Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dự phòng cấp tài khoản là gì?

Trong quy trình bán hàng trên Amazon, việc Báo cáo thanh toán của bạn có tiền bị giữ lại ở cấp tài khoản là điều rất bình thường. Đây là số tiền bị giữ lại để đảm bảo bạn có đủ tiền thực hiện mọi nghĩa vụ tài chính không có trong các Chính sách dự phòng dựa trên ngày giao hàng.

Nếu bạn có tiền bị giữ lại, khoản tiền này sẽ xuất hiện trong phần Dự phòng cấp tài khoản của thẻ Xem bảng sao kê trên Báo cáo thanh toán của bạn.

Những lý do phổ biến để dự phòng cấp tài khoản

Bạn hiện đang có Khiếu nại từ A – Z

Khi nhận được khiếu nại từ A – Z, số tiền khiếu nại sẽ bị giữ lại cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Một số khiếu nại có thể mất tối đa 14 ngày hoặc lâu hơn để giải quyết, nhưng số tiền bị giữ lại sẽ được giải phóng sau khi xử lý khiếu nại.

Một hoặc nhiều đơn hàng của bạn nhận được yêu cầu bồi hoàn

Tiền có thể bị giữ lại nếu tài khoản của bạn có bất kỳ yêu cầu bồi hoàn nào từ các giao dịch trong 90 ngày qua. Số tiền dự phòng sẽ được giải phóng sau khi xử lý yêu cầu bồi hoàn.

Hiệu suất người bán của bạn đã giảm xuống dưới ngưỡng tiêu chuẩn của chúng tôi

Tiền có thể bị giữ lại nếu chỉ số về hiệu suất giảm xuống dưới ngưỡng tiêu chuẩn của chúng tôi. Các chỉ số thấp hơn thường cho thấy khả năng cao có các khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn hoặc trả hàng.

Tài khoản của bạn đang bị xem xét

Chúng tôi có thể giữ lại tiền nếu chúng tôi nhận thấy có thay đổi bất ngờ trong hoạt động bán hàng hoặc tài khoản của bạn hoặc nếu bạn là người bán mới có thời gian giao hàng dự tính dài hơn kỳ kết toán.

Các quy định địa phương yêu cầu chúng tôi khấu trừ thuế thu nhập từ bạn (thay đổi tùy theo cửa hàng)

Tiền có thể bị giữ lại tùy thuộc vào tình trạng đăng ký thuế của bạn và trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thu nhập của Amazon dựa trên doanh số bán hàng của bạn. .

Chúng tôi có thể áp dụng nhiều lý do để dự phòng cấp tài khoản vào một thời điểm. Ví dụ: nếu một đơn hàng $40 đã phát sinh yêu cầu bồi hoàn và một đơn hàng $20 đang có khiếu nại từ A – Z, tổng số tiền dự phòng cấp tài khoản từ hai đơn hàng đó sẽ là $60.

Dự phòng cấp tài khoản khác với giao dịch trả chậm như thế nào?

Hầu hết các giao dịch đều bị hoãn lại trong một khoảng thời gian trong khi đang chờ giao đơn hàng hoặc người mua thanh toán. Dự phòng cấp tài khoản áp dụng cho những khoản tiền mà bạn có thể giải ngân vì một trong những lý do nêu trên. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giao dịch trả chậm là gì.

Làm thế nào để có thể nhận được tiền nhanh hơn?

Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện hành động để được trả tiền nhanh hơn:

Xem thêm

Tại sao tôi không được thanh toán?

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates