Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn liên lạc

Trong quá trình bán hàng trên Amazon, người bán giao tiếp với người mua một cách trực tiếp và gián tiếp. Amazon yêu cầu người bán thực hiện theo các hướng dẫn nhất định khi giao tiếp với người mua.

Thông tin liên lạc xác thực giữa người mua và người bán

Người mua muốn liên hệ với người bán có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết tên người bán trên trang chi tiết sản phẩm. Liên kết này mở ra một trang không những hiển thị toàn bộ sản phẩm và chính sách trả hàng của bạn mà còn cung cấp một liên kết đến email dịch vụ khách hàng của bạn.

Khi người mua gửi email cho bạn, họ nhận được xác nhận rằng email đã được gửi đi và rằng người bán, là bạn, sẽ liên hệ với họ.

Email bạn nhận được từ người mua qua liên kết dịch vụ khách hàng của bạn sẽ chỉ chứa văn bản đơn thuần. Sẽ không có bất kỳ hình ảnh, hình động hoặc siêu liên kết nào. Nếu bạn nhận được email từ người mua mà không chỉ chứa văn bản đơn thuần, nhưng có vẻ đến từ Amazon, không trả lời email hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc hình ảnh nào trong email đó. Nếu email từ người mua khuyến khích bạn nhấp vào hoặc dán một liên kết vào trình duyệt của bạn, hoặc yêu cầu bạn truy cập trang web khác, không thực hiện hành động này. Để biết thông tin về cách nhận biết email đáng ngờ, hãy xem Bảo mật và Tài khoản của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates