Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí chương trình ưu đãi

Ưu đãi theo giờ là chương trình giảm giá nhanh diễn ra trong một khung giờ nhất định, trong đó một sản phẩm xuất hiện trong vài giờ trên trangƯu đãi của Amazon, một trong những trang được truy cập nhiều nhất trên Amazon. Ưu đãi 7 ngày cũng xuất hiện trên trang Ưu đãi của Amazon trong tối đa 7 ngày mỗi đợt. Trang Ưu đãi là một trong những trang được truy cập nhiều nhất trên Amazon. Đưa một sản phẩm vào chương trình ưu đãi theo giờ và ưu đãi 7 ngày có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng và giảm lượng hàng tồn kho một cách hiệu quả. Bạn cần trả phí để chạy chương trình ưu đãi theo giờ hoặc ưu đãi 7 ngày.

Phí là bao nhiêu và tôi có thể xem ở đâu?

Bạn sẽ bị thu phí với các chương trình ưu đãi theo giờ hoặc ưu đãi 7 ngày được đăng ký và đã chạy thành công. Phí sẽ được hiển thị trong quá trình tạo ưu đãi khi bạn chọn thời gian cho Ưu đãi.

Yếu tố không ảnh hưởng đến phí: Thay đổi số biến thể, số lượng và giá cả.

Yếu tố ảnh hưởng đến phí: Quốc gia nơi bạn chạy ưu đãi và tuần mà bạn chọn để chạy ưu đãi.

Note: Có thể bạn sẽ phải chịu thuế theo các quy định về thuế của quốc gia liên quan.

Phạm vi tính phí

Phí cho chương trình ưu đãi theo giờ hoặc ưu đãi 7 ngày của bạn có thể thay đổi tùy vào ngày bạn chạy ưu đãi. Những tuần có phí cao hơn là khoảng thời gian có lưu lượng khách hàng truy cập Amazon cao hơn đáng kể, từ đó lượng khách tiếp xúc với sản phẩm nhiều hơn và tăng doanh số bán hàng trong chương trình ưu đãi của bạn.

Nếu chương trình ưu đãi của bạn được lên lịch trong khoảng thời gian lưu lượng truy cập cao hơn thì bạn sẽ chịu thu phí cao hơn, phí này sẽ hiển thị trên trang Ưu đãi . Nếu không đồng ý với phí sau cùng thì bạn có thể hủy chương trình ưu đãi.

Khi nào tôi sẽ bị thu phí?

Bạn sẽ bị thu phí sau khi một chương trình ưu đãi chạy vào ngày và giờ đã lên lịch. Trong quá trình xử lý, phí sẽ hiển thị dưới dạng một giao dịch phí chương trình ưu đãi trên báo cáo Seller Central của bạn (báo cáo > thanh toán > của các giao dịch Seller Central để xem > phí dịch vụ ). Phí sẽ được khấu trừ từ tài khoản của bạn, tương tự như phí FBA. Bạn có thể xem thông tin bổ sung, chẳng hạn như giao dịch liên quan đến phí bằng cách nhấp vào số tiền trong cột Tổng.

Amazon có thu phí của tôi nếu chương trình ưu đãi của tôi không hiệu quả không?

Amazon không đảm bảo doanh số bán hàng từ việc chạy một chương trình ưu đãi và cũng không hoàn tiền nếu chương trình ưu đãi của bạn không hiệu quả. Ngoài ra, việc thực hiện một chương trình ưu đãi không đảm bảo rằng đó sẽ là Ưu đãi nổi bật.

Nếu bạn bị thu phí chương trình ưu đãi không chính xác đối với một chương trình ưu đãi không chạy, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán trong vòng 30 ngày kể từ thời gian chạy theo lịch để được xem xét hoàn tiền nếu có thể.

Amazon có thu phí của tôi nếu chương trình ưu đãi bị hủy không?

Amazon sẽ không thu phí của bạn nếu:

  • Bạn hủy chương trình ưu đãi trước thời gian bắt đầu theo lịch.
  • Amazon hủy chương trình ưu đãi trước thời gian bắt đầu theo lịch.

Bạn sẽ bị thu toàn bộ phí nếu hủy chương trình ưu đãi trong khi đang chạy.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates