Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Kích hoạt cước vận chuyển BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) tùy chỉnh

Người bán có tài khoản chuyên nghiệp giờ có thể thiết lập cước vận chuyển của riêng mình cho sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD), bao gồm cả ưu đãi miễn phí vận chuyển.

Người bán chưa chuyển đổi sang cài đặt vận chuyển mới

Nếu bạn không có quyền truy cập vào các mẫu vận chuyển trên trang Cài đặt vận chuyển thì bạn chưa chuyển sang được. Chuyển sang cài đặt vận chuyển mới để kích hoạt cước vận chuyển cho sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) do người bán thiết lập.

Để tuỳ chỉnh cước vận chuyển theo yêu cầu trong quá trình chuyển đổi hoặc sau khi chuyển đổi, điều hướng đến các mẫu vận chuyển Sách, Nhạc, Video hoặc DVD và tùy chỉnh cước vận chuyển của bạn nếu cần.

Người bán đã chuyển đến cài đặt vận chuyển mới

Để thiết lập cước vận chuyển của riêng bạn cho sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD), kích hoạt tính năng cước vận chuyển tùy chỉnh cho sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) trong Cài đặt vận chuyển của bạn. Khi kích hoạt, cước vận chuyển được xác định trong mẫu vận chuyển của bạn sẽ có hiệu lực đối với các sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) trong danh mục của bạn. Bạn có thể chỉ định cước cho các đơn vị phân loại hàng tồn kho cho sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) của bạn trước hoặc sau khi kích hoạt bằng cách chỉnh sửa mẫu vận chuyển sản phẩm BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) của bạn.

Để kích hoạt cước vận chuyển cho sản phẩm BMVD (sách, nhạc, video và DVD) tùy chỉnh trên tài khoản của bạn:


  1. Mở Cài đặt vận chuyển.
  2. Trên thông báo Kích hoạt cước vận chuyển tùy chỉnh cho các sản phẩm Sách, nhạc, video và DVD (BMVD), chọn Tôi hiểu rằng thực hiện hành động này có thể thay đổi cước vận chuyển sản phẩm BMVD (sách, nhạc, video và DVD) hiện tại của tôi.
  3. Nhấp vào Kích hoạt.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates