Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sửa đổi thời gian xử lý

Amazon cung cấp thời gian giao hàng ước tính cho người mua trên các trang thông tin sản phẩm và trang thanh toán. Thời gian ước tính này dựa trên thời gian từ khi người mua đặt hàng cho đến khi giao hàng đến địa chỉ của người mua.

Thời gian xử lý là gì?

Thời gian xử lý (còn gọi là thời gian sản xuất hoặc thời gian chờ giao hàng) là thời gian từ khi người mua đặt hàng cho đến khi bạn giao đơn hàng cho hãng vận chuyển của bạn. Thời gian xử lý dùng để tính thời gian giao hàng cam kết xuất hiện trên trang thông tin đăng tải ưu đãi và thanh toán.

Trong Seller Central, bạn có thể thiết lập thời gian xử lý theo hai cách:

 • Đặt thời gian xử lý mặc định ở cấp tài khoản.
 • Đặt thời gian xử lý ASIN cụ thể cho các sản phẩm cụ thể, điều này sẽ ghi đè thời gian xử lý cấp tài khoản cho ASIN đó.

Thời gian xử lý mặc định là gì?

Thời gian xử lý mặc định là thời gian xử lý được đặt ở cấp tài khoản và áp dụng cho tất cả sản phẩm của bạn trừ khi bạn đặt thời gian xử lý cụ thể cho ASIN, trong trường hợp đó sẽ ghi đè lên thời gian xử lý cấp tài khoản cho ASIN cụ thể đó. Bạn có thể đặt thời gian xử lý mặc định cho tài khoản của mình thành Cùng ngày, 1 ngày làm việc hoặc 2 ngày làm việc. Điều này không ảnh hưởng đến các sản phẩm có thời gian xử lý cấp sản phẩm.

Đối với thời gian xử lý cùng ngày, tất cả các đơn hàng nhận được trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng phải được vận chuyển và xác nhận trong ngày nhận được đơn hàng để tránh giao hàng trễ. Tất cả các đơn hàng nhận được sau thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng phải được vận chuyển và xác nhận trong ngày kế tiếp sau khi nhận được đơn hàng.

Ví dụ: người bán có thời gian xử lý cùng ngày với thời gian chốt đơn hàng là 12 giờ chiều và nhận được đơn hàng vào 11 giờ sáng thứ Hai. Đơn hàng đó sẽ cần phải được vận chuyển vào thứ Hai, đó là vào cùng ngày nhận được đơn hàng. Nếu được nhận vào 4 giờ chiều thứ Hai, đơn hàng sẽ cần phải được vận chuyển vào thứ Ba, tức ngày hôm sau ngày nhận hàng.

Note: Thời hạn cuối cùng mặc định là 2 giờ chiều giờ địa phương, nhưng bạn có thể chỉnh sửa thời gian đó trong cài đặt vận chuyển của mình.
Note: Đối với người bán chuyên nghiệp mới tham gia Amazon, thời gian xử lý mặc định sẽ được đặt thành 1 ngày và người bán sẽ có tùy chọn thay đổi thành cùng ngày hoặc 2 ngày.

Tôi có thể cập nhật thời gian xử lý mặc định bằng cách nào?

Để cập nhật thời gian xử lý mặc định trên Seller Central, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Trên trang Cài đặt vận chuyển, điều hướng đến Cài đặt vận chuyển chung.
 2. Cuộn xuống Thời gian xử lý và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Chọn 1 ngày hoặc 2 ngày và nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Nhập khả năng xử lý đơn hàng của bạn và nhấp vào Lưu. Điều này sẽ cho phép bạn thiết lập giới hạn số lượng đơn hàng bạn có thể xử lý trong thời gian xử lý mặc định của mình và tránh ảnh hưởng đến Tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR) khi bạn nhận được nhiều đơn hàng hơn mức bạn có thể quản lý bằng cách bổ sung thêm một ngày vào thời gian xử lý cho tất cả các đơn hàng vượt quá khả năng xử lý bạn đã thiết lập.
  Note: Bạn chỉ có thể thay đổi thời gian xử lý mặc định một lần trong 24 giờ và có thể mất đến 24 giờ để thay đổi có hiệu lực.

Tôi có thể sửa đổi thời gian xử lý cho các sản phẩm cụ thể bằng cách nào?

Nếu bạn cần nhiều thời gian hơn thời gian xử lý mặc định đã được xác định để vận chuyển các sản phẩm cụ thể, bạn có thể thiết lập thời gian xử lý dài hơn cho các sản phẩm này.

Có ba cách bạn có thể sửa đổi thời gian xử lý với số lượng lớn:

 • Sử dụng Công cụ nạp hàng lưu kho:
  1. Từ trang Mẫu dữ liệu hàng lưu kho, hướng dẫn quy cách và hướng dẫn cây phân loại ngành hàng (BTG), điều hướng đến phần Chọn mẫu tệp và tải xuống tệp Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt của bạn.
  2. Đọc hướng dẫn trong thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong tệp Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt.
  3. Trong thẻ Mẫu, điền vào tất cả các trường bắt buộc và trường thời gian xử lý (hoặc trường thời gian chờ giao hàng) (Mỗi hàng một SKU)
  4. Lưu tệp ở định dạng phân tách bằng thẻ văn bản (.txt)
  5. Tải tệp lên bằng cách đi đến Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm bằng cách tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Chọn loại tệp là Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt.
 • Sử dụng tệp Bảng giá và số lượng:
  1. Từ trang Mẫu dữ liệu hàng lưu kho, hướng dẫn quy cách và hướng dẫn cây phân loại ngành hàng (BTG), điều hướng đến phần Chọn mẫu tệp và tải xuống tệp Bảng giá và số lượng của bạn.
  2. Đọc hướng dẫn trong thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm.
  3. Trong thẻ Mẫu, điền vào tất cả các trường bắt buộc và trường thời gian xử lý (Mỗi hàng một ASIN).
  4. Lưu tệp ở định dạng phân tách bằng thẻ văn bản (.txt)
  5. Tải tệp lên bằng cách đi đến Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm bằng cách tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Chọn loại tệp là tệp Bảng giá và số lượng.
 • Sử dụng Trình tải lên danh mục sản phẩm:
  1. Từ trang Tải lên hàng lưu kho bằng Trình tải lên danh mục sản phẩm, tải xuống tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm của bạn.
  2. Đọc hướng dẫn trong thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm.
  3. Trong thẻ Mẫu, điền vào tất cả các trường bắt buộc và trường thời gian chờ giao hàng (Mỗi hàng một ASIN)
  4. Lưu tệp ở định dạng phân tách bằng thẻ văn bản (.txt)
  5. Tải tệp lên bằng cách đi đến Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm bằng cách tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Chọn loại tệp là Tệp dữ liệu hàng lưu kho theo danh mục cụ thể.

Note: Việc để trống trường thời gian xử lý (hoặc thời gian chờ giao hàng) trong các mẫu trên sẽ khiến Amazon đặt lại thời gian xử lý mặc định ở cấp tài khoản của bạn.
Note: Ưu đãi của bạn sẽ cập nhật trên Amazon trong vòng 15 phút. Trong trường hợp đăng tải tối đa lên hệ thống Amazon, thông tin ưu đãi có thể mất đến 24 giờ và thông tin sản phẩm là 48 giờ.

Tại sao thiết lập thời gian xử lý nhanh hơn và chính xác lại quan trọng?

Khách hàng thích tốc độ giao hàng nhanh hơn và có nhiều khả năng mua sản phẩm có thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn. Các sản phẩm có thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn cũng có nhiều khả năng trở thành ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm. Việc thiết lập thời gian xử lý nhanh hơn và chính xác hơn cũng giúp cải thiện trải nghiệm giao hàng đến khách hàng của bạn.

Thời gian xử lý ảnh hưởng đến hiệu suất tài khoản của tôi như thế nào?

Ngày giao hàng dự kiến cho các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện sẽ được tính dựa trên ngày đặt hàng + thời gian xử lý. Ví dụ: nếu thời gian xử lý mặc định của bạn là 1 ngày, ngày giao hàng dự kiến cho các đơn hàng đặt trước nửa đêm sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Đối với thời gian xử lý cùng ngày, tất cả các đơn hàng nhận được trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng phải được vận chuyển và xác nhận trong ngày nhận được đơn hàng để tránh giao hàng trễ. Đối với thời gian xử lý cùng ngày, tất cả các đơn hàng nhận được sau thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng phải được vận chuyển và xác nhận trong ngày kế tiếp sau khi nhận được đơn hàng.

Note: Thời hạn cuối cùng mặc định là 2 giờ chiều giờ địa phương, nhưng bạn có thể chỉnh sửa thời gian đó trong cài đặt vận chuyển của mình.

Điều quan trọng là phải xác nhận vận chuyển đơn hàng vào ngày giao hàng dự kiến để đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR) đối với tài khoản của bạn. Nếu bạn gửi sản phẩm đúng thời hạn nhưng không xác nhận trước ngày giao hàng, sản phẩm sẽ được coi là giao hàng trễ. Không vận chuyển đúng hạn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ lô hàng giao trễ của bạn, hãy sử dụng Khả năng xử lý đơn hàng để tránh vận chuyển chậm trễ. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Tỷ lệ lô hàng giao trễ.

Tôi có thể đặt thời gian xử lý cùng ngày không?

Để cài đặt thời gian xử lý cùng ngày thì bạn có hai tùy chọn. Bạn có thể đặt thời gian xử lý cùng ngày làm thời gian xử lý mặc định cho tài khoản hoặc bạn có thể chọn sử dụng thời gian xử lý cùng ngày cho các mẫu vận chuyển cụ thể. Cách này tăng cường sự linh hoạt cho bạn để thiết lập thời gian xử lý cùng ngày cho một số hoặc tất cả sản phẩm của bạn. Thời gian xử lý cùng ngày thiết lập trên các mẫu vận chuyển chỉ áp dụng cho các tùy chọn vận chuyển Tiêu chuẩn và Nhanh và chỉ dành cho người bán đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất giao hàng cao theo yêu cầu. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Thời gian xử lý cùng ngày.

Các cài đặt thời gian xử lý này có ảnh hưởng đến các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) và Dịch vụ vận chuyển cao cấp không?

Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) và Dịch vụ vận chuyển cao cấp (Giao hàng cùng ngày, Giao hàng vào ngày kế tiếp và Giao hàng hai ngày) yêu cầu người bán phải vận chuyển tất cả các đơn hàng mà họ nhận được trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng vào cùng ngày nhận được đơn hàng.

Khuyến nghị về thời gian xử lý cấp sản phẩm

Amazon tạo ra các khuyến nghị về thời gian xử lý cho các sản phẩm mà chúng tôi thấy có khoảng cách giữa thời gian xử lý bạn thiết lập, thời gian xử lý thực tế cho sản phẩm đó và thời gian xử lý của bạn đối với các sản phẩm tương tự trên Amazon. Đối với các sản phẩm mà bạn đã chứng minh có khả năng xử lý nhanh hơn thời gian xử lý các ASIN cụ thể hiện đang được bạn thiết lập, chúng tôi sẽ đề xuất các điều chỉnh để đặt thời gian xử lý ngắn hơn. Đối với các sản phẩm có thời gian xử lý của bạn chậm hơn thời gian xử lý bạn đã thiết lập, chúng tôi sẽ khuyến nghị các điều chỉnh để đặt thời gian xử lý dài hơn. Các khuyến nghị được làm mới hàng tháng và dựa trên thời gian xử lý của tháng trước để đảm bảo các khuyến nghị phản ánh năng lực xử lý sản phẩm gần đây nhất của bạn để giao hàng.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi và cập nhật các khuyến nghị về thời gian xử lý của mình. Cài đặt thời gian xử lý chính xác sẽ hỗ trợ ngày giao hàng dự tính cho khách hàng.

Để xem và cấu hình thời gian xử lý được đề xuất của bạn:

 1. Trên Seller Central, truy cập Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Quản lý sản phẩm do người bán tự hoàn thiện.
 2. Chọn thẻ Khuyến nghị để xem tất cả các sản phẩm có thời gian xử lý khuyến nghị.
  Note: Nếu không có khuyến nghị, điều này có thể chỉ ra rằng bạn không có bất kỳ Đơn vị phân loại hàng tồn kho nào do người bán tự hoàn thiện với tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn trên trang Quản lý hàng lưu kho hoặc thời gian xử lý cụ thể của sản phẩm được cấu hình của bạn đã căn chỉnh với thời gian xử lý trung bình thực tế của bạn.
 3. Nhấp vào Cập nhật để chấp nhận thời gian xử lý được đề xuất.
  Note: Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm để cập nhật thời gian xử lý với số lượng lớn.
 4. Nhấp vào Bỏ qua để bỏ qua khuyến nghị.
 5. Hãy kiểm tra lại vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo để xem các khuyến nghị mới nhất về thời gian xử lý.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates