặc “Nghiêm trọng”, tài khoản của bạn có thể có nguy cơ bị vô hiệu hóa. Một số chính sách bán hàng không được phản ánh trong đánh giá này. Nói chung, hãy đảm bảo tuân thủ các điều khoản, chính sách và quy định hiện hành của chúng tôi để tránh bị vô hiệu hóa tài khoản, bất kể AHR của bạn như thế nào. Để tìm hiểu thêm về AHR, hãy truy cập Đánh giá tình trạng tài khoản: Các câu hỏi thường gặp.

Tỷ lệ lỗi của đơn hàng

Tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR) là một chỉ số quan trọng về khả năng mang đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng của bạn. Tỷ lệ này tính tất cả đơn hàng có một hoặc nhiều lỗi (như được xác định bên dưới), được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian 60 ngày nhất định.

Sau đây là các loại lỗi đơn hàng:

 • Phản hồi tiêu cực
 • Khiếu nại từ A đến Z không bị từ chối
 • Bồi hoàn thẻ tín dụng

Chính sách của chúng tôi yêu cầu người bán duy trì tỷ lệ ODR dưới 1% để bán hàng trên Amazon. Tỷ lệ ODR trên 1% có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa.

Tỷ lệ hủy đơn hàng

Tỷ lệ hủy đơn hàng (CR hay Tỷ lệ hủy trước khi hoàn thiện đơn hàng như được đề cập trên trang Tình trạng tài khoản) tính tất cả đơn hàng do người bán hủy, được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian 7 ngày nhất định. Tỷ lệ CR chỉ áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Chỉ số này tính tất cả các trường hợp hủy đặt hàng do người bán khởi tạo, ngoại trừ các đơn hàng do khách hàng yêu cầu hủy bằng các tùy chọn hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon của họ. Tỷ lệ này không tính các đơn hàng đang chờ do khách hàng hủy trực tiếp trên Amazon.

Chính sách của chúng tôi yêu cầu người bán duy trì tỷ lệ CR dưới 2,5% để bán hàng trên Amazon. Tỷ lệ CR trên 2,5% có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa.

Tỷ lệ gửi hàng trễ

Tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR) tính tất cả đơn hàng có thông tin xác nhận giao hàng đã được hoàn thành sau ngày giao hàng dự kiến. Tỷ lệ LSR được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian 10 ngày và 30 ngày. Tỷ lê LSR chỉ áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Điều quan trọng là phải có thông báo xác nhận giao đơn hàng muộn nhất vào ngày giao hàng dự kiến để khách hàng có thể xem trực tuyến trạng thái đơn hàng đã giao của họ.

Các kết quả sau đây có thể xảy ra do đơn hàng có ngày giao trễ được xác nhận:

 • Tăng khiếu nại từ A đến Z
 • Phản hồi tiêu cực
 • Các liên hệ của khách hàng
 • Trải nghiệm khách hàng tiêu cực

Chính sách của chúng tôi yêu cầu người bán duy trì tỷ lệ LSR dưới 4% để bán hàng trên Amazon. Tỷ lệ LSR lớn hơn 4% có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa.

Tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) tính tất cả lô hàng có mã số theo dõi hợp lệ được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số lô hàng trong khoảng thời gian 30 ngày nhất định. Tỷ lệ VTR chỉ áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Khách hàng của Amazon dựa vào mã số theo dõi để biết vị trí đơn hàng của mình và thời điểm nhận hàng dự kiến. VTR là chỉ số về hiệu suất phản ánh những kỳ vọng đó.

Chính sách của chúng tôi yêu cầu người bán duy trì tỷ lệ VTR lớn hơn 95% đối với lô hàng của họ. Tỷ lệ VTR dưới 95% trong một danh mục sản phẩm có thể khiến khả năng bán các mục hàng không sử dụng dịch vụ FBA của bạn trong danh mục đó bị hạn chế. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tư cách tham gia Dịch vụ vận chuyển cao cấp và giao hàng đảm bảo của bạn.

Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn

Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn (OTDR) tính tất cả lô hàng đã giao muộn nhất vào ngày giao hàng dự tính và được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số lô hàng có thông tin theo dõi. Tỷ lệ OTDR chỉ áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Chúng tôi xem xét hiệu suất OTDR khi xác định thời gian vận chuyển mà bạn có thể thiết lập, điều này có thể cho phép bạn cam kết thời gian giao hàng nhanh hơn và cải thiện khả năng chuyển đổi của mình.

Người bán nên duy trì tỷ lệ OTDR lớn hơn 97% để mang đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn hiện không phải chịu hậu quả gì nếu không đáp ứng được tỷ lệ OTDR mục tiêu.

Giải quyết phản hồi của khách hàng

Một số chỉ số hiệu suất tiêu cực là do phản hồi của khách hàng dựa trên trải nghiệm của họ. Người bán nên cố gắng xác định nguyên nhân của vấn đề và làm việc với khách hàng bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn sau:

Sử dụng Trình quản lý phản hồi


 1. Đi đến trang chủ Seller Central.
 2. Trong phần Hiệu suất, nhấp vào Phản hồi.
 3. Trong bảng Phản hồi gần đây, chọn Liên hệ khách hàng bên dưới cột Thao tác bên cạnh Mã đơn hàng được chỉ định.

  Lưu ý rằng hành động này sẽ chỉ khả dụng đối với phản hồi trung lập hoặc tiêu cực.

Sử dụng mẫu Nhắn tin giữa người mua và người bán

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Mẫu email nhắn tin giữa người mua và người bán.

Note: Bạn chỉ có thể sử dụng mẫu nhắn tin giữa người mua và người bán để liên hệ với khách hàng để trao đổi về đơn hàng hoặc câu hỏi về dịch vụ khách hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates