Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách tạo ASIN

Để tạo Mã nhận dạng chuẩn Amazon, hãy thực hiện quy trình như đã nêu trong công cụ Thêm một sản phẩm của chúng tôi. Để bán một sản phẩm có sẵn trong Danh mục Amazon, hãy khớp sản phẩm này với ASIN hiện có bằng cách tạo một ưu đãi. Nếu sản phẩm của bạn không có trong Danh mục Amazon, bạn phải tạo một Mã nhận dạng chuẩn Amazon mới duy nhất cho sản phẩm đó.

Tạo ASIN bởi chủ sở hữu không phải thương hiệu

Để bảo vệ trải nghiệm mua sắm của khách hàng, chúng tôi giới hạn việc tạo ASIN mới cho một thương hiệu đã đăng ký trong Brand Registry, bởi những người bán không liên kết với chủ sở hữu thương hiệu.

Nếu bạn gặp phải thông báo lỗi sau đây, đó là do bạn không được liên kết với chủ sở hữu thương hiệu và do đó hạn chế tạo ASIN mới cho thương hiệu. Bạn vẫn có thể yêu cầu phê duyệt để tạo ASIN mới nếu bạn chứng minh được đó là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu mà chưa có ASIN nào tồn tại. Việc cung cấp tất cả thông tin cần thiết trong lần liên hệ đầu tiên sẽ giúp giảm thời gian xem xét cần thiết cho yêu cầu của bạn.

Mã lỗi Thông báo lỗi Thông tin yêu cầu
5461

Bạn không thể tạo ASIN mới cho thương hiệu này. Tuy nhiên, bạn có thể tự do thêm ưu đãi vào bất kỳ ASIN hiện có nào cho thương hiệu này (có thể áp dụng giới hạn thông tin đăng tải). Vui lòng xem chính sách tạo ASIN của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn tin rằng sản phẩm bạn muốn bán chưa được đăng tải trong danh mục Amazon và cần được đăng tải dưới dạng ASIN mới, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng và đề cập mã lỗi 5461. Trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng, hãy xem lại Chính sách tạo ASIN và xác nhận sản phẩm của bạn chưa được liệt kê trong danh mục.

Khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng, hãy cung cấp các thông tin sau:

 • Tiêu đề sản phẩm (bao gồm bất kỳ biến thể nào về màu sắc, kích cỡ, kích thước, mã số mẫu/bộ phận, v. v.)
 • Thương hiệu
 • Nhà sản xuất
 • Danh mục
 • Mô tả
 • Đơn vị phân loại hàng tồn kho
 • UPC/EAN/JAN nếu có
 • Nếu sử dụng mẫu dữ liệu hàng lưu kho, vui lòng cung cấp cả Mã lô hàng của báo cáo xử lý dữ liệu hàng lưu kho
 • Hình ảnh thực tế của sản phẩm (hình ảnh mặt trước và mặt sau của sản phẩm bao gồm mã vạch, cùng UPC và tên thương hiệu, được đóng gói và không đóng gói và mở ra nếu là mục hàng may mặc)

 • Tên sản phẩm
 • Thương hiệu
 • Nhà sản xuất
 • Danh mục
 • Mô tả
 • Đơn vị phân loại hàng tồn kho
 • UPC/EAN/JAN
 • Tiêu đề sản phẩm bao gồm bất kỳ biến thể nào về màu sắc, kích cỡ, kích thước, mẫu/mã số bộ phận, v. v.
 • Mã lô hàng của báo cáo xử lý dữ liệu hàng lưu kho
 • Ảnh chụp màn hình Mã lỗi bạn nhận được
 • Hình ảnh của sản phẩm (hình ảnh mặt trước và mặt sau của sản phẩm bao gồm mã vạch, cùng UPC và tên thương hiệu, được đóng gói và không đóng gói và mở ra nếu là mục hàng may mặc)

Tôi có thể tìm thấy thông tin sản phẩm ở đâu?

Có thể tìm thấy tên thương hiệu, UPC (hoặc Mã EAN/JAN) và mã số (hoặc mã hiệu kiểu) trên đơn đặt hàng hoặc hóa đơn từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối mà sản phẩm của bạn đã được mua. Một số thông tin có thể có sẵn ngay trên bao bì sản phẩm hoặc thông qua danh mục hoặc trang web của nhà sản xuất.

Giới hạn tạo ASIN

Để bảo vệ trải nghiệm mua sắm tại chỗ cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi giới hạn số thông tin đăng tải (các ưu đãi và ASIN) mà bạn có thể tạo trong một tuần nhất định cho đến khi bạn thiết lập lịch sử bán hàng với Amazon. Khi bạn tăng doanh số bán hàng, năng lực của bạn cũng tăng lên. Chúng tôi khuyến khích bạn ưu tiên các sản phẩm mà bạn đang đăng thông tin đăng tải để nhanh chóng tăng doanh số bán hàng.

Ngoài ra, nếu bạn là một người bán đã được thiết lập và đã tạo được một số lượng lớn các thông tin đăng tải mới, chúng tôi có quyền tạm thời loại bỏ khả năng tạo thông tin đăng tải mới của bạn. Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình trạng của bạn hàng tuần.

Nếu bạn nghĩ rằng đặc quyền tạo thông tin đăng tải của bạn đã bị xóa do lỗi, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng .

Chính sách về biến thể

Các biến thể là bộ sản phẩm có liên quan đến nhau. Thông tin đăng tải hữu ích về quan hệ biến thể giúp người mua so sánh và lựa chọn sản phẩm dựa trên các thuộc tính khác nhau như kích cỡ, màu sắc hoặc các đặc điểm khác từ các tùy chọn có sẵn trên từng trang chi tiết sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tổng quan về quan hệ biến thể.

Các hoạt động bị cấm sau đây là do hành vi sử dụng không đúng các biến thể, hoặc ASIN của sản phẩm gốc hoặc trong các mối quan hệ sản phẩm gốc - con. Những hoạt động này tạo ra trải nghiệm tiêu cực của khách hàng và có thể dẫn đến việc quyền tạo ASIN hoặc đặc quyền bán của bạn bị loại bỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn:

 • Thay đổi trang chi tiết sản phẩm (sản phẩm gốc hoặc con) để trở nên khác biệt về cơ bản so với sản phẩm gốc được liệt kê
 • Thay đổi trang chi tiết sản phẩm gốc để trang đó không trùng khớp với sản phẩm con
 • Thêm các biến thể con không chính xác mà không phải là biến thể đúng của sản phẩm gốc. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Thêm các sản phẩm khác biệt về cơ bản với ASIN của sản phẩm gốc
  • Thêm hình ảnh và/hoặc tên sản phẩm khác biệt về cơ bản với ASIN của sản phẩm gốc
  • Thêm các sản phẩm là phiên bản hoặc mô hình mới hơn của ASIN của sản phẩm gốc
 • Thêm nhiều gói biến thể không do nhà sản xuất tạo ra cho một sản phẩm gốc đã có sẵn
  • Nếu tạo một thông tin đăng tải nhiều gói không được nhà sản xuất bán trực tiếp, bạn phải khớp thông tin đăng tải của mình với một trang chi tiết sản phẩm nhiều gói giống nhau. Nếu một trang chi tiết sản phẩm nhiều gói giống nhau không tồn tại, bạn phải tạo một trang chi tiết sản phẩm mới với UPC duy nhất của riêng nó
  • Thêm nhiều gói sản phẩm con bằng cách kết hợp từ hai sản phẩm của cùng nhà sản xuất trở lên, nghĩa là, kết hợp hai lần ba gói để tạo ra số lượng sáu gói. Sản phẩm con nhiều gói phải được đóng gói bởi nhà sản xuất. Nếu một khách hàng muốn mua hai hoặc nhiều sản phẩm tương tự, họ có thể chọn số lượng đó để mua

Chính sách về việc tạo ASIN trùng lặp

Việc tạo một ASIN mới khi sản phẩm đã tồn tại trong danh mục Amazon bị cấm, và có thể dẫn đến việc quyền tạo ASIN hoặc đặc quyền bán của bạn tạm thời bị đình chỉ hoặc xóa vĩnh viễn.

Khớp các sản phẩm của bạn với các sản phẩm hiện có trong Danh mục Amazon giúp thúc đẩy trải nghiệm khách hàng chất lượng cao. Khớp với một sản phẩm hiện có thay vì tạo một thông tin đăng tải trùng lặp mang lại lợi ích đầy đủ hơn cho bạn từ sở thích của người mua và lưu lượng truy cập vào sản phẩm đó.

Các thông tin trùng lặp được tạo ra như thế nào?

Các thông tin trùng lặp được tạo ra phổ biến nhất khi một hoặc nhiều điều sau đây xảy ra:

 • Bạn sử dụng không chính xác mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN không thuộc sản phẩm (như từ một sản phẩm khác) để xác định sản phẩm mà bạn đang bán.
 • Bạn giới thiệu các UPC, mã EAN, ISBN hoặc JAN riêng biệt cho các sản phẩm giống hệt nhau. Ví dụ:
  • Bạn chỉ định một mã UPC hoặc mã EAN mới cho một sản phẩm trong mỗi Amazon Marketplace nơi bạn bán sản phẩm.
  • Bạn chỉ định một mã UPC hoặc mã EAN mới cho các sản phẩm tương thích như một bộ sạc máy tính xách tay tương thích với nhiều máy tính xách tay.
 • Bạn là người bán tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu của Amazon sử dụng một thuộc tính chính thay thế để đăng tải các sản phẩm của bạn. Nếu bạn sử dụng nhiều giá trị thuộc tính chính để đăng tải cùng một sản phẩm, thì một ASIN mới sẽ được tạo cho mỗi giá trị thuộc tính chính.
 • Bạn đã được miễn mã nhận dạng sản phẩm cho một sản phẩm thực sự có mã định danh sản phẩm. Thông tin đăng tải sản phẩm không có mã định danh sẽ tạo ra một bản sao.

Các gợi ý để tránh tạo ASIN trùng lặp

Đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN thích hợp khi đăng tải một sản phẩm. Các mã là dữ liệu đáng tin cậy có thể được dùng để khớp sản phẩm của bạn với các sản phẩm hiện có trong danh mục. Không được phép sử dụng mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN không chính xác để đăng tải một sản phẩm và điều này có thể dẫn đến việc đặc quyền tạo Mã nhận dạng chuẩn Amazon của bạn bị đình chỉ hoặc bị loại bỏ vĩnh viễn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Bản sao tiềm năng, Chính sách tên thương hiệu của AmazonCách đăng tải các sản phẩm không có Mã số thương phẩm toàn cầu (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN).

Đăng ký thương hiệu của bạn với Amazon

Nếu bạn là chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất sản phẩm của riêng bạn và nếu bạn có thể xác định duy nhất từng sản phẩm với các thuộc tính khác như số mẫu hoặc mã hiệu kiểu, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký thương hiệu của mình với Amazon Brand Registry, điều này cho phép bạn sử dụng mã định danh sản phẩm thay thế.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Đăng ký thương hiệu Amazon.

Yêu cầu miễn trừ UPC cấp thương hiệu hoặc cấp Đơn vị phân loại hàng tồn kho

Nếu sản phẩm bạn đăng tải đã được xác nhận là không có mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN đã biết và nếu bạn đang đăng tải một lựa chọn duy nhất, bạn có thể yêu cầu miễn trừ UPC cấp thương hiệu hoặc cấp Đơn vị phân loại hàng tồn kho. Để biết thông tin về tính đủ điều kiện, hãy truy cập Cách đăng tải các sản phẩm không có Mã số thương phẩm toàn cầu (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates