Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Lợi ích của việc cung cấp thông tin theo dõi là gì?

 • :
 • Giảm số lỗi đơn hàng: Tỷ lệ lỗi của đơn hàng đối với các lô hàng không được theo dõi cao hơn 1,7 lần so với tỷ lệ ở các lô hàng được theo dõi.
 • Bảo vệ khỏi các khiếu nại từ A – Z: Nếu không theo dõi, bạn sẽ tự động mất mọi khiếu nại từ A – Z được nộp cho “Đơn hàng không nhận được”. Việc theo dõi giúp bạn chống lại những khiếu nại này và có thể ngăn ngừa tổn thất.
 • Giảm chi phí lô hàng bị mất: Việc theo dõi có thể làm giảm đáng kể chi phí liên quan đến lô hàng bị thất lạc. Nếu gói hàng bị thất lạc trong quá trình vận chuyển, bạn có thể sử dụng thông tin theo dõi để tìm ra nơi hàng hóa bị mất và xác định trách nhiệm sau đó.
 • Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: Khi bạn sử dụng tính năng theo dõi cho 98% lô hàng, đồng thời tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn là 97%, bạn sẽ đủ điều kiện để giảm thời gian cam kết xử lý và đang quá cảnh. Điều này đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu.

Hãng vận chuyển nào cung cấp thông tin theo dõi cho Amazon?

Bạn có thể xem danh sách các hãng vận chuyển được tích hợp với Amazon đối với lô hàng nội địa ở Hoa Kỳ trên trang trợ giúp Tỷ lệ theo dõi hợp lệ của chúng tôi.

Lý do phổ biến nhất khiến gói hàng có thông tin theo dõi bị đánh dấu là không hợp lệ là gì? Tôi nên làm gì?

Khi hệ thống của chúng tôi không nhận được dữ liệu cập nhật từ nhà vận chuyển về thông tin theo dõi mà bạn đã nhập cho đơn hàng, “Không” sẽ hiển thị trong cột I (‘Có Mã số Theo dõi Hợp lệ’) cho đơn hàng đó trong báo cáo lỗi. Gói hàng không có thông tin theo dõi đã được xác minh sẽ có dấu “X” trong cột “Không có thông tin theo dõi hợp lệ” trong báo cáo Mã số Theo dõi Hợp lệ của bạn. Nếu bạn đã tải lên thông tin theo dõi nhưng thấy thông tin này có dấu “X”, điều này có thể là do:

 • Mã số theo dõi bạn cung cấp không chính xác hoặc có ký tự tiếng Trung hoặc ký tự đặc biệt.
 • Mã số theo dõi của bạn chính xác nhưng mã số này không liên kết với hãng vận chuyển mà bạn đã chỉ định. Ví dụ: nếu bạn sử dụng UPS để gửi gói hàng nhưng lại nhập tên hãng vận chuyển là “USPS”, thông tin theo dõi sẽ được đánh dấu là chưa được xác nhận.
 • Bạn đã cung cấp mã số theo dõi không cho thấy ít nhất một lần quét của hãng vận chuyển .
 • Bạn đã sử dụng hãng vận chuyển không được hỗ trợ và không có trong trình đơn 'thả xuống' trong trang Xác nhận lô hàng và không được coi là đáp ứng các tiêu chí miễn trừ VTR. Do đó, chúng tôi không thể xác minh trạng thái theo dõi và lô hàng không được tính vào chỉ số tỷ lệ theo dõi hợp lệ của bạn.
 • Bạn đã xác nhận hoặc cập nhật thông tin theo dõi sau khi đơn hàng được giao hoặc sau ngày giao hàng. Điều này có nghĩa là thông tin này không còn có ích với khách hàng.

Đảm bảo bạn đã nhập chính xác hãng vận chuyển và mã số theo dõi cho gói hàng. Bạn có thể thay đổi, nhập lại và cập nhật thông tin theo dõi trong phần Quản lý đơn hàng cho đến khi đơn hàng được giao. Các chỉ số của bạn sẽ phản ánh thay đổi này trong vòng 72 giờ.

“Không” trong cột “Có Mã số Theo dõi Hợp lệ” có nghĩa là gì trong báo cáo Tỷ lệ Theo dõi Hợp lệ của tôi?

Khi hệ thống của chúng tôi không nhận được dữ liệu cập nhật từ nhà vận chuyển, thông tin theo dõi mà bạn đã nhập cho đơn hàng, “Không” sẽ hiển thị trong cột I (‘có Mã số Theo dõi Hợp lệ’) cho đơn hàng đó trong báo cáo lỗi. Điều này có thể xảy ra nếu:

 • Bạn đã để trống trường thông tin theo dõi.
 • Bạn đã nhập các ký tự đặc biệt (chẳng hạn như dấu chấm câu) mà hệ thống của chúng tôi không thể nhận dạng trong thông tin theo dõi.
 • Bạn đã xác nhận lô hàng sau khi giao hàng.
 • Chúng tôi đã không nhận được thông tin từ một hãng vận tải tích hợp.
 • Bạn đã sử dụng một hãng vận chuyển không được hỗ trợ.

Tại sao đơn hàng bị hủy lại xuất hiện trong báo cáo của tôi?

Làm cách nào để chỉnh sửa mã số theo dõi?

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates