Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Duy trì đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Sau khi hoàn thành giai đoạn dùng thử Prime, bạn sẽ được tự động tham gia chương trình Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Sau khi đã được đăng ký, để duy trì trạng thái Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bạn phải liên tục đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Duy trì Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp: Bạn phải có tài khoản có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp và tài khoản phải đang hoạt động và có tình trạng tốt.
 • Mua gói vận chuyển từ công cụ Mua dịch vụ vận chuyển: Bạn cần phải mua tối thiểu 99% tất cả các nhãn vận chuyển thông qua công cụ Mua dịch vụ vận chuyển, hoặc thông qua công cụ Mua dịch vụ vận chuyển trên trang Quản lý đơn hàng hoặc thông qua API hoàn thiện đơn hàng bởi người bán.
 • Thời gian lấy hàng của hãng vận chuyển: Sử dụng ít nhất một trong các hãng vận chuyển đã được phê duyệt trong công cụ Mua dịch vụ vận chuyển là UPS, USPS, OnTrac hoặc FedEx.
  • Đối với đơn hàng yêu cầu Vận chuyển tiêu chuẩn hoặc Vận chuyển trong hai ngày, hãng vận chuyển phải lấy hàng tại địa điểm của người bán vào hoặc sau 4:00 chiều tại địa phương.

Ngoài ra, người bán phải đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu về hiệu suất sau:

 • Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn ít nhất là 99% đối với các đơn hàng Prime
 • Sử dụng công cụ Mua dịch vụ vận chuyển cho ít nhất 99% đơn hàng Prime
 • Tỷ lệ hủy đơn hàng không quá 0,5% đối với các đơn hàng Prime
 • Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn ít nhất là 97% đối với các đơn hàng Prime mua gói vận chuyển không phải từ công cụ Mua dịch vụ vận chuyển
 • Phạm vi giao hàng trên toàn quốc cho tất cả sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn trên mẫu vận chuyển đã kích hoạt Prime.
 • Hoạt động vào cuối tuần, sáu ngày một tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy hoặc Chủ Nhật đến thứ Sáu).
 • Giao hàng vào cuối tuần, sáu ngày một tuần đối với các sản phẩm Prime có kích thước tiêu chuẩn (từ thứ Hai đến thứ Bảy hoặc Chủ Nhật đến thứ Sáu).
 • Đáp ứng các mục tiêu về tốc độ giao hàng đối với cam kết giao hàng trong Một ngày và Hai ngày.

Nếu chỉ số về hiệu suất của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu, bạn sẽ không còn đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, nhưng có thể tiếp tục bán các mục hàng trên Amazon mà không cần huy hiệu chương trình Prime. Người bán có chỉ số cải thiện có thể đủ điều kiện để đăng ký tham gia lại Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Để biết thêm thông tin về việc không còn đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và cách tham gia lại chương trình, hãy tham khảo trang thu hồi đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Trợ giúp liên quan

Trang chủ Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Điều khoản chương trình Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Cách xử lý đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Chỉ số tốc độ giao hàng

Câu hỏi thường gặp về những thay đổi gần đây đối với Dịch vụ hoàn hiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates