Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chất lượng thông tin đăng tải

Thông tin đăng tải chất lượng cao giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách giúp khách hàng tìm, đánh giá và mua sản phẩm của bạn dễ dàng hơn. Trang thông tin chi tiết chứa các thông tin chính mà khách hàng cần để đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Khi các trường thích hợp được điền thông tin chất lượng, trang thông tin chi tiết có thể hiển thị cao hơn trong kết quả tìm kiếm, làm tăng tỷ lệ ngẫu nhiên khách hàng nhấp vào để xem. Có thông tin chất lượng cũng có thể làm cho khả năng khách hàng mua sản phẩm cao hơn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các hướng dẫn sau:

Thông tin cơ bản về sản phẩm của bạn

Thông tin đăng tải chất lượng cao bắt đầu bằng thông tin cơ bản: hình ảnh, thương hiệu và mô tả.

 • Hình ảnh

  Sự hiện diện của hình ảnh chất lượng là yếu tố quan trọng giúp khách hàng chọn kết quả tìm kiếm này thay vì một kết quả khác. Hình ảnh giúp họ đánh giá trực quan và so sánh các tính năng chính và sự phù hợp của sản phẩm. Nhiều hình ảnh cho phép họ nhìn thấy tất cả các góc độ của sản phẩm, làm phong phú thêm kinh nghiệm mua hàng của họ.

  Note: Hình ảnh phải có nền trắng và lấp đầy ít nhất 85% không gian hình ảnh.

 • Thương hiệu

  Thương hiệu cung cấp cho khách hàng một thuộc tính khác có thể làm cơ sở cho quyết định mua hàng của họ vì nó cho phép họ lọc kết quả tìm kiếm. Nếu khách hàng lọc theo thương hiệu và thông tin đăng tải của bạn bị thiếu danh sách chỉ định thương hiệu — ngay cả khi nó được đưa vào mô tả — khách hàng có thể không bao giờ tìm thấy thông tin đăng tải của bạn.

 • Mô tả

  Cung cấp các thông tin chi tiết khách hàng sử dụng để so sánh các sản phẩm tương tự và đưa ra quyết định mua hàng. Mô tả phải chứa thông tin chi tiết về các tính năng và cách sử dụng của sản phẩm cũng như làm nổi bật thông tin sản phẩm cụ thể không nằm ở nơi khác trên trang.

Thông tin chi tiết về sản phẩm

Thông tin chi tiết — chẳng hạn như kích thước, số bộ phận của nhà sản xuất và loại chất liệu — có thể giúp khách hàng tìm thấy thông tin đăng tải của bạn:

 • Kích cỡ, chẳng hạn như kích cỡ giày, cho phép khách hàng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm và tìm nhanh hơn và mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ.
 • Loại chất liệu, chẳng hạn như lụa cho quần áo hoặc vải bố cho ba lô, cho phép khách hàng thu hẹp tìm kiếm của họ dựa trên tùy chọn về chất liệu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates