Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách trả hàng và vận chuyển sản phẩm đối với Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Bằng cách tham gia vào Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, người bán phải đồng ý với các yêu cầu sau đây đối với tất cả mặt hàng đã đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (“mục hàng Prime”). Bạn phải tuân thủ các yêu cầu đối với việc mua nhãn vận chuyển, dịch vụ khách hàng và hàng khách trả lại áp dụng cho tất cả các đơn mục hàng của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bất kể người mua có là thành viên của Prime hay không.

Nếu Amazon xác định rằng hành động hoặc hiệu suất của người bán có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng, vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, hoặc gây ra các rủi ro khác cho khách hàng hoặc Amazon, thì chúng tôi có thể, theo quyết định của mình, vô hiệu hóa hoặc loại bỏ các ưu đãi mục hàng Prime hiện hành, tính đủ điều kiện của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime hoặc đặc quyền bán.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Duy trì đăng ký trong Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

vận chuyển Prime

Người bán phải cung cấp cho các thành viên của Prime các lợi ích vận chuyển được mô tả dưới đây cho tất cả các mục hàng Prime.

Tốc độ giao hàng Địa chỉ đủ điều kiện
MIỄN PHÍ vận chuyển trong hai ngày Gần như tất cả các địa chỉ ở Hoa Kỳ lục địa, ngoại trừ những địa chỉ được đánh dấu là không đủ điều kiện dưới đây.
MIỄN PHÍ vận chuyển tiêu chuẩn
 • Địa chỉ ở Alaska, Hawaii và các khu vực chưa hợp nhất của Hoa Kỳ
 • Hộp thư tại Hoa Kỳ lục địa
Không đủ điều kiện
 • Địa chỉ APO/FPO
 • Điểm đến quốc tế

Người bán cũng phải cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho các thành viên Prime, những người lựa chọn giao hàng chậm hơn so với lợi ích vận chuyển của Prime mà họ đủ điều kiện. Khi cung cấp giao hàng cùng ngày hoặc giao hàng trong một ngày, người bán phải cung cấp miễn phí giao hàng cùng ngày và miễn phí giao hàng trong một ngày cho các thành viên Prime.

Giá vận chuyển dành cho người mua Prime (USD)

Tùy chọn vận chuyển Phạm vi trọng lượng BMVD (Sách, nhạc, video và DVD) Không phải BMVD (Sách, nhạc, video và DVD)
Cùng ngày Tất cả $0,00 $0,00
Một ngày Tất cả $0,00 $0,00
Hai ngày Tất cả $0,00 $0,00
Tiêu chuẩn - Đường tại Hoa Kỳ lục địa Tất cả $0,00 $0,00
Tiêu chuẩn - Hộp thư tại Hoa Kỳ lục địa Tất cả $0,00 $0,00
Tiêu chuẩn - Đường tại Alaska và Hawaii Tất cả $0,00 $0,00
Tiêu chuẩn - Hộp thư tại Alaska và Hawaii Tất cả $0,00 $0,00
Tiêu chuẩn - Đường tại các lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ Tất cả $0,00 $0,00
Tiêu chuẩn - Hộp thư tại các lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ Tất cả $0,00 $0,00
Phổ thông miễn phí Tất cả $0,00 $0,00

Ngoài ra, Người bán phải cung cấp miễn phí cho tất cả người mua dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn, bất kể người mua có phải là một thành viên của Prime hay không. Đối với các tùy chọn vận chuyển nhanh hơn (ví dụ: Giao hàng trong hai ngày hoặc Giao hàng trong một ngày), người mua không phải là thành viên của Prime sẽ thanh toán cước vận chuyển mà bạn đã quy định.

Hiển thị huy hiệu chương trình Prime

Đối với các ưu đãi có thời gian giao hàng dài hơn, chúng tôi có thể không hiển thị huy hiệu chương trình Prime, vì các ưu đãi không đáp ứng mong đợi của khách hàng Prime về giao hàng trong hai ngày hoặc nhanh hơn. Khách hàng Prime mua các mục hàng của bạn thuộc dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime sẽ tiếp tục được hưởng lợi ích của chương trình Prime, bao gồm ngày giao hàng đảm bảo, dịch vụ khách hàng của Amazon và đổi trả hàng thoải mái.

Bằng cách cung cấp cho khách hàng tốc độ giao hàng nhanh hơn, bạn có thể cải thiện hơn nữa cơ hội trở thành ưu đãi nổi bật và cải thiện khả năng phát hiện tìm kiếm ưu đãi của bạn.

Để cung cấp giao hàng nhanh hơn, hãy cân nhắc thực hiện các thao tác sau trong Cài đặt vận chuyểncủa bạn:

Đối với các bước khắc phục sự cố, xem Huy hiệu chương trình Prime không hiển thị ưu đãi của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Yêu cầu về nhãn vận chuyển

Người bán phải mua tất cả các nhãn vận chuyển cho các đơn đặt hàng có chứa mục hàng Prime thông qua Mua dịch vụ vận chuyển. Bằng cách sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển, người bán đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Amazon và các điều khoản và điều kiện của hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ áp dụng cho cả giao hàng đi và vận chuyển hàng trả về.

Dịch vụ khách hàng

Chúng tôi hướng tất cả các liên hệ sau đặt hàng liên quan đến các mục hàng Prime đến Dịch vụ khách hàng của Amazon. Amazon sẽ cung cấp và có toàn quyền quyết định trong việc xác định tất cả dịch vụ khách hàng sau khi đặt hàng, bao gồm hàng khách trả lại, hoàn tiền và điều chỉnh liên quan đến các mục hàng Prime. Người bán đồng ý rằng Amazon có thể thu phí bất kỳ hàng trả về nào, hoàn tiền hoặc các điều chỉnh và giảm giá khác liên quan đến các mục hàng Prime từ tài khoản người bán của bạn. Người bán vẫn chịu trách nhiệm về yêu cầu đặt hàng trước của người mua và yêu cầu liên quan đến sản phẩm của họ.

Đảm bảo giao hàng

Chúng tôi trình bày đảm bảo tin nhắn ngày giao hàng sẽ được hiển thị trên chi tiết mục hàng và trang thanh toán cho tất cả các mục hàng Prime đủ điều kiện cho giao hàng trong Một ngày hoặc giao hàng nhanh hơn. Dịch vụ khách hàng của Amazon có thể hoàn trả toàn bộ chi phí vận chuyển khi khách hàng liên lạc về việc giao hàng trễ cho bất kỳ mục hàng Prime nào và có thể thu phí hoàn tiền từ tài khoản người bán.

Giới hạn đơn hàng Prime cho mỗi ngày vận chuyển

Giới hạn đơn hàng hàng ngày của bạn là số lượng đơn hàng Amazon Prime bạn có thể gửi hàng một cách đáng tin cậy mỗi ngày. Người bán phải có giới hạn đơn hàng Prime cho mỗi ngày vận chuyển. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập và cập nhật giới hạn của bạn, hãy xem Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime tại đây.

Các yêu cầu và chính sách về hàng khách trả lại

Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, tất cả các mục hàng Prime đều phải tuân theo chính sách trả hàng của Amazon. Các mục hàng Prime sẽ được tự động ủy quyền yêu cầu trả lại hàng trong khung đổi trả hàng của mục hàng đó (khi bạn đăng ký mục hàng trong Prime, không cần thêm hành động nào để yêu cầu đổi trả hàng được tự động ủy quyền). Dịch vụ khách hàng của Amazon có thể đưa ra các trường hợp ngoại lệ đối với chính sách trả hàng, bao gồm cả việc chấp nhận các hàng trả về cho các mục hàng Prime đã qua khung thời gian đổi trả hàng theo quy định. Xem Dịch vụ khách hàng ở trên để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ khách hàng và yêu cầu và chính sách về hàng trả về

Mục hàng Chính sách hoặc yêu cầu
Kỳ vọng về đổi trả hàng chung Người mua yêu cầu đổi trả mục hàng Prime theo chính sách trả lại hàng của Amazon sẽ được phê duyệt yêu cầu đổi trả hàng ngay lập tức và sẽ nhận được tem hàng gửi trả được trả trước bưu phí.
Địa điểm vận chuyển hàng trả về Tất cả các yêu cầu đổi trả mục hàng của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime sẽ được chuyển đến địa chỉ đổi trả hàng được cung cấp trên trang Cài đặt > Thông tin tài khoản trên Seller Central.
Phí nhãn vận chuyển hàng trả về Người bán sẽ chịu trách nhiệm về chi phí của nhãn vận chuyển đổi trả hàng cho tất cả các mục hàng Prime, ngoại trừ như được nêu trong mục “Phí vận chuyển hàng trả về” dưới đây.
Thời gian xử lý hoàn tiền Tất cả các mục hàng Prime được đổi trả phải được xử lý và hoàn trả trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi mục hàng đến kho của người bán.
Số tiền hoàn lại Nói chung, bạn phải hoàn lại đầy đủ cho khách hàng khi khách hàng đổi trả mục hàng Prime, tuân theo các trường hợp ngoại lệ sau đây:
 1. Các mục hàng được nhận quá 15 ngày sau khi khung đổi trả hàng kết thúc có thể có một khoản phí trễ lên đến khấu trừ 20% giá sản phẩm.
 2. Các mục hàng bị hư hỏng, thiếu bộ phận, không phải trong tình trạng ban đầu, hoặc có dấu hiệu rõ ràng của việc sử dụng vì lý do không phải do lỗi người bán có thể bị khấu trừ lên đến 50% giá sản phẩm.
 3. Phần mềm mở có thể có thể bị khấu trừ lên đến 100% giá sản phẩm.
Hoàn tiền giao hàng Nếu người mua khiếu nại về việc không được giao mục hàng Prime ngay cả khi thông tin theo dõi gói hàng cho biết mục hàng đã được “đã giao”, họ cần được chuyển đến Dịch vụ khách hàng của Amazon.
Trường hợp ngoại lệ về hàng khách trả lại Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, Amazon có thể đưa ra các trường hợp ngoại lệ đối với các chính sách trả hàng, bao gồm cả việc chấp nhận yêu cầu trả hàng cho các mục hàng Prime đã qua khung thời gian đổi trả hàng theo quy định. Nếu Amazon chấp nhận hàng trả về trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc khung thời gian đổi trả hàng theo quy định, hàng trả về phải được xử lý giống như khi sản phẩm được nhận trong khung thời gian đổi trả hàng.

Phí vận chuyển hàng trả về

Người bán chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển hàng trả về của bất kỳ mục hàng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime mà người mua đổi trả hàng, ngoại trừ như được nêu trong bảng dưới đây. Chi phí vận chuyển hàng trả về chỉ có thể được khấu trừ từ tiền hoàn trả của người mua theo mã lý do chi tiết dưới đây.

Mã lý do hàng khách trả lại

# Mã hàng trả về Thanh toán bởi
1 Vô tình đặt hàng Người mua
2 Khi có mức giá khác tốt hơn Người mua
3 Hộp vận chuyển hoặc lớp bọc không bị hư hại, nhưng mục hàng bị hư hại Người bán
4 Bị lỡ ngày giao hàng dự tính Người bán
5 Thiếu bộ phận hoặc phụ kiện Người bán
6 Hộp vận chuyển hoặc lớp bọc và mục hàng đều bị hư hại Người bán
7 Mục hàng đã gửi không đúng Người bán
8 Bị lỗi hoặc không hoạt động đúng cách Người bán
9 Hàng đến nhiều hơn số lượng đã đặt hàng Người bán
10 Không cần hoặc không muốn nữa Người mua
11 Mua hàng trái phép Người bán
12 Mô tả trên trang web là không chính xác Người bán
13 Hư hại trong quá trình vận chuyển Người bán
14 Hiệu suất hoặc chất lượng không đủ Người mua
15 Không tương thích hoặc không dùng được cho mục đích đã định Người mua
16 Bị hư hỏng do bao bì không phù hợp Người bán
17 Bộ phận không tương thích với hệ thống hiện có Người mua
18 Cài đặt quá nhiều hoặc đã không cài đặt Người mua

Ngoài việc cung cấp dịch vụ đổi trả hàng miễn phí vì những lý do chi tiết ở trên, người bán phải cung cấp dịch vụ đổi trả hàng miễn phí cho tất cả các mục hàng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime trong các loại sản phẩm sau bất kể mã lý do được người mua lựa chọn:

 • May mặc
 • Đồ trang sức
 • Đá rời
 • Giày
 • Đồng hồ
 • Sản phẩm cho bé

Các mục hàng không thể trả lại

Khách hàng không được trả lại hầu hết các mục hàng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime được phân loại là vật liệu nguy hiểm (“vật liệu nguy hiểm”) hoặc có khả năng là vật liệu nguy hiểm. Các mục hàng không được trả lại sẽ bị chặn tại Trung tâm đổi trả hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khách hàng sẽ có thể gọi cho Dịch vụ khách hàng của Amazon để được hoàn tiền cho các mục hàng này và Dịch vụ khách hàng của Amazon có thể hoàn tiền cho các mục hàng không được hoàn lại theo quyết định của mình. Amazon có thể thu phí của bất kỳ khoản lần đổi trả hàng từ tài khoản người bán. Nếu bạn tin rằng một mục hàng đã được phân loại không chính xác là vật liệu nguy hiểm, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để được hỗ trợ.

Thông tin đăng tải ưu đãi

Người bán không thể tạo ra các ưu đãi riêng biệt cho cùng một ASIN và đăng tải một trong số chúng là ưu đãi Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và ưu đãi còn lại là mạng lưới đơn hàng do người bán thực hiện (không có prime). Ưu đãi cho cùng một ASIN có cùng thuộc tính, điều kiện, và ghi chú điều kiện được coi là ưu đãi giống hệt nhau.

Khả năng cung ứng sản phẩm

Người bán không thể đăng ký bất kỳ sản phẩm trong Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime nào có ngày bổ sung trong tương lai. Nếu Người bán hết hàng lưu kho cho một sản phẩm cụ thể, sản phẩm này phải được loại bỏ khỏi chương trình cho đến khi hàng lưu kho đã được bổ sung.

Xem thêm

Đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Duy trì đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Cách xử lý đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Khiếu nại hoàn trả theo Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SAFE-T)

Câu hỏi thường gặp về những thay đổi gần đây đối với Dịch vụ hoàn hiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates