Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo mẫu dữ liệu hàng lưu kho và phân loại sản phẩm của bạn

Bằng cách phân loại sản phẩm, bạn có thể giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của mình trong khi tìm kiếm trên Amazon. Amazon sử dụng các giá trị do người bán cung cấp để xác định vị trí thông tin đăng tải xuất hiện trong danh mục Amazon. Nếu thông tin này bị thiếu hoặc không chính xác, khách hàng sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm, so sánh và mua sản phẩm của bạn.

Important: Chỉ những người bán chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mẫu dữ liệu hàng lưu kho. Tuy nhiên, tất cả người bán đều có thể sử dụng công cụ trình phân loại sản phẩm. Nếu bạn đã sử dụng Hướng dẫn cây phân loại ngành hàng trước đó, bạn vẫn có thể sử dụng các tệp này. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang sử dụng Trình phân loại sản phẩm, bao gồm các thông tin mới nhất và chính xác nhất về cấu trúc trang web Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Phân loại sản phẩm của bạn bằng Hướng dẫn cây phân loại ngành hàng.

Để xác định nhóm phân loại phù hợp cho sản phẩm của bạn, người bán chuyên nghiệp có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm và Trình phân loại sản phẩm như sau:

 1. Đi tới thẻ Hàng lưu kho và chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên. Hệ thống sẽ mở thẻ Tải xuống dữ liệu hàng lưu kho như tùy chọn mặc định.
 2. Trong Bước 1: Chọn Loại sản phẩm bạn muốn bán, duyệt để chọn nhóm phân loại sản phẩm phù hợp bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn này:
  1. Công cụ tìm kiếm:
   • Nhập tên hoặc từ khóa mô tả sản phẩm chính vào hộp tìm kiếm và nhấp vào Tìm kiếm.
   • Chọn loại sản phẩm bạn muốn đăng tải. Nhấp vào Xóa tìm kiếm để đi tới tìm kiếm tiếp theo.
   Note: Bạn có thể thực hiện nhiều lựa chọn nếu đang bán sản phẩm có nhiều nhóm phân loại khác nhau.
  2. Trình phân loại sản phẩm:
   • Chọn danh mục sản phẩm của bạn.
   • Tiếp tục thu hẹp các tùy chọn phân loại cho đến khi nút Chọn xuất hiện.
   • Nhấp vào Chọn để thêm nhóm phân loại vào danh sách của bạn.
   • Thực hiện lại các bước trên để phân loại tất cả sản phẩm của bạn.
   Note: Biểu tượng ổ khóa kế bên sản phẩm cho biết bạn cần phải được phê duyệt để bán sản phẩm này trên Amazon. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Danh mục và sản phẩm cần phê duyệt. Nếu bạn không tìm thấy loại sản phẩm, hãy kiểm tra các mẫu dành riêng cho từng danh mục trong phần Dữ liệu hàng lưu kho bên dưới trong thẻ đó. Chỉ sử dụng các mẫu này nếu bạn không tìm thấy loại sản phẩm bằng các công cụ trên.
 3. Xem lại các sản phẩm bạn đã chọn. Bạn có thể chỉnh sửa danh sách sản phẩm bằng cách loại bỏ các sản phẩm bạn không còn muốn đưa vào mẫu nữa.
 4. Trong Bước 2: Chọn Loại mẫu, rồi chọn chế độ cho loại mẫu bạn muốn tạo:
  • Nâng cao: Mẫu chứa tất cả các thuộc tính (bắt buộc, mong muốn và tùy chọn) liên quan đến các sản phẩm đã chọn.
  • Tùy chỉnh: Bạn có thể chọn nhóm thuộc tính liên quan đến các sản phẩm đã chọn ở trên mà bạn muốn thêm vào mẫu. Mẫu cũng bao gồm các thuộc tính bắt buộc.
 5. Nhấp vào Tạo mẫu.
  Note: Mẫu sau khi tạo sẽ được tải xuống trình duyệt của bạn và bạn có thể lưu một bản sao vào ổ đĩa cứng cục bộ. Giờ đây, bạn có thể điền mẫu dữ liệu hàng lưu kho hoặc nguồn cấp dữ liệu XML bằng các nhóm phân loại phù hợp với SKU và các dữ liệu cung cấp khác. Người bán sử dụng nguồn cấp dữ liệu XML có thể sử dụng chức năng Tải lên XML.

Tài nguyên video để phân loại sản phẩm

Theo dõi các video sau để biết thêm thông tin về quy trình phân loại và tải lên sản phẩm bằng Mẫu dữ liệu hàng lưu kho:

Tải lên hàng loạt hàng lưu kho cho người bán mới

Tải lên hàng loạt hàng lưu kho cho người bán nâng cao

Điền các trường phân loại trong tệp dữ liệu hàng lưu kho của bạn

Để thêm các mục hàng đã phân loại vào mẫu dữ liệu hàng lưu kho của bạn:

 1. Mở tệp dữ liệu hàng lưu kho và chọn thẻ Mẫu.
 2. Đối với mỗi hàng trong mẫu (đại diện cho một SKU), hãy bắt đầu bằng cách chọn giá trị Loại sản phẩm hợp lệ ở cột đầu tiên của hàng đó từ danh sách thả xuống.
 3. Sau đó, hãy chọn giá trị Từ khóa cho loại sản phẩm hợp lệ từ danh sách thả xuống trong cùng hàng.
Note: Nếu muốn đăng tải sản phẩm có Loại sản phẩm khác, bạn có thể phải tạo một mẫu mới có Loại sản phẩm đó nhằm đảm bảo mọi thuộc tính bắt buộc đều có trong tệp.

Tạo mẫu dữ liệu hàng lưu kho và phân loại sản phẩm của bạn


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates