Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu đối với Vận chuyển trong hai ngày

Individual sellers: Tính năng này khả dụng đối với người bán tham gia Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.

Vận chuyển trong hai ngày là tùy chọn Dịch vụ vận chuyển cao cấp nhanh chỉ dành cho người bán đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất trong giao hàng hỏa tốc.

Khách hàng mong muốn các gói hàng của mình sẽ được giao nhanh chóng, vì vậy bạn phải luôn đáp ứng các yêu cầu đối với các chỉ số sau đây. Nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu này, tùy chọn Vận chuyển trong hai ngày có thể không khả dụng cho các lần giao hàng của bạn.

  • Bạn phải bán hàng trên Amazon ít nhất 90 ngày.
  • Số lượng đơn hàng: Từ mười đơn hàng trở lên trong 30 ngày qua trên tất cả các tùy chọn vận chuyển.
  • Tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ: Từ 94% trở lên. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ này bao gồm các mã số theo dõi của UPS, USPS, Fedex hoặc OnTrac. Để tìm hiểu thêm, xem Tỷ lệ mã theo dõi hợp lệ.
  • Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn: Từ 92% trở lên. Để biết thêm thông tin, xem Điểm giao hàng đúng thời hạn.
  • Tỷ lệ hủy đơn hàng bởi người bán: Thấp hơn 1,5%. Xem Tỷ lệ hủy đơn hàng để biết thêm thông tin.

Để tìm hiểu cách bắt đầu cung cấp dịch vụ Vận chuyển trong hai ngày, xem Đăng ký dịch vụ Vận chuyển trong hai ngày.

Giao hàng đúng thời hạn trong hai ngày

Bạn phải giao hàng vào hoặc trước Ngày giao hàng dự tính (EDD) cho ít nhất 92% đơn hàng sử dụng dịch vụ Vận chuyển trong hai ngày trong 30 ngày qua.

Tùy chọn vận chuyển trong hai ngày sẽ hiển thị Ngày giao hàng dự tính (EDD) là hai hoặc ba ngày làm việc sau ngày đặt hàng. Đơn hàng mà bạn nhận được từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trước 2h chiều. ET/ 11h sáng PT, sẽ hiển thị EDD là hai ngày làm việc sau ngày đặt hàng. Đơn hàng mà bạn nhận được sau 2h chiều. ET/ 11h sáng PT vào ngày làm việc hoặc vào cuối tuần hoặc ngày lễ, sẽ hiển thị EDD là ba ngày làm việc sau ngày đặt hàng.

Hãng vận chuyển của bạn nên giao kiện hàng cho người mua vào hoặc trước Ngày giao hàng dự tính.

Note: Nếu hãng vận chuyển đã cố gắng nhưng không giao được hàng, kiện hàng được coi là đã giao cho các mục đích của yêu cầu này.

Theo dõi

Bạn phải sử dụng phương thức vận chuyển có thể theo dõi và cung cấp mã số theo dõi hợp lệ. Chỉ số về hiệu suất của bạn phải hiển thị tỷ lệ theo dõi tối thiểu 94% trên các đơn hàng được đặt sử dụng tùy chọn Vận chuyển trong hai ngày.

Amazon đánh giá điều kiện tham gia để cung cấp các tùy chọn Dịch vụ vận chuyển cao cấp trong 30 ngày qua. Mã số theo dõi sẽ được coi là hợp lệ chỉ khi có ít nhất một lần quét của hãng vận chuyển được ghi lại.

Yêu cầu về hãng vận chuyển

Bạn phải sử dụng UPS, USPS, FedEx hoặc OnTrac để giao hàng đã đặt sử dụng tùy chọn Vận chuyển trong hai ngày.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn vận chuyển và phí của hãng vận chuyển, xem Mua dịch vụ vận chuyểnPhí dịch vụ vận chuyển.

Điều kiện tham gia

Bạn có thể xem các chỉ số về hiệu suất của mình trên Trang tổng quan về tình trạng tài khoảncủa mình. Mở công cụ xác định Điều kiện tham gia vận chuyển cao cấp để xem trạng thái điều kiện tham gia của bạn.

Nếu bạn đủ điều kiện và muốn cung cấp tùy chọn Vận chuyển trong hai ngày, đi tới Cài đặt > Cài đặt vận chuyển và chọn Vận chuyển trong hai ngày là một tùy chọn vận chuyển.

Note: Nếu chỉ số về hiệu suất của bạn hiện đang ở dưới ngưỡng tối thiểu, Vận chuyển trong hai ngày sẽ không được hiển thị như một tùy chọn cho các ưu đãi của bạn. Sau khi cải thiện chỉ số về hiệu suất của bạn, tùy chọn này sẽ hiển thị trở lại. Để biết thêm thông tin, xem Thu hồi điều kiện tham gia dịch vụ Vận chuyển trong hai ngày.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates