Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon (ACCS): Câu hỏi thường gặp

Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon là dịch vụ tùy chọn cho phép bạn nhận thu nhập bán hàng ròng vào tài khoản ngân hàng địa phương nếu tài khoản đó nằm ở một quốc gia hoặc khu vực khác so với cửa hàng mà bạn đang bán hàng.

Việc sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon có làm phát sinh phí bổ sung nào không?

Tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon đều được bao gồm trong tỷ giá hối đoái. Để xem tỷ giá hối đoái của tiền chuyển khoản mà tài khoản của bạn nhận được, hãy di chuột đến số tiền giải ngân ước tính trong Trang tổng quan thanh toán.

Các chi phí liên quan đến việc bạn sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon để nhận thu nhập từ Amazon.com đến tài khoản ngân hàng sử dụng đồng USD được mở ở Hồng Kông được tính dựa trên hạng và mức phí theo khối lượng giao dịch của bạn.

Các hạng và phí khác nhau dành cho người bán sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon là gì?

Phí dựa trên khối lượng giao dịch là phí dựa trên hạng được xác định theo tổng thu nhập bán hàng theo cặp tiền tệ của người bán trong suốt 12 tháng qua trên tất cả cửa hàng Amazon. Cặp tiền tệ được xác định bởi cửa hàng Amazon mà bạn đang bán hàng (ví dụ: amazon.com, amazon.co.uk) và địa điểm mà thực thể của bạn đã đăng ký. Nếu vị trí thực thể nằm trong một khu vực sử dụng một loại tiền tệ khác, thu nhập ròng của bạn được coi là cặp tiền tệ. Hạng dành cho người bán sẽ được tính hàng tháng và tự động cập nhật. Thu nhập ròng của bạn càng cao, phí bạn chịu càng thấp. Tổng thu nhập ròng của bạn được tính dựa trên tổng số tiền giải ngân của bạn, cho dù bạn đã sử dụng công cụ ACCS hay các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác trong quá khứ.

Bảng dưới đây xác định các phạm vi khối lượng khác nhau dành cho từng hạng:

Thu nhập ròng theo cặp tiền tệ Phí dựa trên khối lượng giao dịch (chỉ dành cho CNY) Phí dựa trên khối lượng giao dịch (các đồng tiền khác ngoài CNY) Phí dựa trên khối lượng giao dịch (nhận USD đối với các ngân hàng tại HK)
≥ 10 triệu USD 0,40% 0,75% 0,40%
Từ 1 đến 10 triệu USD 0,50% 1,00% 0,50%
Từ 500.000 đến 1 triệu USD 0,60% 1,25% 0,60%
Từ 100.000 đến 500.000 USD 0,70% 1,50% 0,70%
< 100.000 USD 0,90% 1,50% Không áp dụng

Phí dựa trên khối lượng giao dịch áp dụng trong trường hợp nào?

Phí dựa trên khối lượng giao dịch áp dụng đối với tất cả các cửa hàng Amazon được Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hỗ trợ trên toàn cầu, ngoại trừ Amazon.com.br. Người bán được thanh toán bằng CHF, AED, MXN & TWD có thể sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon với mức phí cố định là 1,5% bất kể hạng nào. Phí dựa trên khối lượng giao dịch không áp dụng cho các khoản giải ngân cho người bán được xử lý thông qua Hyperwallet. Truy cập Các quốc gia, khu vực và tiền tệ được Amazon hỗ trợ để giải ngân để biết toàn bộ danh sách các loại tiền tệ được Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon dành cho người bán hỗ trợ.

Thu nhập ròng dùng để tính phí dựa trên khối lượng giao dịch có bao gồm tất cả các tài khoản toàn cầu của tôi không?

Có, nếu như các tài khoản bán hàng toàn cầu của bạn được liên kết. Bạn có thể truy cập Seller Central và sử dụng chức năng Hợp nhất các tài khoản (trước đây được gọi là Liên kết các tài khoản) để kết nối tất cả các tài khoản trong khu vực và chúng tôi sẽ áp dụng mức phí thấp nhất có thể dành cho doanh nghiệp của bạn.

Dưới đây là một ví dụ:

Một người bán tại Đức đã kiếm được 500.000 USD trên Amazon.com, 300.000 USD trên Amazon.co.uk và 300.000 USD trên Amazon.co.jp trong 12 tháng qua. Nếu người bán không sử dụng Tài khoản hợp nhất, chúng tôi sẽ tính phí người bán:

Hoa Kỳ: 500.000 USD -> 1,25%

Vương quốc Anh: 300.000 USD -> 1,5%

Nhật Bản: 300.000 USD -> 1,5%

Nếu người bán sử dụng Tài khoản liên kết, chúng tôi sẽ tính phí thấp hơn. Người bán sẽ tiết kiệm được $5.500.

Tổng thu nhập ròng (Hoa Kỳ + Vương quốc Anh + Nhật Bản) = 1,1 triệu -> 1,0%

Hãy thực hiện theo các bước dưới đây đối với ngân hàng nằm ở quốc gia hoặc khu vực của cửa hàng Amazon mà bạn đang bán hàng.


  1. Trong phần Cài đặt trên Seller Central, chọn Thông tin tài khoản.
  2. Trong phần Thông tin thanh toán, nhấp vào Thông tin tài khoản ngân hàng.
  3. Trên trang Phương thức nhận tiền, hãy nhấp vào Chỉ định trong phần dành cho cửa hàng bạn muốn thay đổi.
  4. Chọn Sử dụng tài khoản ngân hàng mới.
  5. Điền thông tin tài khoản ngân hàng được yêu cầu và hoàn thành tất cả các trường chính xác. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon, sau đó nhấp vào ô chọn để xác nhận.
  6. Nhấp vào Gửi.

Tại sao tôi phải cung cấp số thẻ căn cước hoặc giấy phép khi đăng ký tài khoản ngân hàng?

Một số quốc gia nơi ngân hàng tọa lạc (ví dụ: Trung Quốc) yêu cầu phải thực hiện thêm các bước khác nữa để xác minh danh tính theo quy định địa phương. Nếu thông tin bạn cung cấp (ví dụ: ID quốc gia, giấy phép kinh doanh, tên chủ tài khoản) không hợp lệ hoặc không trùng khớp với hồ sơ ngân hàng, khoản giải ngân của bạn sẽ bị từ chối và tiền sẽ trở lại tài khoản người bán.

Đối với người bán muốn nhận giải ngân TWD, chúng tôi yêu cầu bạn phải có số điện thoại và địa chỉ email hợp lệ trên tài khoản Seller Central của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu này với các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng và ngân hàng thụ hưởng của bạn, các đơn vị này có thể liên hệ với bạn để xác nhận thêm về giao dịch.

Nếu tôi đăng ký tài khoản ngân hàng ở một quốc gia/khu vực khác với cửa hàng tôi đang bán hàng, tôi sẽ được thanh toán như thế nào?

Trừ trường hợp có ghi chú khác, sau khi tài khoản ngân hàng của bạn đã được đăng ký, tất cả các khoản thanh toán sẽ được tự động chuyển vào tài khoản đó theo đồng nội tệ của quốc gia đặt trụ sở ngân hàng bằng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon.

Nếu bạn có tài khoản ngân hàng bằng USD được mở ở Hồng Kông, bạn có thể chọn nhận thu nhập từ Amazon.com bằng USD vào tài khoản ngân hàng của bạn. Dịch vụ này dành cho Người bán có thu nhập ròng theo cặp tiền tệ ≥ USD 100K trong 12 tháng qua trên tất cả các cửa hàng của Amazon. Bạn sẽ có thể chọn mệnh giá tiền tệ (HKD hoặc USD) khi chọn địa điểm ngân hàng là “Hồng Kông” nếu bạn đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này.

Các khoản thanh toán thông qua Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon có mất nhiều thời gian hơn để ghi có vào tài khoản của tôi không?

Không. Tuy nhiên, khoản thanh toán đầu tiên sau khi bạn bổ sung hoặc thay đổi chi tiết tài khoản ngân hàng có thể bị trì hoãn tối đa 14 ngày.

Sao kê của tôi sẽ hiển thị thông tin gì khi tôi nhận được khoản thanh toán từ Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon?

Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, khoản thanh toán sẽ hiển thị một trong những cái tên sau: Amazon, HSBC, Souq hoặc Amazon và HSBC. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn nếu bạn cần thêm thông tin.

Tỷ giá nào sẽ được áp dụng cho khoản thanh toán của tôi?

Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày mà việc chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của bạn được khởi tạo. Đối với các khoản giải ngân thất bại, đây là tỷ giá hối đoái của ngày mà việc chuyển khoản được khởi tạo lại.

Tại sao tỷ giá hối đoái mà Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon sử dụng lại không trùng khớp với tỷ giá tôi thấy trên báo chí?

Tỷ giá hối đoái bạn thấy trên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông in ấn nói chung khác là tỷ giá bán buôn hoặc liên ngân hàng. Amazon luôn nỗ lực để đảm bảo người bán nhận được tỷ giá hối đoái cạnh tranh.

Tôi có thể chọn loại tiền tệ cho khoản giải ngân của mình không?

Chỉ có thể giải ngân bằng nội tệ của quốc gia mở tài khoản ngân hàng. Ví dụ: nếu tài khoản ngân hàng của bạn nằm ở Vương quốc Anh thì chỉ có thể giải ngân bằng GBP, ngay cả khi tài khoản ngân hàng của bạn có khả năng chấp nhận tiền gửi bằng cả tiền GBP và EUR.

Trừ trường hợp có ghi chú khác, chỉ có thể giải ngân bằng nội tệ của quốc gia mở tài khoản ngân hàng. Ví dụ: nếu tài khoản ngân hàng của bạn nằm ở Vương quốc Anh thì chỉ có thể giải ngân bằng GBP, ngay cả khi tài khoản ngân hàng của bạn có khả năng chấp nhận tiền gửi bằng cả tiền GBP và EUR.

Nếu bạn có tài khoản ngân hàng bằng USD được mở ở Hồng Kông, bạn có thể chọn nhận thu nhập từ Amazon.com bằng USD vào tài khoản ngân hàng của bạn. Dịch vụ này dành cho Người bán có thu nhập ròng theo cặp tiền tệ ≥ USD 100K trong 12 tháng qua trên tất cả các cửa hàng của Amazon. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ có thể chọn mệnh giá tiền tệ (HKD hoặc USD) khi chọn địa điểm ngân hàng là “Hồng Kông”.

Làm thế nào để xem Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon được khởi chạy để giải ngân cho người bán?

  • Đi đến Seller Central
  • Đi tới menu thả xuống Báo cáo và chọn Thanh toán
  • Nhấp vào thẻ giải ngân và ước tính chuyển tiền sẽ hiển thị trong “Số tiền thanh toán”
Note: Chỉ các khoản giải ngân sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon cho người bán đối với các loại tiền tệ thanh toán được hỗ trợ* mới có ngày chuyển tiền dự tính.
* Đến phần danh sách tất cả các loại tiền tệ.

Tôi có thể nhận thanh toán về tài khoản ngân hàng không được liệt kê trong menu thả xuống “Địa điểm ngân hàng” không?

Không. Chúng tôi chỉ hỗ trợ các quốc gia và khu vực xuất hiện trong menu thả xuống “Địa điểm ngân hàng” từ trang Phương thức nhận tiền.

Có những tác động gì về thuế khi thu nhập của tôi được chuyển đổi sang một loại tiền tệ khác trước khi chuyển về tài khoản ngân hàng địa phương của tôi?

Amazon không thể cung cấp lời khuyên hoặc bình luận về nghĩa vụ thuế của bạn. Hãy liên hệ với cố vấn thuế của bạn với các câu hỏi cụ thể về tình huống cụ thể.

Liệu tôi có nhận được các chứng từ bằng nội tệ để có thể nộp cho cơ quan thuế địa phương không?

Tất cả các chứng từ do Amazon cung cấp sẽ hiển thị theo đồng tiền chức năng của cửa hàng mà bạn bán hàng.

Làm thế nào để có được Biên nhận chuyển tiền về từ nước ngoài (FIRC) đối với kiều hối chuyển về Ấn Độ?

Để biết thông tin về việc lấy FIRC, hãy truy cập trang Bán hàng từ Ấn Độ.


Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon (ACCS): Câu hỏi thường gặp


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates