Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giảm thiểu phản hồi tiêu cực

Hiệu suất người bán và Tỷ lệ lỗi của đơn hàng của bạn chịu ảnh hưởng tiêu cực khi bạn nhận được đánh giá phản hồi một sao hoặc hai sao. Nguyên nhân thường gặp nhất của phản hồi tiêu cực là vấn đề với thông tin đăng tải sản phẩm của bạn hoặc quá trình hoàn thiện đơn hàng. Sau đây là một số điều bạn có thể làm để giúp ngăn chặn phản hồi tiêu cực:

  • Duy trì cấp hàng lưu kho tối thiểu.
  • Đồng bộ hóa hệ thống phụ để đảm bảo rằng bạn có thể sắp xếp đủ hàng lưu kho cho phù hợp với thời gian giao hàng.
  • Cung cấp mô tả sản phẩm chính xác và đưa hình ảnh vào thông tin đăng tải. Điều quan trọng là người mua nhận được sản phẩm đúng như mô tả trên trang chi tiết sản phẩm.
  • Đảm bảo rằng số điện thoại và địa chỉ email dịch vụ khách hàng trên các trang Trợ giúp trực tuyến của Amazon của bạn là chính xác.
  • Đảm bảo rằng mọi trao đổi với người mua đều lịch sự, liên quan và phù hợp.

Tìm hiểu cách cải thiện đánh giá phản hồi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates