Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Gửi/bổ sung hàng lưu kho đến Amazon

Khi bạn đã sẵn sàng gửi hàng lưu kho đến Amazon, hãy bắt đầu bằng cách tạo kế hoạch vận chuyển hàng. Kế hoạch vận chuyển hàng ghi rõ những nội dung sau đây:

 • Sản phẩm bạn muốn gửi đến Amazon
 • Số lượng mỗi sản phẩm
 • Phương thức vận chuyển và thông tin về hãng vận chuyển
 • Tùy chọn bạn muốn tự chuẩn bị và dán nhãn hàng lưu kho hay để Amazon thực hiện

Tạo kế hoạch vận chuyển hàng của bạn

Trên trang này, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các bước tiên quyết để tạo kế hoạch vận chuyển hàng, chọn sản phẩm cần gửi đến Amazon.

Sau khi hoàn thành lô hàng và gửi đến Amazon, hãy sử dụng chức năng Hàng đợi vận chuyển để theo dõi lô hàng khi đi vào mạng lưới hoàn thiện đơn hàng.

Note: Nếu bạn đang vận chuyển với số lượng lớn, việc cung cấp một bảng tính chứa chi tiết thích hợp có thể hiệu quả hơn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo kế hoạch vận chuyển hàng với số lượng lớn.

Chọn sản phẩm


 1. Chọn Quản lý hàng lưu kho và chọn từng sản phẩm mà bạn muốn vận chuyển.
  Note: Để sử dụng công cụ này, hãy đảm bảo Đơn vị phân loại hàng tồn kho của bạn là Đơn vị phân loại hàng tồn kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Để biết thêm thông tin về cách thay đổi Đơn vị phân loại hàng tồn kho từ người bán tự hoàn thiện đơn hàng thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) hoặc để chỉnh sửa thông tin đăng tải, hãy truy cập Chỉnh sửa thông tin đăng tải.
 2. Từ trình đơn thả xuống Thao tác trên các mục đã chọn, chọn Gửi/bổ sung hàng lưu kho.
 3. Trên trang Gửi/bổ sung hàng lưu kho, chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tạo kế hoạch vận chuyển hàng mới
  • Thêm vào kế hoạch vận chuyển hàng hiện có để thêm sản phẩm vào kế hoạch vận chuyển hàng đang thực hiện. Chọn một kế hoạch đang thực hiện từ danh sách thả xuống Thêm vào kế hoạch vận chuyển hàng.
 4. Xác nhận thông tin gửi hàng từ địa chỉ. Thông tin gửi hàng từ địa chỉ của bạn là địa điểm sẽ lấy lô hàng của bạn. Đây có thể là địa chỉ nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn làm việc với nhà cung cấp, đó có thể là từ kho của họ. Nhấp vào Gửi hàng từ địa chỉ khác để thay đổi thông tin Gửi hàng từ địa chỉ.
 5. Xác nhận kiểu đóng gói sản phẩm bạn đang vận chuyển đến Amazon. Sản phẩm riêng lẻ là các sản phẩm đơn có số lượng và điều kiện khác nhau. Sản phẩm đóng gói thành kiện gồm nhiều sản phẩm giống nhau đóng gói bởi nhà sản xuất, mỗi kiện hàng có số lượng giống nhau và điều kiện như nhau.
  Note: Một ASIN có nhiều bộ phận phải được vận chuyển dưới dạng gói đơn.
 6. Nhấp vào Tiếp tục kế hoạch vận chuyển hàng.

Sau khi chọn sản phẩm bạn muốn gửi, bạn hoàn toàn có thể đặt số lượng cho từng sản phẩm.

Đặt số lượng là bước đầu tiên trong quy trình tạo lô hàng gồm sáu bước.

 1. Đặt số lượng cho lô hàng gửi đến Amazon
 2. Chuẩn bị sản phẩm để vận chuyển theo dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
 3. Dán nhãn sản phẩm
 4. Kiểm tra/xem các lô hàng gửi đến Amazon
 5. Chuẩn bị lô hàng gửi đến Amazon
 6. Tóm tắt quy trình vận chuyển


Gửi/bổ sung hàng lưu kho đến Amazon


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates