Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thêm sản phẩm

Khách hàng đánh giá cao một lựa chọn rộng rãi. Theo dõi các video dưới đây để tìm hiểu cách thêm sản phẩm của bạn vào Danh mục Amazon, quản lý hàng lưu kho của bạn và tạo thông tin đăng tải chất lượng cao.

Những video này bao gồm các chủ đề sau:

  • Thông tin đăng tải của sản phẩm
  • Quản lý hàng lưu kho của bạn
  • Tạo các biến thể sản phẩm

Sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm

Công cụ Thêm một sản phẩm là cách đơn giản để tạo lần lượt từng thông tin đăng tải và có thể được dùng vào những mục đích sau:

  • Tạo một sản phẩm hoàn toàn mới trong Danh mục Amazon.
  • Đăng tải một số lượng nhỏ các sản phẩm.

Trùng khớp một thông tin đăng tải hiện có

Nếu bạn đang bán các sản phẩm đã có trong Danh mục Amazon, hãy sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm để tạo thông tin đăng tải bằng cách kết hợp ASIN sản phẩm hiện có.

Quản lý hàng lưu kho

Trang Quản lý hàng lưu kho cho phép bạn tìm kiếm, xem và cập nhật thông tin đăng tải sản phẩm và hàng lưu kho của bạn.

Báo cáo hàng lưu kho

Bạn có thể xuất Báo cáo hàng lưu kho để hiển thị nhiều thông tin khác nhau:

  • Mức số lượng hiện tại.
  • Đóng góp của bạn cho một thông tin đăng tải.
  • Đã bán thông tin đăng tải.
  • SKU bị tịch thu hoặc có cảnh báo chất lượng.

Cách tạo các biến thể sản phẩm

Nếu bạn bán các sản phẩm có kích cỡ hoặc màu sắc khác nhau, bạn có thể nhóm chúng lại với nhau trên một thông tin đăng tải duy nhất thay vì tạo thông tin đăng tải riêng lẻ. Chúng tôi gọi tính năng này là Quan hệ biến thể sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates