Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cách xác nhận lô hàng

Sau khi nhận được thông báo về đơn hàng và gửi hàng, bạn phải xác nhận gửi hàng.

Nếu mua dịch vụ vận chuyển qua Mua dịch vụ vận chuyển, bạn không cần xác nhận vận chuyển vì thao tác này được thực hiện tự động.

Để xác nhận lô hàng, bạn sẽ cần:

 • Ngày giao hàng
 • Hãng vận chuyển
 • Dịch vụ vận chuyển (hoặc Phương thức vận chuyển)
 • Mã số theo dõi (do hãng vận chuyển cung cấp)
 • Địa chỉ gửi hàng (địa chỉ thực tế mà bạn vận chuyển đơn hàng)
  Note: Bất cứ nơi nào Amazon, theo các quy định địa phương, có trách nhiệm nộp thuế bán hàng khi giao hàng đến các quốc gia cụ thể, mô hình thu thuế có thể được xác định theo địa chỉ gửi hàng mà bạn nhập. Vì lý do này, hãy chọn địa chỉ gửi hàng cuối cùng trong menu thả xuống. Nếu bạn không chọn địa chỉ gửi hàng trong menu thả xuống, Amazon sẽ sử dụng địa điểm hàng gửi mặc định mà bạn đã cung cấp trong Cài đặt vận chuyển tại thời điểm đặt hàng. Nếu không có địa chỉ vận chuyển mặc định trong cài đặt vận chuyển của bạn tại thời điểm đặt đơn hàng, Amazon sẽ sử dụng địa chỉ mà bạn đã cung cấp trong Cài đặt địa chỉ doanh nghiệpcủa bạn.

  Thông tin thêm về các tình huống mà Amazon phải thu và nộp thuế theo yêu cầu của người bán bên thứ ba có tại đây.

Sau khi bạn xác nhận lô hàng, chúng tôi sẽ thực hiện những việc sau:

 • Thu phí đơn hàng từ người mua.
 • Chuyển tiền đơn hàng vào tài khoản người bán của bạn.
 • Gửi email xác nhận giao hàng cho người mua.
 • Cập nhật thông tin vận chuyển hàng vào tài khoản Amazon của người mua. Sau đó, người mua có thể xem trạng thái đơn hàng trực tuyến.

Note: Nếu bạn không xác nhận vận chuyển đơn hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày sẵn sàng vận chuyển, chúng tôi sẽ tự động hủy đơn hàng. Chúng tôi sẽ không thu phí người mua, ngay cả khi bạn đã vận chuyển đơn hàng.

Xác nhận từng lô hàng trong một đơn hàng


 1. Tìm đơn hàng trong mục Quản lý đơn hàng và nhấp vào Xác nhận lô hàng trong cột Hành động của đơn hàng.
 2. Trên trang Xác nhận lô hàng, nhập Ngày vận chuyển, Tên hãng vận chuyển, Dịch vụ vận chuyển (hoặc Phương thức vận chuyển) , Địa chỉ gửi hàng (địa chỉ thực tế mà bạn đã vận chuyển đơn hàng) và Mã số theo dõi (do hãng vận chuyển cung cấp).
 3. Nhập bất kỳ ghi chú đặc biệt nào về đơn hàng trong trường Bản ghi nhớ của người bán (không bắt buộc). Mục này chỉ mang tính tham khảo.
 4. Nhấp vào Xác nhận lô hàng.
  Note: Bất cứ nơi nào Amazon, theo các quy định địa phương, có trách nhiệm nộp thuế bán hàng khi giao hàng đến các quốc gia cụ thể, mô hình thu thuế có thể được xác định theo địa chỉ gửi hàng mà bạn nhập. Vì lý do này, hãy chọn địa chỉ gửi hàng cuối cùng trong menu thả xuống. Nếu bạn không chọn địa chỉ gửi hàng trong menu thả xuống, Amazon sẽ sử dụng địa chỉ gửi hàng mặc định mà bạn đã cung cấp trong Cài đặt vận chuyển tại thời điểm đặt hàng. Nếu không có địa chỉ vận chuyển mặc định trong cài đặt vận chuyển của bạn tại thời điểm đặt hàng, Amazon sẽ sử dụng địa chỉ mà bạn đã cung cấp trong Cài đặt địa chỉ doanh nghiệpcủa bạn

  Thông tin thêm về các tình huống mà Amazon phải thu và nộp thuế theo yêu cầu của người bán bên thứ ba có tại đây.

Gửi nhiều lô hàng của một đơn hàng


 1. Sau khi bạn xác nhận vận chuyển gói hàng nào đó trong đơn hàng, ở cuối trang Xác nhận lô hàng, nhấp vào Thêm gói hàng.
 2. Từ menu thả xuống Mục hàng trong gói hàng, hãy chọn đúng số lượng mục hàng trong gói hàng đó. Các mục hàng còn lại sẽ tự động được chuyển sang gói hàng khác.
 3. Nhập Ngày giao hàng, Tên hãng vận chuyển, Dịch vụ vận chuyển (hoặc Phương thức vận chuyển) , Địa chỉ gửi hàng (địa chỉ thực tế mà bạn đã vận chuyển đơn hàng) và Mã số theo dõi (do hãng vận chuyển cung cấp).
 4. Nhập bất kỳ ghi chú đặc biệt nào về đơn hàng trong trường Bản ghi nhớ của người bán (không bắt buộc). Mục này chỉ mang tính tham khảo.
 5. Nhấp vào Xác nhận lô hàng.
  Note: Bất cứ nơi nào Amazon, theo các quy định địa phương, có trách nhiệm nộp thuế bán hàng khi giao hàng đến các quốc gia cụ thể, mô hình thu thuế có thể được xác định theo địa chỉ gửi hàng mà bạn nhập. Vì lý do này, hãy chọn địa chỉ gửi hàng cuối cùng trong menu thả xuống. Nếu bạn không chọn địa chỉ gửi hàng trong menu thả xuống, Amazon sẽ sử dụng địa điểm hàng gửi mặc định mà bạn đã cung cấp trong Cài đặt vận chuyển tại thời điểm đặt hàng. Nếu không có địa chỉ vận chuyển mặc định trong cài đặt vận chuyển của bạn tại thời điểm đặt hàng, Amazon sẽ sử dụng địa chỉ mà bạn đã cung cấp trong Cài đặt địa chỉ doanh nghiệpcủa bạn

  Thông tin thêm về các tình huống mà Amazon phải thu và nộp thuế theo yêu cầu của người bán bên thứ ba có tại đây.

  Nếu bạn đang chuyển hàng đến khách hàng ở Vương quốc Anh và bạn đang vận chuyển một đơn đặt hàng có nhiều gói hàng, tất cả các gói hàng phải được vận chuyển từ cùng một quốc gia như gói hàng đầu tiên. Điều này là do mô hình thu thuế được xác định dựa trên địa chỉ gửi hàng được cung cấp cho lô hàng đầu tiên.

Notes:
 • Nút Xác nhận lô hàng sẽ không xuất hiện trên các đơn hàng đủ điều kiện vận chuyển Prime. Bạn phải sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển đối với các đơn hàng này.
 • Nếu bạn nhập sai thông tin như mã số theo dõi, bạn có thể chỉnh sửa lô hàng. Trong mục Quản lý đơn hàng, nhấp vào Chỉnh sửa lô hàng bên cạnh đơn hàng, nhấp vào nút Chỉnh sửa lô hàng ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Xác nhận lại lô hàng.
 • Nếu bạn nhận được đơn hàng đặt nhiều mục hàng và gửi riêng từng mục hàng, khách hàng sẽ bị thu phí ngay sau mục hàng đầu tiên, ngay cả khi các mục hàng được vận chuyển trong nhiều lần giao hàng.
 • Nếu bạn giao hàng tận tay, bạn có thể chọn Khác làm hãng vận chuyển.
Important:

Chúng tôi khuyên bạn không nên xác nhận lô hàng khi không có mã số theo dõi. Bạn phải cung cấp mã số theo dõi hợp lệ cho 95% số lô hàng trong tất cả các danh mục.

Chúng tôi cũng yêu cầu theo dõi để đủ điều kiện tham gia các chương trình độc quyền, bao gồm các Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp và ngày giao hàng được đảm bảo.

Nếu không có mã số theo dõi hợp lệ, bạn sẽ bị yếu thế hơn trong một Khiếu nại từ A – Z.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates