Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn nhận dạng hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm)

Hàng hóa nguy hiểm (còn gọi là vật liệu nguy hiểm) là các chất hoặc vật liệu có thể gây nguy hiểm trong quá trình lưu trữ, xử lý hoặc vận chuyển vì chúng chứa các chất dễ cháy, bị nén, ăn mòn hoặc chất gây hại khác. Để ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, Amazon thu thập thông tin về hàng hóa nguy hiểm liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào được bán trên Amazon.

Lưu ý rằng “hàng hóa nguy hiểm” cũng nói đến các loại hàng tiêu dùng như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, chất tẩy rửa tại gia đình, sơn phun và mỹ phẩm. Bạn có thể thấy danh sách các sản phẩm có thể được quy định là hàng hóa nguy hiểm ở cuối trang này.

Note: Để tải lên bảng dữ liệu an toàn (SDS) và phiếu miễn trừ, hãy truy cập công cụ Quản lý phân loại hàng hóa nguy hiểm. Để biết thông tin chi tiết về các tài liệu này, hãy truy cập Thông tin và tài liệu cần thiết về hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm).

Hàng hóa nguy hiểm được chia thành 9 nhóm dựa trên các đặc điểm cụ thể (xem mục bên dưới). Một số nhóm hoặc phân nhóm bị dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cấm.

Trên trang này, bạn sẽ tìm hiểu về những nội dung sau đây:

 • Loại hàng hóa nguy hiểm nào được chương trình FBA cho phép bán
 • Nhóm, phân nhóm sản phẩm nào, hoặc nhóm và phân nhóm nào bị chương trình FBA cấm bán
 • Cách xác định sản phẩm của bạn có phải là hàng hóa nguy hiểm hay không (bảng dữ liệu an toàn)
 • Quy định về hàng hóa nguy hiểm
 • Nghĩa vụ tuân thủ và trách nhiệm của người bán
 • Các sản phẩm có thể được quy định là hàng hóa nguy hiểm

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thông tin và tài liệu bắt buộc về hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm).

Important: Các đặc tính vật lý và hóa học của riêng một thành phẩm sẽ xác định đó có phải là hàng hóa nguy hiểm hay không. Đó là lý do không có phân loại sẵn dựa trên loại sản phẩm. Đó cũng là lý do chúng tôi yêu cầu thông tin và tài liệu cụ thể về hàng hóa nguy hiểm, ngay cả khi sản phẩm của bạn không được quy định là hàng hóa nguy hiểm.

Loại hàng hóa nguy hiểm được chương trình FBA cho phép bán

Là người bán trên Amazon, bạn phải đảm bảo sản phẩm của mình tuân thủ tất cả các quy định về hàng hóa nguy hiểm. Các loại hàng hóa nguy hiểm sau đây được chương trình FBA cho phép bán:

Nhóm Phân nhóm Tên Nhãn Mã UN Mô tả sản phẩm Ví dụ
9 - Các chất nguy hiểm khác


UN3480 UN3481 UN3090 UN3091 Pin lithium Pin sạc dự phòng, máy ảnh, điện thoại di động, bộ sạc pin


UN2807 Vật liệu từ hóa Loa, tai nghe, đồng hồ đo ánh sáng, đề can từ, dụng cụ nhỏ, đồ chơi
Important: Các sản phẩm pin lithium phải đáp ứng một số điều kiện nhất định (theo hướng dẫn đóng gói 965 đến 970 trong Quy định về hàng hóa nguy hiểm (DGR) mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA)). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Yêu cầu về pin lithium và các sản phẩm được vận chuyển cùng pin lithium.

Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm

Chúng tôi cũng cung cấp Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm, cho phép người bán tham gia bán các loại hàng hóa nguy hiểm khác. Để ghi danh vào danh sách chờ tham gia chương trình tại Hoa Kỳ, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Vào phần Quản lý phân loại hàng hóa nguy hiểm bên trên.
 2. Chọn Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm.
 3. Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Đăng ký chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm.

Nếu bạn có hàng lưu kho ở trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon được phân loại lại là hàng hóa nguy hiểm, bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách chờ. Sau khi có tên trên danh sách chờ, bạn sẽ được thông báo khi có cơ hội tham gia chương trình.

Nếu bạn đã đăng ký tham gia chương trình Hàng hóa nguy hiểm, bạn có thể gửi thêm hàng hóa nguy hiểm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình. Các sản phẩm gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) phải đáp ứng các điều kiện sau:

Important: Đối với các lô hàng hóa nguy hiểm có số lượng giới hạn gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng, sau đây là các nhãn duy nhất được chấp nhận:


Một số nhóm hàng hóa nguy hiểm, cho dù có số lượng hạn chế, vẫn sẽ bị Amazon từ chối. Sản phẩm có thể không chỉ được quy định theo luật pháp, mà còn bị cấm sử dụng dịch vụ FBA. Để biết thông tin về luật pháp và quy định của quốc gia và địa phương, hãy xem Hàng hóa không được bán qua chương trình FBACác quy định và tiêu chuẩn về hàng hóa nguy hiểm dưới đây.

Hàng hóa được bán với số lượng hạn chế

Sản phẩm ở các nhóm này chỉ được bán qua chương trình FBA với số lượng hạn chế:

Nhóm Phân nhóm Tên Nhãn vận chuyển Ký hiệu nguy hiểm
2 2.1 Chất khí dễ cháy
2.2 Chất khí không cháy và không độc hại
3 - Chất lỏng dễ cháy
4 4.1 Chất rắn dễ cháy
5 5.1 Chất oxy hóa
5.2 Peroxit hữu cơ
6 6.1 Chất độc hại
8 - Chất ăn mòn
9 - Các chất nguy hiểm khácImportant: Các nhãn vận chuyển trên chỉ nhằm cung cấp thông tin. Không sử dụng các nhãn này.

Hàng hóa không được bán qua chương trình FBA

Các nhóm hoặc phân nhóm sau đây bị cấm tham gia chương trình FBA:

Nhóm Phân nhóm Tên Nhãn vận chuyển Ký hiệu nguy hiểm
1 - Chất gây nổ
2 2.3 Chất khí độc hại
4 4.2 Chất có khả năng tự bốc cháy
4.3 Chất nguy hiểm khi ướt
6 6.2 Chất lây nhiễm
7 - Vật liệu phóng xạ
Important: Các nhãn vận chuyển trên chỉ nhằm cung cấp thông tin. Không sử dụng các nhãn này.

Kiểm tra sản phẩm của bạn có nguy hiểm hay không

Nếu bao bì sản phẩm có dán nhãn hoặc cụm từ cảnh báo, tức là sản phẩm đó có thể được quy định là hàng hóa nguy hiểm. Một số sản phẩm hàng hóa nguy hiểm không yêu cầu nhãn hoặc cụm từ cảnh báo (ví dụ: mỹ phẩm và loa có vật liệu từ). Tuy nhiên, không có nhãn cảnh báo không có nghĩa là sản phẩm đó không nguy hiểm.

Nếu bạn nghĩ rằng sản phẩm của bạn có thể được quy định là hàng hóa nguy hiểm, hãy hỏi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp. Nhà sản xuất cần cung cấp bảng dữ liệu an toàn (SDS) cho tất cả các sản phẩm được quy định. Sau đó, bạn phải tải lên SDS này bằng cách truy cập phần Quản lý phân loại hàng hóa nguy hiểm.

Sau khi tải lên SDS, nếu thông tin đầy đủ và chính xác, Amazon sẽ xem xét và phân loại sản phẩm của bạn phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Quy trình đánh giá hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm)Thông tin và tài liệu bắt buộc cho hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm).

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập các trang web sau đây:

Nghĩa vụ tuân thủ và trách nhiệm của người bán

Khi gửi hàng hóa nguy hiểm đến Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành để đảm bảo quá trình vận chuyển, lưu trữ, xử lý và dán nhãn luôn an toàn và chính xác. Hành vi không tuân thủ khiến nhân viên, hãng vận chuyển và khách hàng có thể gặp rủi ro về an toàn và sức khỏe.

Để bán hàng hóa nguy hiểm bằng chương trình FBA, bạn phải đảm bảo các điều sau:

 • Luôn cập nhật thông tin về pháp luật, quy định hiện hành và liên quan
 • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm của mình
 • Cung cấp bảng dữ liệu an toàn hoặc phiếu miễn trừ hoàn chỉnh, chính xác và mới nhất
Important: Bạn sẽ có 14 ngày làm việc để tuân theo các yêu cầu về tuân thủ an toàn sản phẩm. Việc không cung cấp thông tin này có thể dẫn đến trì hoãn lô hàng, hủy giao hàng cho khách hàng hoặc hủy hàng lưu kho với chi phí do bạn chịu. Amazon có quyền thực hiện các biện pháp tương ứng mà không cần thông báo trước.

Gửi hàng lưu kho đến Amazon tức là bạn xác nhận rằng tất cả sản phẩm đã tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý và thông tin được cung cấp là đầy đủ, chính xác và mới nhất.

Việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến chặn bán sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu biện pháp khắc phục hoặc bạn có thể mất đi đặc quyền bán hàng của Amazon. Các sản phẩm được xác định là hàng hóa nguy hiểm không thể hoàn thiện khi tới trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể bị hủy bằng chi phí do bạn chịu.

Các sản phẩm có thể được quy định là hàng hóa nguy hiểm

Các danh mục sản phẩm này chưa phải là tất cả các loại hàng hóa nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên, danh mục bao gồm những ví dụ hữu ích về hàng hóa nguy hiểm có thể nằm trong phần thông tin đăng tải của bạn.

Sử dụng công cụ Tra cứu mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) ở trên để xem liệu một ASIN của Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cụ thể có bị coi là hàng hóa nguy hiểm hay không.

May mặc

 • Mũ và áo vest có pin sạc
 • Chất liệu làm cứng mũ
 • Chất tẩy vết bẩn dành cho đồ may mặc

Ô tô và Xe thể thao

 • Dung dịch chăm sóc động cơ và lốp xe
 • Dung dịch chăm sóc nội thất và sơn
 • Dầu và chất lỏng
 • Pin chì axít
 • Pin chảy nước và không chảy nước
 • Túi khí

Em bé

 • Đồ dùng chăm sóc em bé và chăm sóc da
 • Sản phẩm kháng khuẩn

Làm đẹp và chăm sóc cá nhân

 • Xịt khử mùi
 • Gôm xịt tóc
 • Màu nhuộm tóc
 • Thuốc nhuộm tóc
 • Nước hoa
 • Tinh dầu
 • Kem và xịt tự nhuộm da
 • Chất khử trùng và chất diệt khuẩn
 • Điều trị mụn cóc
 • Thuốc chống côn trùng
 • Điều trị sau cạo râu
 • Nước rửa máy cạo râu
 • Giải pháp và phương pháp điều trị triệt lông
 • Kem hoặc bọt cạo râu
 • Sơn móng tay

Sách

 • Sách nhạc
 • Tạp chí tặng kèm hàng mẫu sản phẩm làm đẹp
 • Thiết bị sách điện tử, máy đọc điện tử

Điện tử tiêu dùng

 • Sạc pin dự phòng
 • Điện thoại di động
 • Bộ sạc và pin
 • Đồ dùng trong buồng làm ảnh
 • Loa

Đồ ăn và đồ uống

 • Tinh dầu thơm
 • Sản phẩm có hàm lượng cồn cao
 • Thực phẩm ở dạng bình chứa nén/bình xịt (ví dụ: kem đánh bông)
 • Rượu mạnh

Sức khỏe và gia đình

 • Chất tẩy rửa, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi
 • Nước và bột rửa chén
 • Nước và bột giặt quần áo

Sửa chữa nhà cửa

 • Lò nướng
 • Kiểm soát sâu bọ và côn trùng

Văn phòng

 • Hộp mực và mực
 • Chất tẩy rửa thiết bị
 • Băng keo, chất kết dính và hồ
 • Bút màu, bút đánh dấu, bút mực, bút bi và ruột bút

Sản phẩm cho thú cưng

 • Chăm sóc tai và mắt
 • Kiểm soát bọ chét, ruồi, muỗi, chấy rận và ve
 • Điều trị ngứa
 • Chất khử mùi
 • Chất tẩy rửa bể cá
 • Xử lý nước và bộ dụng cụ kiểm tra bể cá

Giày và túi xách

 • Giày có đèn sáng
 • Chất tẩy vết bẩn giày và đế giày
 • Xi đánh giày

Thể thao và ngoài trời

 • Đồ dùng Airsoft
 • Bếp lò cắm trại
 • Thiết bị sưởi ấm tay
 • Xe đạp điện và xe máy điện
 • Dụng cụ và thiết bị xe đạp
 • Pin chảy nước và không chảy nước
 • Áo phao

Đồ chơi & Trò chơi

 • Đồ chơi chạy pin
 • Hàng nghệ thuật và hàng thủ công mỹ nghệ
 • Bộ dụng cụ xây dựng
 • Bộ dụng cụ hóa học
 • Bộ dụng cụ sơn và sửa chữa
 • Bộ dụng cụ có vòi xịt
 • Máy nghiền

Trò chơi điện tử

 • Bộ điều khiển
 • Tai nghe không dây và Bluetooth
 • Tay cầm chơi game
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates