Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Gửi/bổ sung hàng lưu kho: Tạo kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn

Trang này cung cấp thông tin về việc hoàn thành kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn trong quy trình làm việc Gửi/bổ sung hàng lưu kho bằng Microsoft Excel. Nếu bạn đang quản lý số lượng hàng lưu kho lớn và muốn tạo lô hàng đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng một cách dễ dàng, bạn có thể sử dụng công cụ tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng để tạo hoặc cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng.

Bạn có thể tạo kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn bằng cách tải xuống mẫu Microsoft Excel, lưu mẫu ở định dạng. txt phân cách bằng thẻ và tải mẫu lên Seller Central.

Để bắt đầu, hãy truy cập Tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng và nhấp vào Tải xuống mẫu. Nếu bạn đã tải lên kế hoạch vận chuyển hàng và muốn cập nhật kế hoạch đó, hãy nhấp vào thẻ Cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng và tải xuống mẫu từ trang đó.

Important: Trước tiên, bạn phải tạo thông tin đăng tải cho các sản phẩm bạn muốn đưa vào kế hoạch vận chuyển hàng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hàng lưu kho FBA.

Mẫu

Mẫu kế hoạch vận chuyển hàng và cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng gồm các thẻ có hướng dẫn, các định nghĩa dữ liệu, ví dụ và bảng tính trống để vận chuyển các sản phẩm riêng lẻ hoặc các sản phẩm đóng gói thành kiện.

Tip: Hãy tạo kế hoạch chỉ bao gồm một sản phẩm để đảm bảo bạn đã điền đúng bảng tính và có thể tải kế hoạch lên.

Tạo kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn

Để tạo và tải lên kế hoạch vận chuyển hàng của bạn:

 1. Xem lại hướng dẫn và các định nghĩa dữ liệu. Các sản phẩm riêng lẻ và các sản phẩm đóng gói thành kiện phải được đăng tải riêng. Đối với các sản phẩm riêng lẻ, hãy xem các thẻ Ví dụ về tạo kế hoạchMẫu tạo kế hoạch. Đối với các lô hàng đóng gói thành kiện, hãy xem thẻ Ví dụ về số lượng kiện hàngSố lượng kiện hàng.
 2. Điền vào bảng tính. Các trường có nhãn in đậm là các trường bắt buộc.
 3. Nhấp vào Tệp và sau đó nhấp vào Lưu dưới dạng. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp. Trong hộp văn bản Tên tệp, nhập tên cho tệp của bạn. Trong danh sách thả xuống Lưu dưới dạng, chọn Văn bản (phân cách bằng thẻ) (*.txt). Nhấp vào Lưu.
 4. Trên trang Tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng, dưới mục2. Tải lên tệp tạo kế hoạch vận chuyển hàng của bạn, nhấp vàoChọn tệp để tìm vị trí tệp của bạn và sau đó nhấp Mở. Nhấp vào Tải lên ngay để tải lên kế hoạch vận chuyển hàng hoàn chỉnh.
  Tip: Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại tệp bạn đã tải lên để tham khảo trong tương lai.
 5. Trong mục 3. Xem lại trạng thái và lịch sử tệp, nhấp vào Làm mới để xem tiến trình tải lên. Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, xem lại báo cáo đã tạo để biết về mọi thông tin bổ sung, lỗi hoặc cảnh báo. Hai lỗi phổ biến là:
  • SKU người bán không hợp lệ. Nếu không tìm thấy MSKU thì không thể thêm đơn vị đó vào lô hàng của bạn. Xác minh rằng MSKU là chính xác trong bảng tính.
  • Dù một mục hàng đã được thêm vào lô hàng, mục hàng đó vẫn cần phải được chuyển đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. MSKU sẽ được đặt thành Hoàn thiện đơn hàng bởi người bán. Sản phẩm sẽ được đưa vào kế hoạch vận chuyển hàng của bạn và có thể được vận chuyển đến Amazon, nhưng thông tin đăng tải phải được chuyển đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon để có thể được bán thông qua chương trình FBA. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Đăng tải sản phẩm cho chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
 6. Truy cập Hàng đợi vận chuyển và nhấp vào thẻ Kế hoạch vận chuyển hàng để tìm lô hàng bạn đã tạo.

Cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn

Nếu bạn đã tải lên kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn và muốn cập nhật kế hoạch đó, hãy nhấp vào thẻ Cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng và tải xuống mẫu từ trang đó.

Để cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng của bạn:

 1. Xem lại hướng dẫn và các định nghĩa dữ liệu. Các sản phẩm riêng lẻ và các sản phẩm đóng gói thành kiện phải được đăng tải riêng. Đối với các sản phẩm riêng lẻ, hãy xem thẻ Ví dụYêu cầu cập nhật kế hoạch nhập hàng. Đối với các sản phẩm đóng gói thành kiện, hãy xem thẻ Ví dụ về số lượng kiện hàngMẫu số lượng kiện hàng.
 2. Điền vào bảng tính. Các trường có nhãn in đậm là các trường bắt buộc. Mã kế hoạch vận chuyển hàng có trong mục Hàng đợi vận chuyển. Để sửa đổi số lượng, hãy nhập tổng số lượng đã điều chỉnh vào trường Số lượng. Để loại bỏ SKU khỏi kế hoạch vận chuyển hàng, hãy nhập DELETE vào trường Số lượng.
 3. Nhấp vào Tệp và sau đó nhấp vào Lưu dưới dạng. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp. Trong hộp văn bản Tên tệp, nhập tên cho tệp của bạn. Trong danh sách thả xuống Lưu dưới dạng, chọn Văn bản (phân cách bằng thẻ) (*.txt). Nhấp vào Lưu.
 4. Trên trang Tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng, nhấp vào Cập nhật kế hoạch vận chuyển hàng.
 5. Trong mục 2. Tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng cập nhật của bạn, nhấp Chọn tệp để xác định vị trí tệp của bạn, sau đó nhấp vào Mở. Nhấp vào Tải lên ngay để tải lên kế hoạch đã cập nhật.
  Tip: Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại tệp bạn đã tải lên để tham khảo trong tương lai.
 6. Trong mục 3. Xem lại trạng thái và lịch sử tệp, nhấp vào Làm mới để xem tiến trình tải lên. Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, xem lại báo cáo đã tạo để biết về mọi thông tin bổ sung, lỗi hoặc cảnh báo. Hai lỗi phổ biến là:
  • SKU người bán không hợp lệ. Nếu không tìm thấy MSKU thì không thể thêm đơn vị đó vào lô hàng của bạn. Xác minh rằng MSKU là chính xác trong bảng tính.
  • Dù một mục hàng đã được thêm vào lô hàng, mục hàng đó vẫn cần phải được chuyển đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. MSKU sẽ được đặt thành Hoàn thiện đơn hàng bởi người bán. Sản phẩm sẽ được đưa vào kế hoạch vận chuyển hàng của bạn và có thể được vận chuyển đến Amazon, nhưng thông tin đăng tải phải được chuyển đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon để có thể được bán thông qua chương trình FBA. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Đăng tải sản phẩm cho chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates