Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giới thiệu về quan hệ giữa sản phẩm gốc-sản phẩm biến thể

Các biến thể (còn được gọi là mối quan hệ gốc-phụ) là các bộ sản phẩm có liên quan đến nhau. Thông tin đăng tải hữu ích về quan hệ biến thể giúp người mua so sánh và chọn sản phẩm dựa trên các thuộc tính khác nhau như kích cỡ, màu sắc hoặc các đặc điểm khác từ các tùy chọn có sẵn trên từng trang chi tiết sản phẩm.

Có 3 yếu tố của mối quan hệ gốc-phụ:

  1. Sản phẩm gốc: Sản phẩm được hiển thị trong kết quả tìm kiếm
  2. Sản phẩm biến thể: Các sản phẩm có liên quan đến từng sản phẩm gốc
  3. Đặc điểm sản phẩm: Quan hệ giữa sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể

Sản phẩm gốc

Sản phẩm gốc là một sản phẩm không thể mua dùng để liên kết đến các sản phẩm biến thể. Danh mục Amazon sử dụng sản phẩm gốc để thiết lập mối quan hệ giữa các sản phẩm biến thể. Ví dụ: nếu hai áo sơ mi có cùng sản phẩm gốc thì chúng có liên quan và được coi là sản phẩm biến thể.

Sản phẩm biến thể

Sản phẩm biến thể là một phiên bản của sản phẩm gốc. Bạn có thể có nhiều sản phẩm biến thể và tất cả đều liên quan đến một sản phẩm gốc. Mỗi sản phẩm biến thể khác nhau theo một cách nào đó, ví dụ: biến thể theo kích thước hoặc theo màu sắc.

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm xác định các sản phẩm liên quan khác nhau như thế nào. Ví dụ: trong danh mục Quần áo, Phụ kiện & Hành lý, các sản phẩm biến thể có thể khác nhau theo kích thước hoặc màu sắc.

Bạn cũng có thể sử dụng các đặc điểm sản phẩm hỗn hợp. Ví dụ: danh mục Quần áo, Phụ kiện & Hành lý hỗ trợ các biến thể theo cả kích thước và màu sắc, vì vậy bạn có thể sử dụng “SizeColor” làm đặc điểm sản phẩm. Xem thẻ giá trị hợp lệ trong dữ liệu hàng lưu kho cho danh mục cụ thể của bạn để xem loại quan hệ được hỗ trợ.

Ví dụ

Các hình ảnh dưới đây cho thấy một sản phẩm với các biến thể kích thước và màu sắc. Sản phẩm gốc là một chiếc áo thun không có chi tiết sản phẩm về kích thước hoặc màu sắc. Khi khách hàng xem trang chi tiết, họ sẽ thấy các thuộc tính biến thể màu sắc và kích thước.

Xem thêm

Tạo mối quan hệ gốc-phụ

Cách biến thể xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates