Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sửa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn

Bạn có thể sửa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn trong thông tin đăng tải của mình.

 1. Từ tài khoản người bán của bạn, chọn Định giá, rồi chọn Quản lý giá.
 2. Nếu bạn không thấy cột Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhấp vào Tùy chọn, sau đó đặt dấu kiểm bên cạnh Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Nhấp vào Lưu thay đổi.
 4. Để thêm giảm giá khi mua số lượng lớn, hãy chọn Giảm giá khi mua số lượng lớn, sau đó chọn Giá dành cho khánh hàng doanh nghiệp giảm theo phần trăm hoặc Giá cố định.
 5. Đối với Mô hình giá dành cho khách hàng doanh nghiệp giảm theo phần trăm:
  1. Chọn Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp giảm theo phần trăm.
  2. Nhập ngưỡng số lượng vào ô Số lượng tối thiểu.
  3. Nhập mức giảm giá vào ô nhận. Ví dụ: nếu bạn chỉ định “Số lượng tối thiểu là 10 cho mức giảm giá 5%” thì một khách hàng doanh nghiệp mua 10 đơn vị sẽ được giảm 5% so với giá dành cho khách hàng doanh nghiệp.
  4. Nhấp vào Đặt giá.
 6. Đối với Mô hình giá cố định:
  1. Chọn Giá cố định.
  2. Nhập ngưỡng số lượng vào ô Số lượng tối thiểu.
  3. Nhập giá vào ô Giá/đơn vị của bạn. Ví dụ: nếu bạn chỉ định “Số lượng tối thiểu là 10 cho giá/đơn vị của bạn $5,00” thì một khách hàng doanh nghiệp mua 10 đơn vị sẽ phải trả $5,00 cho mỗi đơn vị.
  4. Nhấp vào Đặt giá.

Sửa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates