Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách chất hàng trên sàn

Mặc dù đây là một trong những hình thức chất hàng tốn nhiều công sức nhất, bạn có thể không tránh được việc Chất hàng trên sàn cho sản phẩm của bạn khi vận chuyển lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải (LTL), Dịch vụ vận chuyển hàng đầy xe tải (FTL) hoặc Gửi hàng nguyên công-ten-nơ (FCL) đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Khi chất trực tiếp các sản phẩm đóng gói trên sàn, thay vì sử dụng pallet hoặc các công-ten-nơ khác, phải mất nhiều thời gian để các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) xử lý, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sản phẩm của bạn để bán trên Amazon và thời gian dỡ hàng. Hãng vận chuyển cũng có thể áp dụng phụ phí nếu lô hàng của bạn yêu cầu xử lý số lượng lớn.

Important: Nếu không tuân thủ các yêu cầu đóng gói hàng của dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), yêu cầu về an toàn và những hạn chế về sản phẩm, hàng lưu kho có thể bị từ chối tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bị hủy hoặc đổi trả hàng, chặn các lô hàng gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) trong tương lai hoặc chịu thêm phí đóng gói hoặc phí không tuân thủ tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Vui lòng chia sẻ các yêu cầu này với hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp của bạn để đảm bảo họ hoàn toàn nắm được các yêu cầu này.

Yêu cầu chất hàng trên sàn

Đóng pallet cho các lô hàng càng nhiều càng tốt để đảm bảo các cuộc hẹn giao hàng sớm hơn. Các lô hàng đã chất hàng trên sàn yêu cầu xử lý số lượng lớn có thể bị từ chối vì lý do an toàn (ví dụ: hộp lớn hơn 50,0 pound). Theo định nghĩa, Amazon coi việc chất trên sàn là các hộp rời, xếp chồng lên nhau, có trọng lượng dưới 50,0 pound sẽ được dỡ bằng tay. Mọi khoản phụ phí do hãng vận chuyển của bạn đánh giá sẽ thay đổi theo lượng thời gian và công lao động cần thêm, có thể khác nhau đáng kể giữa các lô hàng.

Bạn phải thông báo cho hãng vận chuyển của bạn rằng các lô hàng đã chất trên sàn chỉ được chấp nhận khi họ xác định chúng trên Hệ thống quản trị vận chuyển (yêu cầu đăng nhập) trong mục Thông tin chỉ định bằng cách chọn Loại chất hàng > Đã chất hàng trên sàn.

Note: Mỗi hộp bạn gửi đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bao gồm các đơn vị được gửi trong hộp nhà sản xuất, phải được xác định đúng với nhãn mã lô hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Yêu cầu về nhãn lô hàng.

Thực hiện theo các yêu cầu này trong khi chuẩn bị lô hàng đã chất hàng trên sàn:

 • Chồng các hộp thành các cột theo kiểu xen kẽ để tạo sự chắc chắn.
 • Không đóng gói chung các hộp bằng bất kỳ loại dây đai, dây buộc, băng dính nào, v.v.
 • Giữ khoảng cách ít nhất 3 inch giữa các chồng cột và thành công-ten-nơ.
 • Chồng các hộp không cao hơn 72 inch, trừ khi các hộp này tuân theo hướng dẫn về xe nâng kẹp dưới đây.
 • Giữ khoảng cách tối thiểu là 8 inch giữa hàng hộp cuối cùng đến cửa công-ten-nơ để khớp vào sàn nâng.
 • Đảm bảo chiều cao phía trên của chồng cột tính từ đỉnh của chồng đến nóc của công-ten-nơ phải là 6 inch.
 • Phải chất các sản phẩm có chiều dài vượt quá 48 inch dọc theo chiều dài của công-ten-nơ hoặc xe rơ-moóc.
Important: Các sản phẩm không đóng pallet (đã chất hàng trên sàn) đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trên xe rơ-moóc có sàn không bằng phẳng hoặc dạng sóng sẽ bị từ chối.

Yêu cầu chất lượng chất hàng


 1. Tất cả các lô hàng phải được cố định đúng cách bằng các thanh/dây đai chịu tải. Trách nhiệm của người gửi hàng và hãng vận chuyển là đảm bảo rằng các lô hàng được chất vào xe rơ-moóc theo cách để hàng hóa được chất không bị dịch chuyển trong quá trình vận chuyển. Khi sử dụng vận tải kết hợp (COFC), luôn sử dụng dây đai chịu tải, tuyệt đối không sử dụng thanh chịu tải để cố định hàng hóa được chất.
 2. Chỉ nên chất hàng hóa đã chất trên sàn vào các công-ten-nơ cao ít nhất 8 feet và đảm bảo rằng chiều cao phía trên chồng thùng carton tính từ đỉnh của chồng đến nóc của công-ten-nơ phải là 6 inch.
 3. Đảm bảo rằng tất cả các hộp (bất kể trọng lượng) tuân thủ các hướng dẫn về xe nâng kẹp được liệt kê dưới đây.

Ví dụ về lô hàng đã chất hàng trên sàn được xếp đúng cách

Ví dụ về lô hàng đã chất hàng trên sàn được xếp không đúng cách

Important: Nếu chất lượng chất hàng không đáp ứng chính sách Chất hàng trên sàn, lô hàng của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để nhận và bạn có thể được liên lạc về lô hàng của mình. Các vấn đề về chất lượng chất hàng có thể dẫn đến các khoản phí cho các dịch vụ ngoài kế hoạch hoặc từ chối các lô hàng.

Hướng dẫn về xe nâng kẹp

Bất kỳ xe rơ-moóc nào đã chất hàng trên sàn phải được phân loại là “có thể kẹp” hoặc “không thể kẹp”. Nếu hàng hóa được mô tả là có thể kẹp, phải có thể dỡ hoàn toàn hàng hóa khỏi xe rơ-moóc bằng cách sử dụng phụ kiện kẹp cho xe nâng để nâng. Đây là những xe nâng có bộ phận thủy lực mở và đóng xung quanh hàng được chất để kẹp và gắp lên. Nếu hàng hóa được mô tả là không thể kẹp, chỉ có thể dỡ hàng hóa khỏi xe rơ-moóc bằng tay. Hàng hóa “có thể kẹp” hoặc “không thể kẹp” phải đáp ứng những điều sau đây.

 • Khi chất hàng hóa vào xe rơ-moóc, hãy giữ khoảng cách ít nhất 3 inch giữa các chồng, và thành công-ten-nơ.
 • Đảm bảo rằng chiều cao phía trên chồng tính từ đỉnh của chồng đến nóc của công-ten-nơ phải là 6 inch.
 • Sắp xếp mỗi tầng sao cho đồng đều và thẳng hàng so với các tầng khác trên bề mặt để tất cả bốn mặt của chồng hàng hóa có thể được tiếp cận an toàn và “kẹp” bằng xe nâng kẹp. Chiều cao tầng có thể khác nhau.
 • Sản phẩm cũng phải được đặt theo cách để có thể được kẹp mà không cần phải sắp xếp lại hàng được chất.
 • Sử dụng miếng đệm giữa các chồng để tránh dịch chuyển trong quá trình đang quá cảnh. Tất cả các lô hàng phải được cố định đúng cách bằng các thanh/dây đai chịu tải. Trách nhiệm của hãng vận chuyển và người vận chuyển là đảm bảo rằng các lô hàng được chất vào xe rơ-moóc theo cách để hàng hóa được chất không bị dịch chuyển trong quá trình vận chuyển.
 • Phải sử dụng túi khí, miếng chêm dạng sóng hình kim cương, hoặc vật liệu chèn lót để cố định và duy trì sự ngăn cách giữa các chồng trong quá trình vận chuyển.
 • Hộp được coi là có thể kẹp phải có chiều rộng tối thiểu 24 inch và không dài quá 72 inch phù hợp với các hạn chế xe nâng kẹp tối thiểu và tối đa. Các hộp có thể kẹp không được dùng lực mạnh đẩy vào xe rơ-moóc trong quá trình chất hàng.
 • Sản phẩm phải được bọc lại với nhau bằng màng co nhiệt để tránh chất hàng không an toàn.


Hướng dẫn về tấm trượt

Khi sử dụng tấm trượt thay vì pallet, hãy đảm bảo tuân theo các hướng dẫn sau:

 • Đặt tấm trượt giữa sàn và sản phẩm, cũng như giữa các lớp. Chiều cao phía trên chồng hàng tính từ đỉnh của chồng hàng đến nóc công-ten-nơ phải là 6 inch.
 • Chỉ sử dụng các tấm trượt có kích thước pallet theo tiêu chuẩn của ngành (40 x 48 inch).
 • Phải chất các sản phẩm có chiều dài vượt quá 48 inch dọc theo chiều dài của công-ten-nơ hoặc xe rơ-moóc.

Hướng dẫn liên quan

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates