Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thu hồi đăng ký dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Trong thời gian bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bạn phải tiếp tục duy trì các yêu cầu về hiệu suất của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime để vẫn tiếp tục tham gia chương trình.

Amazon sẽ đánh giá tư cách tham gia chương trình Prime của bạn mỗi ngày. Nếu chỉ số về hiệu suất của bạn giảm xuống dưới các ngưỡng xác định, hoặc nếu bạn vi phạm các điều khoản của chương trình, đăng ký của bạn trong chương trình có thể bị thu hồi. Huy hiệu chương trình Prime sẽ bị vô hiệu hóa đối với các ưu đãi của bạn và trạng thái chương trình của bạn sẽ chuyển thành Không đủ điều kiện trong phần Chương trình dịch vụ vận chuyển cao cấp trong Cài đặt vận chuyển chung. Bạn sẽ không thể cung cấp các sản phẩm có huy hiệu chương trình Prime trên thông tin đăng tải do người bán tự hoàn thiện đơn hàng cho đến khi bạn có thể đáp ứng tất cả các chỉ số về hiệu suất và điều khoản của chương trình.

Tôi có thể làm gì để được phục hồi tư cách tham gia?

Nếu bạn bị thu hồi tư cách tham gia Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi Kế hoạch hành động giải thích vấn đề, bao gồm phân tích nguyên nhân gốc rễ và mô tả các bước bạn sẽ thực hiện để ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai. Bạn có thể xem lại các yêu cầu số liệu hiệu suất của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime trước khi gửi Kế hoạch hành động. Bạn có thể gửi Kế hoạch hành động bằng cách nhấp vào nút Tạo POA trên trang tổng quan Hiệu suất dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Sau đây là một số ví dụ về các vấn đề hiệu suất và chúng tôi cũng đưa ra các đề xuất về cách giải quyết.

Tình trạng đủ điều kiện tham gia chương trình của bạn đã bị thu hồi do: Hành động
Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn Xem lại các lô hàng gửi trễ của bạn trong báo cáo lỗi và xác định nguyên nhân gốc rễ của việc chuyển hàng chậm trễ.
Tip: Sử dụng phương thức vận chuyển sẽ giao hàng đúng hạn vào ngày giao hàng đã hứa với khách hàng.
Tỷ lệ sử dụng chức năng Mua dịch vụ vận chuyển Xem lại báo cáo lỗi của bạn đối với các đơn hàng có dấu “X” trong cột Vận chuyển bên ngoài Mua dịch vụ vận chuyển.
Tip: Sử dụng API đã được phê duyệt để mua nhãn vận chuyển thông qua Mua dịch vụ vận chuyển.
Tỷ lệ hủy đơn hàng Xem lại quy trình quản lý hàng lưu kho và kiểm soát hàng lưu kho của bạn. Nếu bạn thấy rằng bạn luôn thiếu các sản phẩm được đăng tải, hãy theo dõi hàng lưu kho của bạn hàng ngày để đảm bảo rằng bạn không bao giờ đăng tải các sản phẩm bạn không thể vận chuyển ngay lập tức.
Chỉ số tốc độ giao hàng Kích hoạt hoặc tăng phạm vi giao hàng trong một ngày cho chương trình Prime bằng cách thêm nhiều tiểu bang vào mẫu vận chuyển Prime của bạn.
Note: Nếu bạn đang sử dụng tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển để cài đặt khu vực Prime của mình, bạn có thể tăng phạm vi bằng cách thêm các dịch vụ vận chuyển bổ sung và/hoặc cập nhật giới hạn vùng giao hàng của các dịch vụ vận chuyển.
Hoạt động cuối tuần Đảm bảo vẫn bật huy hiệu chương trình Prime của bạn vào cả cuối tuần.
Note: Có thể đặt thời hạn cuối cùng vào thứ Bảy sớm nhất là 10:30 giờ sáng. Thời hạn cuối cùng trong tuần sẽ không được sớm hơn 2:00 giờ chiều.
Giao hàng cuối tuần Sử dụng dịch vụ vận chuyển lấy hàng và giao hàng cho khách hàng vào cuối tuần. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Cài đặt hoàn thiện đơn hàng để tìm hiểu cách bạn có thể tùy chỉnh cài đặt hoàn thiện đơn hàng của mình bao gồm thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng, hoạt động cuối tuần và giao hàng cuối tuần.
Note: Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ gửi hàng với nhiều hãng vận chuyển và có lịch lấy hàng thay đổi theo ngày trong tuần, chúng tôi khuyến khích bạn điều chỉnh thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng/lấy hàng gần nhất cho mỗi ngày trong tuần với từng hãng vận chuyển.
Phạm vi giao hàng trên toàn quốc Xác nhận các khu vực Prime đã chọn trong mẫu vận chuyển cho các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn của bạn bao gồm 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ và Quận Columbia. Chức năng Mua dịch vụ vận chuyển sẽ hiển thị các phương thức vận chuyển đáp ứng cam kết của khách hàng dựa trên các mẫu của bạn.

Nếu chúng tôi chấp thuận Kế hoạch hành động của bạn, tư cách tham gia Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime của bạn sẽ được khôi phục.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates