Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn

Bạn có thể xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn:

Note: Khi bạn xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp của mình, giảm giá khi mua số lượng lớn liên kết với các mức giá này sẽ tự động bị xóa. Thao tác này sẽ không xóa giá thương lượng mà bạn đã đặt cho Đơn vị phân loại hàng tồn kho đó.

Xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn trong Quản lý hàng lưu kho


 1. Truy cập Hàng lưu kho > Quản lý hàng lưu kho.
 2. Chọn Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp bạn muốn xóa và xóa giá trị trong trường giá bằng cách sử dụng phím backspace hoặc phím Xóa.
 3. Nếu bạn muốn xóa:
  • Chỉ một mức giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, hãy nhấp vào Lưu hoặc Lưu tất cả trong tiêu đề.
  • Nhiều mức giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, hãy nhấp vào Lưu tất cả trong tiêu đề.

Xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn bằng nguồn cấp dữ liệu


 1. Mở một Mẫu cụ thể theo danh mục, mẫu Công cụ nạp hàng lưu kho, hoặc Mẫu bảng giá/số lượng. Các mẫu này chứa cột Thao tác về giá mà bạn có thể đặt theo từng Đơn vị phân loại hàng tồn kho. Để xóa Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp của Đơn vị phân loại hàng tồn kho, bạn sẽ cần đặt giá trị trong cột Thao tác về giá thành “xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp”.
  Note: Nếu đang sử dụng mẫu được tải xuống trước ngày 1 tháng 2 năm 2017, bạn sẽ cần tải xuống mẫu đã được cập nhật chứa cột Thao tác về giá.
 2. Trong tệp thông tin, hãy cung cấp Đơn vị phân loại hàng tồn kho bạn muốn xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp trong cột Đơn vị phân loại hàng tồn kho.
 3. Trong cột Thao tác về giá, hãy chọn xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp từ menu thả xuống. Nếu bạn đã tắt macro, hãy nhậpxóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp vào cột Thao tác về giá . Không nhập số 0.
 4. Lưu dưới dạng tệp văn bản phân cách bằng thẻ và tải tệp lên. Tìm hiểu thêm về tải lên tệp thông tin .

Xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn bằng tệp XML


 1. Sử dụng Price.xsd để xây dựng nguồn cấp dữ liệu XML về Giá.

  Bạn có thể sử dụng Price.xsd hoặc tạo tệp của riêng bạn. Price.xsd chứa thẻ Thao tác về giá có theo cấp Đơn vị phân loại hàng tồn kho để xóa cả giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn đã thiết lập trước đó cho Đơn vị phân loại hàng tồn kho. Thẻ này không bắt buộc.

 2. Đặt giá trị xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp trong thẻ Thao tác về giá.
 3. Gửi thông tin dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý thông tin đăng tải với XML.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates