Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ nhãn FBA

Đối với các sản phẩm đủ điều kiện yêu cầu mã vạch Amazon, bạn có thể trả phí cho Amazon để yêu cầu dán các nhãn mã vạch đó trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Điều kiện áp dụng

Để đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ nhãn FBA, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tình trạng: Bất kỳ tình trạng nào (mới, đã qua sử dụng, sưu tầm, tân trang)
 • Loại sản phẩm: Bất kỳ loại sản phẩm nào (phương tiện truyền thông và phi truyền thông)
 • Không bị cấm, hạn chế hoặc có giá trị cao

Theo quyết định của mình, Amazon sẽ xác định sản phẩm nào đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để sử dụng Dịch vụ nhãn FBA. Chúng tôi có quyền loại bỏ các sản phẩm khỏi dịch vụ này nếu sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu trên.

Terms and conditions

Bằng cách kích hoạt Dịch vụ nhãn FBA, bạn đồng ý để Amazon dán nhãn mã vạch cho hàng tồn kho đủ điều kiện của bạn theo các điều khoản và điều kiện sau:

 • Chúng tôi sẽ dán mã vạch Amazon cho các mục hàng đủ điều kiện của bạn khi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng sử dụng thông tin sản phẩm mà bạn cung cấp.
 • Bạn sẽ phải trả $0,55 trên mỗi đơn vị sản phẩm.
 • Bạn có thể chọn tự dán nhãn mã vạch cho từng sản phẩm riêng lẻ bằng cách chọn Người bán bên dưới mục Ai dán nhãn trong quá trình tạo lô hàng.
 • Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn phân chia lô hàng để các mục hàng dành cho Dịch vụ nhãn FBA được đóng gói cùng nhau.
 • Các lô hàng được chuyển đến Dịch vụ nhãn FBA có thể được chia thành nhiều lô hàng.

Đối với các sản phẩm không đủ điều kiện nhận Dịch vụ nhãn FBA, bạn có trách nhiệm dán tất cả mã vạch Amazon bắt buộc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mục Sử dụng mã vạch Amazon để theo dõi hàng tồn kho.

Đối với các sản phẩm đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi ảo với mã vạch nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mục Sử dụng tính năng theo dõi ảo FBA.

Cách thay đổi tùy chọn Dịch vụ nhãn FBA

Bạn có thể thay đổi tùy chọn Dịch vụ nhãn FBA trong cài đặt Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

 1. Trong menu Cài đặt thả xuống, hãy chọn Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
 2. Trong phần Dịch vụ tùy chọn, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bên dưới Ai dán nhãn?, chọn Amazon để đăng ký dịch vụ nhãn FBA hoặc Người bán để hủy yêu cầu đăng ký của bạn.
 4. Nhấp vào Cập nhật.
Important: Cài đặt mới sẽ được áp dụng cho các lô hàng bạn tạo sau khi thay đổi tùy chọn. Nếu bạn muốn cài đặt mới áp dụng cho một lô hàng mà bạn đang xử lý, bạn phải xóa lô hàng và tạo một lô hàng mới.

Cách xác định các lô hàng Dịch vụ nhãn FBA

Các lô hàng cho Dịch vụ nhãn FBA có thể được xác định bằng các đặc điểm sau:

 • Nhãn pallet FBA hoặc hộp có FBA-PREP ở góc trên bên trái
 • Thông báo Nhãn mục hàng: bắt buộc (Dịch vụ nhãn) trong chi tiết lô hàng trên trang Hàng đợi vận chuyển
 • Tham chiếu Dịch vụ nhãn FBA và các khoản phí liên quan ước tính trên thẻ Nhãn dán sản phẩm của quy trình tạo lô hàng

FBA Label Service fee

Phí Dịch vụ nhãn FBA là $0,55 cho mỗi mục hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates