Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cập nhật thông tin tài khoản người bán của bạn

Để xem thông tin tài khoản của bạn, hãy đi tới Cài đặt khả dụng ở góc trên bên phải của Seller Central, sau đó chọn Thông tin Tài khoản từ trình đơn thả xuống.

Trên trang Thông tin tài khoản người bán, bạn có thể truy cập:

  • Hồ sơ người bán của bạn (Tên hiển thị, liên kết trang chủ cửa hàng của Amazon, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.),
  • Thông tin thanh toán (Phương thức nhận tiền, Phương thức tính phí, Cài đặt thanh toán đơn đặt hàng đã lập hóa đơn),
  • Thông tin doanh nghiệp (Địa chỉ doanh nghiệp, pháp nhân, mã người bán của bạn, ngôn ngữ cho thông tin xử lý báo cáo, tên hiển thị),
  • Thông tin về vận chuyển và hàng đổi trả (Địa chỉ đổi trả hàng, Cài đặt vận chuyển, Nhà cung cấp gửi trả quốc tế, Tùy chọn Vận chuyển khi mua),
  • Thông tin Thuế (Thông tin Thuế, Thông tin thuế GTGT) và các tính năng hồ sơ người bán khác

Theo dõi video trên Thông tin tài khoản để tìm hiểu thêm.

Xem thêm

Thêm, xem và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn


Cập nhật thông tin tài khoản người bán của bạn


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates