Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nâng cấp thông tin đăng tải của bạn

Khách hàng tìm kiếm và duyệt tìm trên Amazon bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể. Để cải thiện khả năng phát hiện sản phẩm và tỷ lệ chuyển đổi, bạn cần đảm bảo thông tin đăng tải chính xác và đầy đủ. Công cụ Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm cung cấp các chế độ xem bằng cách thêm thông tin sản phẩm cần thiết vào thông tin đăng tải của bạn.

Các khả năng làm nổi bật sản phẩm được tự động phát hiện sẽ hiển thị trong phần Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm trong tài khoản Seller Central của bạn.

Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn đăng tải sản phẩmHướng dẫn về điều kiện. Xem lại và tuân thủ các hướng dẫn này để giúp bạn đảm bảo tài khoản của mình hoạt động tốt.

Nâng cấp thông tin đăng tải hàng loạt từ Quản lý hàng lưu kho

Note: Nếu bạn sử dụng nguồn cấp dữ liệu để thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm đăng tải, bạn vẫn có thể sử dụng công cụ Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm để thay đổi. Tuy nhiên, bạn cũng phải cập nhật tệp thông tin của mình. Nếu bạn không cập nhật tệp thông tin của mình, nguồn cấp dữ liệu tiếp theo có thể ghi đè lên mọi thay đổi bạn gửi thông qua công cụ Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt cột update_delete thành PartialUpdate và chỉ cung cấp giá trị cho cột bạn muốn cập nhật khi gửi nguồn cấp dữ liệu để chỉnh sửa thông tin đăng tải của bạn. Điều này sẽ giúp tránh ghi đè các thay đổi đã được thực hiện thông qua công cụ Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm.


 1. Trong Hàng lưu kho, chọn Quản lý hàng lưu kho.
 2. Chọn Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm trong menu ngang.
  Note: Tính năng Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm chỉ hiển thị nếu đã xác định có khả năng làm nổi bật sản phẩm. Nếu không có khả năng làm nổi bật sản phẩm, liên kết này sẽ không hiển thị cho bạn.
 3. Xem tất cả các nâng cấp trên trang Nâng cấp thông tin đăng tải sản phẩm chính hoặc nhấp vào Loại nâng cấp để lọc theo hình thức cơ hội nâng cấp thông tin đăng tải cụ thể.
 4. Có 3 cách để nâng cấp thông tin đăng tải của bạn:
  1. Nhập thông tin bị thiếu vào cột Nâng cấp bằng cách sử dụng các ô có thể chỉnh sửa hoặc menu thả xuống và nhấp vào Lưu.
  2. Nhập thông tin bị thiếu hàng loạt bằng cách chọn nhiều sản phẩm cần nâng cấp giống nhau. Sau đó, nhấp vào Nâng cấp “n” thông tin đăng tải (trong đó “n” viết tắt cho số sản phẩm đã chọn) và gửi giá trị trong trường bật lên Nâng cấp nhiều thông tin đăng tải.
  3. Nhập thông tin bị thiếu cho các sản phẩm không có trong lưới có thể chỉnh sửa (Tùy chọn a) hoặc hàng loạt (Tùy chọn b) bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa và điều hướng đến trang Chỉnh sửa thông tin sản phẩm. Trong trang Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, thông tin chi tiết bị thiếu sẽ được tô sáng.

Nâng cấp thông tin đăng tải bằng Báo cáo chất lượng danh mục sản phẩm và danh mục hàng bị tịch thu


 1. Đi đến Báo cáo hàng lưu kho trong Hàng lưu kho trong Seller Central.
 2. Từ menu thả xuống Chọn loại báo cáo, chọn Báo cáo chất lượng danh mục sản phẩm và danh mục hàng bị tịch thu (Mới).
 3. Chọn Định dạng báo cáo theo Excel (Mới).
 4. Nhấp vào Yêu cầu báo cáo để tải xuống báo cáo.
  Note: Quá trình này có thể đến 45 phút để chạy báo cáo này.
 5. Nhấp vào Tải xuống sau khi báo cáo Nâng cấp thông tin đăng tải hoàn tất.
 6. Mở báo cáo và cập nhật “Giá trị đã điều chỉnh” trong thẻ Khả năng làm nổi bật sản phẩm và chọn “Giá trị hợp lệ” trong thẻ Định nghĩa dữ liệu.
 7. Lưu báo cáo với các thay đổi.
 8. Đi đến Hàng lưu kho, rồi chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.
 9. Nhấp vào thẻ Kiểm tra và tải lên tệp hàng lưu kho của bạn và cuộn xuống phần “Bước 2 - Tải tệp lên”.
 10. Chọn loại tệp: Tệp Chất lượng danh mục sản phẩm và danh mục sản phẩm bị tịch chặn (Mới).
 11. Nhấp vào Chọn tệp và duyệt đến Báo cáo chất lượng danh mục sản phẩm và danh mục hàng bị tịch thu mà bạn đã lưu.
 12. Nhấp vào Tải lên. Quá trình này có thể mất đến 24 giờ để cập nhật báo cáo này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates