Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cách đăng tải sản phẩm không có Mã nhận dạng sản phẩm (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN)

Nếu sản phẩm của bạn không có Mã nhận dạng sản phẩm, hay còn gọi là GTIN (Mã số thương phẩm toàn cầu), bạn có thể có đủ điều kiện yêu cầu miễn trừ GTIN. Đầu tiên, hãy kiểm tra Danh mục Amazon để xem sản phẩm của bạn đã tồn tại chưa. Nếu sản phẩm của bạn trùng khớp với một sản phẩm hiện có, bạn có thể thêm ưu đãi của mình vào trang chi tiết sản phẩm hiện có mà không cần có GTIN. Tuy nhiên, nếu sản phẩm của bạn không trùng khớp với sản phẩm hiện có, bạn cần yêu cầu miễn trừ GTIN rồi thêm sản phẩm của mình vào.

Trang này gồm ba phần giải thích những điều bạn cần biết trước khi yêu cầu miễn trừ GTIN, các bước chi tiết về cách yêu cầu miễn trừ GTIN và thông tin giúp bạn thêm sản phẩm của mình sau khi được miễn trừ GTIN.

Trước khi bạn yêu cầu miễn trừ GTIN

Lưu ý rằng chúng tôi có danh sách các thương hiệu yêu cầu GTIN khi đăng tải thông tin trên Amazon. Miễn trừ GTIN không dành cho các thương hiệu này vì thương hiệu đã cung cấp mã vạch được GS1 phê duyệt cho các sản phẩm của họ. Ngay cả khi được miễn trừ GTIN cho một danh mục nhất định, bạn sẽ không thể đăng bán một trong những mục hàng có thương hiệu này nếu không có mã nhận dạng sản phẩm.

Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống danh sách các thương hiệu yêu cầu GTIN.

Dưới đây là một số trường hợp bạn có thể đăng ký miễn trừ GTIN:

 • Bạn muốn bán các sản phẩm không được thương hiệu, nhà sản xuất hoặc nhà xuất bản cung cấp GTIN. Ví dụ: sản phẩm nhãn hiệu riêng hoặc sản phẩm thủ công.
 • Bạn muốn bán các sản phẩm mà bạn là nhà sản xuất, thương hiệu hoặc nhà xuất bản và bạn không có mã vạch trên các sản phẩm. Ví dụ: sản phẩm nhãn hiệu riêng hoặc sản phẩm thủ công.
 • Bạn muốn bán các bộ phận của sản phẩm không có GTIN. Ví dụ: phụ tùng ô tô & xe thể thao hoặc phụ kiện di động.
 • Bạn muốn bán một gói gồm nhiều sản phẩm đóng gói chung . Ví dụ: một gói gồm thắt lưng và ví da hoặc một gói gồm hai chiếc áo sơ mi.
  • Note: 1. Tìm hiểu thêm về tổng quan về các yêu cầu danh mục và miễn trừ UPC để hiểu về các danh mục không yêu cầu Mã nhận dạng sản phẩm khi đăng tải.
  • Note: 2. Nếu các danh mục mà bạn lập kế hoạch đăng tải bị hạn chế, bạn cũng sẽ cần yêu cầu phê duyệt cấp danh mục ngoài việc yêu cầu miễn trừ GTIN để bắt đầu đăng tải sản phẩm. Nếu bạn chưa có yêu cầu phê duyệt này, hãy truy cập Tổng quan về Danh mục để biết thêm thông tin về phê duyệt cấp danh mục và áp dụng theo hướng dẫn.

Cách yêu cầu miễn trừ GTIN

Bạn có thể đăng ký miễn trừ GTIN tại đây . Trước khi đăng ký, hãy bảo đảm bạn có thông tin sau đây:

 • Tên sản phẩm và tối thiểu là hai (và tối đa là chín) hình ảnh chụp tất cả các mặt sản phẩm và bao bì của sản phẩm. Đảm bảo đáp ứng các hướng dẫn được đề cập dưới đây:
  • Tên thương hiệu nhập trong quá trình đăng ký phải trùng khớp tuyệt đối với tên thương hiệu có trên sản phẩm và/hoặc bao bì
  • Hình ảnh phải là hình ảnh thực tế của sản phẩm và bao bì, có nghĩa là sản phẩm và bao bì cần được cầm trong tay hoặc đặt trên bàn trong khi chụp ảnh
  • Thương hiệu được dán cố định trên bao bì và/hoặc sản phẩm
  • Sản phẩm không nên có sẵn mã vạch được GS1 phê duyệt trên sản phẩm và/hoặc bao bì của sản phẩm. Nếu có mã vạch được GS1 phê duyệt, bạn có thể sử dụng mã vạch đó để đăng tải sản phẩm thay vì đăng ký Miễn trừ GTIN.

Sau khi bạn có được hình ảnh sản phẩm, hãy làm theo các bước dưới đây để đăng ký miễn trừ GTIN.
 1. Trên trang Đăng ký miễn trừ GTIN, nhấp vào nút Chọn, sau đó chọn Danh mục sản phẩm từ danh sách bật lên.
 2. Nhập tên thương hiệu hoặc nhà xuất bản vào trường Thương hiệu/Nhà xuất bản. Đối với mục hàng và gói sản phẩm không có thương hiệu, nhập Chung (phân biệt chữ hoa và chữ thường). Mẹo: bạn có thể nộp đơn xin nhiều miễn trừ (tối đa 10) bằng cách nhấp vào +Thêm thương hiệu/nhà xuất bản khác để thêm thương hiệu hoặc nhà xuất bản trong cùng danh mục và nhấp vào +Thêm danh mục khác để thêm danh mục mới.
 3. Nhấp vào nút Kiểm tra tính đủ điều kiện. Một bản tóm tắt tính đủ điều kiện sẽ xuất hiện. Dấu kiểm sẽ xuất hiện trong cột Trạng thái nếu bạn đủ điều kiện để được miễn trừ. Nếu sản phẩm của bạn không đủ điều kiện được miễn trừ GTIN, bạn sẽ không thể tiếp tục bước sau.
 4. Nếu sản phẩm của bạn đủ điều kiện được miễn trừ, nhấp vào nút Tiếp tục gửi bằng chứng.
 5. Trên trang Cung cấp bằng chứng, tải lên hình ảnh của bạn:
  • Cung cấp Tên sản phẩm và tải lên hình ảnh cho thấy tất cả các mặt của sản phẩm đó.
  Lặp lại bước 5 cho tất cả sản phẩm trong yêu cầu miễn trừ của bạn.
 6. Nhấp vào Gửi yêu cầu
Bạn sẽ nhận được email trong vòng 48 giờ về trạng thái phê duyệt yêu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu trong nhật ký hoạt động.

Trong quá trình nộp đơn, bạn có thể gặp phải các lỗi sau đây. Nhấp vào từng lỗi để biết thêm thông tin về lỗi và cách giải quyết:

Cách thêm sản phẩm sau khi bạn được miễn trừ GTIN

Xem video này để tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin đăng tải sau khi bạn được Miễn trừ GTIN:

Những điều cần nhớ:

 • Sau khi bạn đã đăng ký Miễn trừ GTIN, hãy kiểm tra trạng thái yêu cầu trong nhật ký hoạt động của bạn.
 • Sau khi bạn có được miễn trừ GTIN, hãy đợi 30 phút trước khi thêm sản phẩm theo cách tương tự như khi thêm thông tin đăng tải với GTIN. Hệ thống của chúng tôi sẽ xác định việc miễn trừ GTIN và cho phép bạn tiến hành mà không cần GTIN (Mã nhận dạng sản phẩm)
 • Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần yêu cầu phê duyệt cấp Danh mục ngoài việc yêu cầu phê duyệt miễn trừ GTIN để bắt đầu đăng tải sản phẩm trên Seller Central. Trong trường hợp bạn không thể đăng tải sản phẩm bằng cách sử dụng Miễn trừ GTIN đã được phê duyệt, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem bạn đã được phê duyệt để đăng tải trong danh mục cụ thể đó chưa. Nếu bạn chưa có yêu cầu phê duyệt này, hãy truy cập Tổng quan về Danh mục để biết thêm thông tin về phê duyệt cấp danh mục và áp dụng theo hướng dẫn
 • Để áp dụng được miễn trừ, hãy đảm bảo nhập tên Danh mụcThương hiệu/Nhà xuất bản chính xác như tên xuất hiện trong thông báo yêu cầu phê duyệt miễn trừ của bạn. Nếu bạn sử dụng trường hợp khác hoặc chèn thêm ký tự hay dấu cách, hệ thống sẽ không nhận ra trạng thái miễn trừ của bạn
 • Sau khi yêu cầu phê duyệt, bạn có thể để trống cột Mã nhận dạng sản phẩm và Loại mã nhận dạng sản phẩm

 • Bạn có thể đăng ký miễn trừ lại trong trường hợp bạn đã được miễn trừ GTIN dưới tên thương hiệu hoặc danh mục không chính xác.
 • Miễn trừ GTIN chỉ được cấp để đăng tải thông tin sản phẩm không có Mã nhận dạng sản phẩm. Bạn có thể sẽ phải yêu cầu phê duyệt thêm từ Thương hiệu để đăng tải sản phẩm.
 • Mỗi khi bạn muốn đăng tải thông tin dưới tên thương hiệu hoặc danh mục khác, bạn sẽ phải đăng ký miễn trừ GTIN.
 • Bạn có thể đăng ký miễn trừ GTIN cho tối đa mười tổ hợp tên thương hiệu và danh mục khác nhau trong một mẫu đơn duy nhất.

Có hai cách để thêm sản phẩm trong Seller Central:

Thêm một sản phẩm (từng sản phẩm một): Dành cho người bán chuyên nghiệp và cá nhân

Xem Thêm từng sản phẩm một để biết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng công cụ này. Khi có miễn trừ GTIN, bạn không cần phải nhập bất cứ thông tin gì vào các trường Mã nhận dạng sản phẩmLoại mã nhận dạng sản phẩm trong phần Thông tin quan trọng.

Note: Hãy đảm bảo danh mục bạn đang đăng tải không bị hạn chế hoặc bạn đã xin được phê duyệt theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về các danh mục cần có yêu cầu phê duyệt, hãy truy cập Tổng quan về danh mục.


 1. Vào Hàng lưu kho > Thêm một sản phẩm > nhấp vào “Tôi đang thêm một sản phẩm không được bán trên Amazon” và nhập chi tiết về sản phẩm.
 2. Nếu không có Mã nhận dạng sản phẩm (Mã vạch, UPC, EAN, JAN hoặc ISBN) trên sản phẩm hoặc bao bì, bạn có thể đăng ký miễn trừ GTIN và thêm sản phẩm của bạn mà không cần có Mã nhận dạng sản phẩm.
 3. Sau khi đã có miễn trừ GTIN, hãy đợi 30 phút trước khi đăng tải sản phẩm.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng để thêm thông tin đăng tải, hãy nhấp vào “Tôi đang thêm một sản phẩm không được bán trên Amazon” và nhập chi tiết về sản phẩm. Chọn loại sản phẩm chính xác đã được phê duyệt miễn trừ GTIN.
 5. Vui lòng chọn loại sản phẩm chính xác đã được phê duyệt miễn trừ GTIN.
 6. Bắt đầu thêm tên thương hiệu bạn đã được miễn trừ. Sau khi bạn thêm tên thương hiệu hợp lệ, trường Mã nhận dạng sản phẩm sẽ không được tô đỏ, có nghĩa đó là thông tin không bắt buộc.
 7. Điền vào tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm. Các trường được đánh dấu bằng màu đỏ là bắt buộc. Nếu cần, hãy chọn tùy chọn Xem nâng cao ở trên cùng bên phải để thêm bất kỳ chi tiết bắt buộc nào khác. Sau khi tất cả các thuộc tính bắt buộc đã được điền vào, nút Lưu và kết thúc ở phía dưới cùng sẽ thay đổi từ màu xám sang màu xanh mòng két.
Note: Nếu sản phẩm của bạn không có thương hiệu, chẳng hạn như gói sản phẩm, hãy nhập từ “Chung” (phân biệt chữ hoa và chữ thường) vào trường “Tên thương hiệu”.

Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên (tải lên hàng loạt): Chỉ dành cho Người bán chuyên nghiệp

Xem phần Thêm sản phẩm của bạn bằng dữ liệu hàng lưu kho để biết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng công cụ này. Khi có miễn trừ GTIN, bạn có thể để trống các cột Mã nhận dạng sản phẩmLoại mã nhận dạng sản phẩm trong mẫu.

Note: Hãy đảm bảo danh mục bạn đang đăng tải không bị hạn chế hoặc bạn đã xin được phê duyệt theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về các danh mục cần có yêu cầu phê duyệt, hãy truy cập Tổng quan về danh mục.


 1. Đi tới Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Nhấp vào thẻ Tải xuống dữ liệu hàng lưu kho
 2. Chuyển đến mục “Công cụ tìm kiếm” và nhập loại sản phẩm bạn muốn đăng tải

  Nếu danh mục bạn chọn không cần có yêu cầu phê duyệt, bạn sẽ dùng được nút Chọn. Nếu sản phẩm yêu cầu phê duyệt danh mục, nhấp vào Yêu cầu phê duyệt. Để biết thêm thông tin về việc bán các sản phẩm bị hạn chế, hãy truy cập Danh mục và sản phẩm cần có yêu cầu phê duyệt .

 3. Nếu công cụ tìm kiếm không đưa ra kết quả về danh mục mà bạn đang tìm kiếm, hãy thử sử dụng các danh mục có trình phân loại sản phẩm bên dưới thanh tìm kiếm.
 4. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có đồ trang sức thời trang không yêu cầu bất kỳ miễn trừ UPC nào.
 5. Sau khi bạn đã chọn tất cả các nút có liên quan, nhấp vào loại mẫu bạn muốn tạo và nhấp vào Tạo mẫu.
 6. Ngoài ra, nếu bạn muốn điền vào mẫu đăng tải danh mục cụ thể, hãy tải xuống tệp danh mục yêu cầu bằng cách nhấp vào liên kết này. Hãy nhớ điền vào loại thông tin sản phẩm và để trống cột Mã nhận dạng sản phẩm và Loại mã nhận dạng sản phẩm trong mẫu đăng tải hàng loạt. Tên thương hiệu đã nhập phải giống với tên thương hiệu được sử dụng để được miễn trừ GTIN.
Note: Miễn trừ GTIN được cấp sau ngày 24 tháng 08 năm 2018 sẽ không bị hết hạn. Nếu miễn trừ của bạn đã được phê duyệt trước ngày này, vui lòng đăng ký lại bằng cách sử dụng trang Miễn trừ GTIN. Kiểm tra các miễn trừ GTIN hiện có trong nhật ký hoạt động của bạn.

Thông tin bổ sung


Cách đăng tải sản phẩm không có Mã nhận dạng sản phẩm (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN)


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates