Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cấu hình cài đặt vận chuyển dành cho Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Người bán tham gia Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime phải đặt cấu hình cài đặt Prime trên ít nhất một mẫu vận chuyển trong Cài đặt vận chuyển để huy hiệu chương trình Prime xuất hiện trên thông tin đăng tải của mình. Người bán giờ đây có thể tạo các cài đặt vận chuyển Prime tự động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tự động hóa cài đặt vận chuyển.

Các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn trên mẫu vận chuyển Prime phải có phạm vi giao hàng trên toàn quốc (phạm vi toàn quốc chỉ bao gồm 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ và Quận Columbia). Bạn có thể xem sản phẩm nào có kích thước tiêu chuẩn hoặc quá khổ trong Quản lý dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Trợ giúp về Kích cỡ, trọng lượng và kích thước mục hàng SFP.

Sau khi bạn thiết lập các khu vực Prime, giao diện người dùng sẽ đảm bảo mẫu của bạn đã được đặt cấu hình đúng cách để bạn có thể lưu mẫu. Tất cả các SKU được chỉ định vào một mẫu Prime sẽ hiển thị huy hiệu chương trình Prime cho khách hàng Prime tại các khu vực bạn chọn.

Kích hoạt thông tin đăng tải cho Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Thực hiện các bước dưới đây để kích hoạt thông tin đăng tải cho dịch vụ vận chuyển Prime:


 1. Từ menu thả xuống Cài đặt ở trên cùng bên phải của Seller Central, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Từ Danh sách mẫu vận chuyển, hãy nhấp vào mẫu bạn muốn kích hoạt để vận chuyển mục hàng bằng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào Chỉnh sửa mẫu.
 4. Nhấp để kích hoạt Giao hàng dịch vụ Prime.
 5. Chọn Địa chỉ vận chuyển của bạn và Hãng vận chuyển ưu tiên trong cửa sổ bật lên.
  Note: Chọn Hãng vận chuyển ưu tiên để kích hoạt nút Tiếp theo.
 6. Chọn Dịch vụ vận chuyển để Vận chuyển tiêu chuẩn, giao hàng trong Hai ngày và giao hàng trong Một ngày dựa trên phạm vi dịch vụ vận chuyển.
 7. Xem lại cài đặt vận chuyển Prime và nhấp vào Xác nhận. Bạn có thể tiếp tục xem lại cài đặt vận chuyển trước khi nhấp vào Lưu.
 8. Mẫu vận chuyển của bạn giờ đã được sửa đổi với các cài đặt khu vực cho Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
 9. Kiểm tra các cài đặt và nhập cước vận chuyển bất kỳ cho khách hàng ngoài chương trình Prime theo các hướng dẫn có trên trang Yêu cầu vận chuyển của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
 10. Lưu mẫu vận chuyển.
Important: Để biết thêm thông tin về Yêu cầu vận chuyển cho các khu vực Prime và ngoài chương trình Prime, hãy truy cập trang Yêu cầu vận chuyển của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
Important: Để biết thêm thông tin về vận chuyển Prime tự động, vui lòng tham khảo Tự động hóa cài đặt vận chuyển.

Đăng ký SKU trong Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Sau khi bạn đã đặt cấu hình Cài đặt vận chuyển bằng cách kích hoạt một mẫu và các khu vực để vận chuyển Prime, hãy đăng ký các SKU sẽ hiển thị huy hiệu chương trình Prime. Thực hiện các bước sau để Chỉ định SKU cho các mẫu vận chuyển.

Trợ giúp liên quan

Tự động hóa cài đặt vận chuyển

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển

Chuyển sang cài đặt vận chuyển mới

Chỉ định SKU cho các mẫu vận chuyển

Thiết lập cước vận chuyển của bạn

Thiết lập địa chỉ vận chuyển mặc định

Di chuyển tài khoản cùng với hủy vận chuyển

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates