Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn

Khi hoàn tất số lượng lớn dữ liệu hàng lưu kho của bạn, hãy tải lên bằng cách truy cập trang Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.

Individual sellers: Tính năng này chỉ khả dụng cho người bán có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập So sánh kế hoạch bán hàng.

Note: Nguồn cấp dữ liệu Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.Nếu bạn đang tải lên dữ liệu hàng lưu kho cho dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, hãy thực hiện theo hướng dẫn bổ sung tại Đăng tải số lượng lớn sản phẩm FBA.

Sau khi bạn tạo hoặc sửa đổi dữ liệu hàng lưu kho, hãy chuẩn bị để tải lên tệp văn bản phân cách bằng thẻ (.txt). Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm thông tin sản phẩm vào dữ liệu hàng lưu khoSửa đổi dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

Thực hiện các bước sau để tải tệp lên:

 1. Trong Hàng lưu kho trên Seller Central, nhấp vào Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.
  Note: Nếu bạn có Tài khoản hợp nhất ở Bắc Mỹ, hãy kiểm tra trang web đã chọn trong Trình chuyển đổi thị trường để đảm bảo bạn tải dữ liệu hàng lưu kho lên đúng trang web. Ngoài ra, hãy kiểm tra tệp của bạn để đảm bảo giá trị Số lượng lớn hơn 0 (không) đối với các thông tin đăng tải sử dụng SKU toàn cầu. Nếu bạn thay đổi số lượng thành 0 trong một thị trường, thông tin đăng tải đó sẽ bị xóa khỏi tất cả thị trường ở Bắc Mỹ của Amazon.
 2. Nhấp vào thẻ Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Trong hộp Tải tệp lên, kéo và thả tệp dữ liệu hàng lưu kho (Bạn có thể nhấp vào Duyệt tệp thay vào đó). Sau khi chọn tệp, thanh trạng thái sẽ tải từ 0 đến 100% để xác nhận tệp.
  Note: Trạng thái xác nhận xong không đồng nghĩa với việc quá trình tải lên đã kết thúc.

  Sau khi xác nhận tệp xong, Loại tệp sẽ được tự động phát hiện trong hầu hết trường hợp, ngoại trừ công cụ nạp hàng lưu kho và các tệp không phải của Amazon. Nếu Loại tệp không được chọn tự động, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn loại tệp của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng tệp dữ liệu sản phẩm để tạo các trang mới trong danh mục Amazon, bạn thường sẽ chọn tùy chọn đầu tiên cho Dữ liệu hàng lưu kho theo danh mục cụ thể.

  Sau khi xác nhận tất cả thông tin trên trang, nhấp vào Tải lên tệp ở cuối trang.

  Note: Đối với các Tệp dữ liệu sản phẩm truyền thông và Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt, hộp tải lên sẽ chứa các tùy chọn bổ sung cho cài đặt vận chuyển. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các tùy chọn này, xem Vận chuyển sản phẩm BMVD.
 3. Nếu cần, bạn có thể xóa và thay thế hàng lưu kho của mình. Việc gửi dữ liệu hàng lưu kho đang bị xóa và thay thế sẽ xóa tất cả thông tin đăng tải của bạn, sau đó thêm các thông tin đăng tải có trong tệp đã gửi của bạn.

  Ở góc trên bên phải của hộp Tải tệp lên, nhấp vào tùy chọn Xóa và thay thế hàng lưu kho của bạn, rồi kéo và thả tệp dữ liệu hàng lưu kho. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào Duyệt tệp và chọn tệp excel hoặc tệp văn bản phân cách bằng thẻ (*.txt) mà bạn đã tạo trước đó.

 4. Sau khi bạn chọn tệp, hãy làm theo tương tự như đã đề cập trong bước 2 để xử lý quá trình tải lên sử dụng tùy chọn Xóa và thay thế. Sau khi bạn xác nhận tất cả thông tin trên trang, hãy nhấp vào Xóa và thay thế. Khi bạn tải tệp lên, một hộp trạng thái sẽ xác nhận tệp của bạn đã được nhận.

Note: Mỗi khi bạn tải lên tệp văn bản, hệ thống của chúng tôi sẽ tạo và đăng báo cáo xử lý cho biết các lỗi cụ thể nếu bạn gặp phải trong quá trình xử lý.

Phần Theo dõi trạng thái tải lên hiển thị ngày giờ, mã lô hàng, trạng thái và liên kết đến báo cáo xử lý của những lần tải lên đã hoàn tất gần đây nhất của bạn. Nếu chưa xử lý xong quá trình tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn, cột Trạng thái tải lên sẽ hiển thị trạng thái Đang tiến hành.

Bạn có thể nhấp vào thẻ Theo dõi trạng thái tải lên để làm mới trang và xem trạng thái mới nhất. Sau khi quá trình xử lý tệp hoàn tất, cột Trạng thái tải lên sẽ hiển thị thông tin cập nhật cùng với các Thao tác có thể thực hiện. Để biết thêm thông tin về kết quả tải lên của bạn, hãy xem Xem lại kết quả hàng lưu kho của tôi.

Nếu bất kỳ sản phẩm nào không được kích hoạt do có lỗi, hãy nhấp vào liên kết Xem báo cáo xử lý để tải xuống báo cáo xử lý liên quan. Hãy sử dụng báo cáo này để chẩn đoán và khắc phục lỗi trong tệp bạn đã tải lên. Khi bạn sẵn sàng tải lên tệp đã chỉnh sửa, nhấp vào liên kết trang Quay lại để tải lên và tải lên lại tệp của bạn. Truy cập Xem lại báo cáo xử lý để tìm hiểu thêm.

Truy cập kết quả tải lên

Từ thẻ Theo dõi trạng thái tải lên trên trang Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên, hãy truy cập báo cáo trạng thái tải lên cho tệp của bạn ở phần Xem lại trạng thái và lịch sử tệp. 100 lượt tải lên mới nhất sẽ xuất hiện.


Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates