Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các mẫu vận chuyển

Note: Để kích hoạt Prime trong mẫu vận chuyển của bạn, hãy tham khảo Cấu hình cài đặt vận chuyển cho Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Trước khi bạn tạo một mẫu, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu các yêu cầu đối với mẫu vận chuyển và xác minh rằng địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn là chính xác.

Tạo một mẫu vận chuyển mới


 1. Từ trình đơn Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển, sau đó xác minh Địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn là chính xác trước khi tạo mẫu vận chuyển mới.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển:
  • Nhấp vào Tạo mẫu vận chuyển mới, hoặc
  • Chọn một tùy chọn bên dưới Không, tôi muốn sao chép nội dung từ.
 3. Nhấp vào OK.
 4. Nhập tên mẫu (ví dụ: “Miễn phí vận chuyển”).
 5. Chọn mô hình giá cho cước vận chuyển của bạn:
  1. Mỗi mục hàng / theo cân nặng, hoặc
  2. Biên độ giá
 6. Bật hoặc tắt Giao hàng dịch vụ Prime theo yêu cầu.
 7. Chọn hoặc bỏ chọn Cùng ngày cho Cài đặt thời gian xử lý.
 8. Chỉnh sửa Tùy chọn vận chuyển, Khu vực, và Giá cước nếu có.
  • Bật tùy chọn vận chuyển Trong nước hoặc Quốc tế (ví dụ: Giao nhanh) bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên tùy chọn vận chuyển.
  • Chọn khu vực bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Thêm khu vực mới.
  • Trong cửa sổ bật lên Chọn khu vực có thể giao hàng, chọn hoặc bỏ chọn (các) khu vực bạn muốn sử dụng cho cùng thời gian vận chuyển và chi phí vận chuyển.
 9. Nhấp vào OK.
 10. Chọn Loại địa chỉ cho (các) khu vực. Xem Yêu cầu tối thiểu để biết thêm thông tin.
 11. Đặt Thời gian vận chuyển của bạn (tính theo ngày làm việc) cho (các) khu vực.
 12. Thiết lập cước vận chuyển của bạn. Nhấp vào Lưu.
  Tip: Chúng tôi khuyên bạn nên giảm tối đa cước vận chuyển của bạn. Việc cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí có thể làm tăng doanh số bán hàng và cải thiện cơ hội giành chiến thắng buy-box của bạn. Bạn có thể tạo nhiều quy tắc cho cùng tùy chọn vận chuyển để tùy chỉnh cài đặt theo khu vực.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chỉ định Đơn vị phân loại hàng tồn kho cho mẫu vận chuyển.

Chỉnh sửa mẫu vận chuyển hiện có

Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin gửi hàng từ địa chỉ cho mẫu của mình, hãy xem ở trên.

 1. Từ trình đơn Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Bên dưới danh sách Mẫu vận chuyển, chọn mẫu bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa mẫu ở bên phải của màn hình.
 4. Bật hoặc tắt Giao hàng dịch vụ Prime theo yêu cầu.
 5. Chọn hoặc bỏ chọn Cùng ngày cho Cài đặt thời gian xử lý.
 6. Chỉnh sửa Tùy chọn vận chuyển, Khu vực, và Giá cước nếu có.
  • Bật tùy chọn vận chuyển Trong nước hoặc Quốc tế (ví dụ: Giao nhanh) bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên tùy chọn vận chuyển.
  • Chọn khu vực bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Thêm khu vực mới.
  • Trong cửa sổ bật lên Chọn khu vực có thể giao hàng, chọn hoặc bỏ chọn (các) khu vực bạn muốn sử dụng cho cùng thời gian vận chuyển và chi phí vận chuyển.
 7. Chọn khu vực bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Thêm khu vực mới.
 8. Nhấp vào OK.
 9. Chọn Loại địa chỉ cho (các) khu vực. Xem Yêu cầu tối thiểu để biết thêm thông tin.
 10. Đặt Thời gian vận chuyển của bạn (tính theo ngày làm việc) cho (các) khu vực.
 11. Đặt cước vận chuyển.
  Tip: Chúng tôi khuyên bạn nên giảm tối đa cước vận chuyển của bạn. Việc cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí có thể làm tăng doanh số bán hàng và cải thiện cơ hội giành chiến thắng buy-box của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tạo nhiều quy tắc cho cùng tùy chọn vận chuyển để tùy chỉnh cài đặt theo khu vực.
 12. Lặp lại quy trình này khi cần thiết.
 13. Nhấp vào Lưu.

Xóa mẫu vận chuyển hiện có

Bạn không thể xóa mẫu vận chuyển mặc định. Để xóa bất kỳ mẫu khác, hãy làm theo các bước sau.

 1. Từ trình đơn Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển chọn một mẫu từ danh sách.
 3. Nhấp vào trình đơn thả xuống từ nút Chỉnh sửa mẫu rồi nhấp vào Xóa.
  Note: Trước tiên, bạn phải chỉ định lại Đơn vị phân loại hàng tồn kho cho một mẫu khác trước khi bạn có thể xóa mẫu. Để biết thêm, hãy tham khảo Chỉ định Đơn vị phân loại hàng tồn kho cho mẫu vận chuyển.

Xem lại những thay đổi trước đây trong mẫu vận chuyển


 1. Từ trình đơn Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển, hãy chọn mẫu từ danh sách mẫu.
 3. Nhấp vào Lịch sử sửa đổi từ trình đơn thả xuống ở bên phải nút Chỉnh sửa mẫu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates