Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

UPC và IPQ dành cho gói sản phẩm

Đối với hầu hết các sản phẩm được đăng tải trên Amazon, thông tin đăng tải cho gói sản phẩm chỉ được phép đối với sản phẩm được đóng gói bởi nhà sản xuất có Mã sản phẩm chung (UPC) duy nhất. Bạn phải nhập Số lượng gói hàng (IPQ) cho các sản phẩm này.

Ví dụ

Có UPC khác nhau cho một đơn vị và một gói gồm nhiều đơn vị đó. Nếu bạn tạo gói sản phẩm mà không phải do nhà sản xuất đóng gói, hãy xác minh có ASIN cho gói sản phẩm hay không. Nếu đã có ASIN, hãy sử dụng ASIN trùng khớp với gói sản phẩm. Nếu chưa có ASIN cho gói sản phẩm, bạn phải tạo một ASIN mới bằng cách sử dụng UPC duy nhất của sản phẩm. Các ví dụ dưới đây minh họa tầm quan trọng của UPC và IPQ đối với bộ sản phẩm. ASIN cho gói sản phẩm không phải do nhà sản xuất đóng gói không được đăng tải là biến thể của ASIN gói sản phẩm do nhà sản xuất đóng gói. Bạn phải trùng khớp thông tin đăng tải với trang chi tiết sản phẩm của gói sản phẩm giống hệt hoặc tạo một ASIN mới có UPC duy nhất.

Tiêu đề (nhà sản xuất đóng gói) UPC IPQ Giá
Cùng một trang chi tiết sản phẩm
Sản phẩm X (Gói gồm 2 đơn vị sản phẩm) 000123456789 2 $38
Sản phẩm X 000123456788 1 $19
Tiêu đề (không phải do nhà sản xuất đóng gói)

Trang chi tiết sản phẩm mới
Sản phẩm X (Gói gồm 6 đơn vị sản phẩm) 000123456790 6 $114

Tiêu đề (nhà sản xuất đóng gói) UPC IPQ Giá
Cùng một trang chi tiết sản phẩm
Đồ uống thương hiệu Y, Gói gồm 12 đơn vị sản phẩm 000123456789 12 $35
Đồ uống ương hiệu Y, 1 chai 000123456788 1 $4
Tiêu đề (không phải do nhà sản xuất đóng gói)

Trang chi tiết sản phẩm mới
Đồ uống thương hiệu Y, Gói gồm 48 đơn vị sản phẩm 000123456790 48 $130

Tiêu đề (nhà sản xuất đóng gói) UPC IPQ Giá
Cùng một trang chi tiết sản phẩm
Đồ ăn tối thương hiệu Y, gói gồm bốn đĩa 000123456789 4 $20
Đồ ăn tối thương hiệu Y 000123456788 1 $6
Tiêu đề (không phải do nhà sản xuất đóng gói)

Trang chi tiết sản phẩm mới
Đồ ăn tối thương hiệu Y, gói gồm 16 đĩa 000123456790 16 $68

Cách để thiết lập IPQ cho một sản phẩm


Dữ liệu hàng lưu kho


XML

Sau khi bạn đã định vị trường IPQ trong mẫu, bạn sẽ nhập giá trị IPQ như bảng dưới đây.

Tiêu đề (nhà sản xuất đóng gói) UPC IPQ Giá
Cùng một trang chi tiết sản phẩm
Sản phẩm X (Gói gồm 2 đơn vị sản phẩm) 000123456789 2 $38
Sản phẩm X 000123456788 1 $19
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates