Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu về mã vạch cho sản phẩm FBA

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon dùng mã vạch để xác định và theo dõi hàng lưu kho trong suốt quá trình hoàn thiện đơn hàng. Mỗi mục hàng bạn gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon cần có một mã vạch.

Có ba loại mã vạch dùng để xác định sản phẩm:

  • Mã vạch nhà sản xuất (mã vạch đủ điều kiện bao gồm UPC, EAN, JAN và ISBN)
  • Mã vạch Amazon (chẳng hạn như FNSKU)
  • Mã xác thực Transparency (chỉ dành cho chủ sở hữu thương hiệu, có thể được yêu cầu để giúp ngăn chặn hàng giả)

Note: Nếu thương hiệu của bạn đã được chấp thuận tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon và bạn không có mã vạch nhà sản xuất cho sản phẩm của mình, bạn có thể yêu cầu miễn trừ GTIN.

Mã vạch nhà sản xuất

Theo mặc định, Amazon sẽ sử dụng mã vạch nhà sản xuất để theo dõi hàng lưu kho đủ điều kiện trong suốt quá trình hoàn thiện đơn hàng, trừ khi bạn thay đổi cài đặt mã vạch. Khi nhiều người bán có hàng lưu kho sử dụng cùng một mã vạch nhà sản xuất, Amazon có thể thực hiện đơn hàng bằng hàng lưu kho gần khách hàng nhất để giao hàng nhanh hơn.

Nếu sản phẩm của bạn không đủ điều kiện để theo dõi trực tuyến bằng mã vạch nhà sản xuất, mã vạch Amazon sẽ được yêu cầu. Để tìm hiểu thêm về theo dõi trực tuyến và xem các yêu cầu đủ điều kiện của sản phẩm, hãy truy cập Sử dụng tính năng theo dõi trực tuyến FBA.

Nếu sản phẩm của bạn không đáp ứng các yêu cầu để có thể theo dõi trực tuyến, bạn có thể xin miễn trừ sử dụng mã vạch nhà sản xuất bằng cách đăng ký chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon và đăng ký ASIN của bạn tham gia chương trình này. Người bán không đăng ký thương hiệu sẽ cần sử dụng mã vạch Amazon cho sản phẩm không đủ điều kiện.

Note: Nếu bạn là nhà sản xuất sản phẩm hoặc chủ sở hữu thương hiệu và muốn in mã vạch trực tiếp lên bao bì sản phẩm, bạn có thể đăng ký mã vạch UPC tiêu chuẩn GS1.

Mã vạch Amazon

Bạn phải dán mã vạch Amazon cho tất cả sản phẩm không được theo dõi bằng mã vạch nhà sản xuất. Các sản phẩm này bao gồm:

  • Sản phẩm không ở tình trạng mới
  • Sản phẩm không có mã vạch UPC, EAN, JAN hoặc ISBN có thể quét được
  • Sản phẩm bị hạn chếhàng hóa nguy hiểm
  • Sản phẩm có ngày hết hạn
  • Sản phẩm tiêu dùng hoặc sản phẩm ngoài da
  • Sản phẩm truyền thông
  • Sản phẩm dành cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh

Bạn có thể tự in và dán mã vạch Amazon cho sản phẩm của mình, hoặc yêu cầu Amazon in và dán các mã vạch này và chịu phí trên mỗi đơn vị sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Sử dụng mã vạch Amazon để theo dõi hàng lưu khoDịch vụ nhãn FBA.

Note: Các sản phẩm yêu cầu đóng gói bổ sung như đóng bao hoặc bọc màng xốp hơi có thể được theo dõi bằng mã vạch nhà sản xuất hoặc mã vạch Amazon. Tuy nhiên, mục hàng đã chuẩn bị sẽ cần được dán nhãn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Gửi/Bổ sung hàng lưu kho: Dán nhãn sản phẩm.

Mã xác thực về sự minh bạch

Mã Transparency là nhãn xác thực ở cấp mục hàng giúp bảo vệ chủ sở hữu thương hiệu và khách hàng khỏi hàng giả. Mã Transparency đi kèm với logo chữ “T” của chương trình Transparency và không che hoặc bị che bởi bất kỳ nhãn nào khác. Để tìm hiểu thêm và xem nhãn mẫu, hãy truy cập chương trình Transparency.

Note: Các sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình Transparency đủ điều kiện để theo dõi trực tuyến, ngoại trừ sản phẩm trong các danh mục Đồ chơi và trò chơi và Sản phẩm trẻ em, hàng hóa nguy hiểm và sản phẩm có hạn sử dụng. Amazon có thể thay đổi các danh mục đủ điều kiện tham gia chương trình Transparency. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Yêu cầu đối với mã vạch 2D Transparency.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates