Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

So sánh kế hoạch bán hàng

Bảng sau tóm tắt sự khác biệt giữa kế hoạch bán hàng cá nhân và kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.

Loại kế hoạch
Tính năng tài khoản người bán Chuyên nghiệp Cá nhân
Phí đăng ký hàng tháng $39,99 Không
$0,99 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra Không
Tạo các trang sản phẩm mới trong danh mục Amazon
Quản lý hàng lưu kho bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu, bảng tính và báo cáo Không
Quản lý đơn hàng bằng cách sử dụng báo cáo đơn hàng và nguồn cấp dữ liệu liên quan đến đơn hàng Không
Sử dụng Amazon Marketplace Web Service để tải lên nguồn cấp dữ liệu, nhận báo cáo và thực hiện các tính năng API khác Không
Cước vận chuyển do Amazon quy định cho tất cả các sản phẩm Không
Cước vận chuyển người bán quyết định cho các sản phẩm phi truyền thông Không
Chương trình khuyến mãi , dịch vụ quà tặng, và các tính năng đăng tải đặc biệt khác Không
Đủ điều kiện đặt thông tin đăng tải trong Ưu đãi nổi bật Không
Sử dụng các tính năng của Amazon Business để tạo giá và ưu đãi độc nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp. Không
Có thể tính toán doanh thu tại Hoa Kỳ và sử dụng thuế đối với đơn hàng của bạn
Note: Nếu đã đăng ký Dịch vụ tính thuế, hãy xem Nâng cấp / Hạ cấp và Dịch vụ tính thuế trước khi bạn chuyển tài khoản sang Kế hoạch bán hàng cá nhân.
Không
Truy cập phân quyền người sử dụng/cấp quyền truy cập cho người sử dụng khác Không
Khả năng nhận các chứng nhận được Amazon công nhận Không
Sử dụng Trình khám phá cơ hội sản phẩm để tạo ra ý tưởng sản phẩm mới nhờ hiểu rõ hơn về hành vi tìm kiếm và mua hàng của khách hàng trên Amazon. Không

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, hãy truy cập Phí đăng ký hàng tháng.

Nếu bạn muốn ngừng bán hàng trong một khoảng thời gian (ví dụ: nếu bạn không thể thực hiện đơn hàng vì bất kỳ lý do nào, chẳng hạn như sự việc khẩn cấp của gia đình, thời tiết khắc nghiệt, đang trong kỳ nghỉ, v.v.), bạn có thể tạm dừng tài khoản Kế hoạch bán hàng cá nhân hoặc chuyên nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trạng thái đăng tải sản phẩm.

Nếu bạn quyết định đóng tài khoản của mình thay vì nâng cấp hoặc hạ cấp kế hoạch bán hàng của mình, hãy xem lại các hướng dẫn trên trang Đóng tài khoản người bán của bạn .


So sánh kế hoạch bán hàng


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates