Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo trang trợ giúp tùy chỉnh

Ngoài các trang trợ giúp mặc định của bạn, bạn có thể tạo các trang trợ giúp dành riêng cho sản phẩm tùy chỉnh. Các trang này có thể được liên kết với các sản phẩm hiện có trong danh mục của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang bán một chiếc áo, bạn có thể thêm nội dung cụ thể của người bán về các thông số kỹ thuật kích cỡ cho chiếc áo đó.

 1. Từ menu thả xuống Cài đặt, chọn Thông tin & Chính sách của bạn.
 2. Nhấp vào Trang trợ giúp tùy chỉnh.
 3. Trong hộp văn bản Tiêu đề trang trợ giúp tùy chỉnh, hãy nhập tiêu đề cho chủ đề Trợ giúp, chẳng hạn như "Thông tin về định kích cỡ" hoặc "Hướng dẫn lắp ráp".
 4. Trong hộp văn bản Thân trang trợ giúp tùy chỉnh, thêm văn bản trang trợ giúp dành riêng cho sản phẩm của bạn.
 5. Để thêm hình ảnh vào trang, hãy bấm vào Chọn/Tải lên hình ảnh ở cuối trang.
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến Tải lên hình ảnh trang trợ giúp tùy chỉnh của bạn.
 6. Nhấp vào Duyệt, chọn hình ảnh trang trợ giúp tùy chỉnh từ máy tính của bạn và sau đó nhấp vào Tải lên. Hình ảnh của bạn sẽ được gửi đến các máy chủ Amazon.
 7. Nhấp vào Lưu.

  Nếu nội dung gửi của bạn vượt quá 10.000 ký tự (bao gồm cả khoảng trống), bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Để đáp ứng các yêu cầu, bạn có thể tạo nhiều trang trợ giúp cho các chủ đề hoặc loại sản phẩm khác nhau, đặc biệt là nếu bạn đang cung cấp bảng định kích cỡ.

Sắp xếp các trang trợ giúp tùy chỉnh của bạn

Để đặt trang trợ giúp tùy chỉnh của bạn theo thứ tự cố định, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Trang trợ giúp tùy chỉnh.
 2. Trong mục có tiêu đề Chỉnh sửa trang trợ giúp tùy chỉnh của bạn, hãy nhập yêu cầu mong muốn cho trang của bạn.
 3. Nhấp vào Sắp xếp lại trang tùy chỉnh để lưu những thay đổi của bạn.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates