Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chọn điều kiện

Việc sử dụng các loại điều kiện giúp bạn có thể liệt kê các ưu đãi theo các điều kiện khác nhau như mới và đã qua sử dụng. Đối với nhiều dòng sản phẩm, việc các ưu đãi của người bán có nhiều điều kiện sẽ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn mua hàng hơn.

Để cập nhật điều kiện, hãy đi đến trang Quản lý hàng lưu kho, nhấp vào Chỉnh sửa từ hộp danh sách thả xuống và chọn Thêm điều kiện khác. Điều này cho phép bạn tạo cùng một thông tin đăng tải với điều kiện khác.

Khi người mua xem một trang sản phẩm, họ sẽ thấy phần mô tả sản phẩm chung cùng một tập hợp các lựa chọn mua hàng. Liên kết trên trang sản phẩm sẽ dẫn đến các sản phẩm trong điều kiện “mới và đã qua sử dụng”. Thông tin đăng tải của từng sản phẩm sẽ được hiển thị trên trang danh sách ưu đãi và được nhóm lại để cho phép người mua sắp xếp và chọn ưu đãi theo điều kiện hoặc giá bán.

Note: Ngoài ra, một số danh mục nhất định chỉ cho phép tải lên thông tin đăng tải của các sản phẩm mới. Để biết danh sách các loại điều kiện có sẵn đối với từng danh mục, hãy xem Hướng dẫn về điều kiện.

Các tùy chọn sau đây cho thấy cách gửi các mục hàng cùng điều kiện.

  • Bạn có thể gửi các mục hàng theo các loại điều kiện thích hợp kèm một ghi chú về điều kiện bằng cách sử dụng tính năng Thêm một sản phẩm, sau đó thêm tập tin văn bản hoặc nguồn cấp dữ liệu XML. Xem phầnThêm một sản phẩm để chọn điều kiện cho sản phẩm của bạn từ danh sách thả xuống.
  • Sử dụng các tập tin văn bản như Công cụ nạp hàng lưu kho và Trình tải lên danh mục sản phẩm để so khớp sản phẩm, phần công việc cũng yêu cầu cần có loại điều kiện.
    Note: Khi sử dụng dữ liệu hàng lưu kho theo danh mục cụ thể, bất kỳ thông tin đăng tải nào gửi lên mà không có loại điều kiện rõ ràng sẽ được mặc định là “Mới”.

Để được trợ giúp lựa chọn công cụ đăng tải thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy xem So sánh và chọn phương thức đăng tải sản phẩm.

Đối với các sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD), chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định loại điều kiện. Ngoài ra, người bán được phê duyệt quyền đăng tải sản phẩm trong danh mục Sách sưu tập có thể sử dụng các thuộc tính thông tin đăng tải đặc biệt để nâng cao khả năng hiển thị các chi tiết điều kiện nhất định trên trang danh sách ưu đãi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các trang Trợ giúp sau.

Chọn điều kiện

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates